Κος Αργύριος Δήμου

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Φυσικής Α.Π.Θ. (2017)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Υπολογιστικής Φυσικής Α.Π.Θ. (2020)

Απόφοιτος του τμήματος Φυσικής και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Υπολογιστικής Φυσικής  Α.Π.Θ. με διπλωματική εργασία που πραγματευόταν τη μοντελοποίηση διάδοσης ασθενειών. Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν εφαρμογή θεωρίας γράφων, μηχανική μάθηση, υπολογιστική όραση και ρομποτική. Από τον Οκτώβριο του 2023 εργάζομαι ως βοηθός έρευνας στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).

Επικοινωνία
Κος Αργύριος Δήμου

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: ardimou@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο