Κος Λάζαρος Γυμνόπουλος

Βοηθός Έρευνας

  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Πληροφοριακά Συστήματα, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2002)
  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1999)

Ο Λάζαρος Γυμνόπουλος είναι Βοηθός Έρευνας στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Είναι κάτοχος Διπλώματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στα Πληροφοριακά Συστήματα από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, την ασφάλεια κρίσιμων υποδομών, και την ασφάλεια συστημάτων πληροφοριών. Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή σειράς επιστημονικών δημοσιεύσεων που έχουν παρουσιαστεί σε επιστημονικά συνέδρια ή έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά. Έχει συμμετάσχει σε σειρά τεχνικών μελετών καθώς και έργων έρευνας, ανάπτυξης, και καινοτομίας, χρηματοδοτούμενων τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από τον δημόσιο τομέα.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (8)

  • A. Chatziavgeri, M. Guldas, N. Boqué Terré, A. E. Hamdouchi, L. Gymnopoulos, K. Dimitropoulos, "Promoting the Mediterranean Diet: A Co-design Game Approach.", HCI International 2023 Posters. HCII 2023. Communications in Computer and Information Science, vol 1833. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-35992-7_4
  • S. Wilson-Barnes, L. Pongcharoenyong, L. Gymnopoulos, K. Dimitropoulos, M. Jaksic, A. Mihajlović, B. Brkic, S. Lanham-New, K. Hart, "The utility of breath volatile organic compound (VOC) sampling as a biomarker of sub-optimal nutritional status: A UK pilot study.", Proceedings of the Nutrition Society, 81(OCE4), E90. doi:10.1017/S0029665122001197
  • K. Stefanidis, D. Tsatsou, D. Konstantinidis, L. Gymnopoulos, P. Daras, S. Wilson-Barnes, K. Hart, V. Cornelissen, E. Decorte, E. Lalama, A. Pfeiffer, M. Hassapidou, I. Pagkalos, A. Argiriou, K. Rouskas, S. Hadjidimitriou, V. Charisis, S. Balula Dias, J. Alves Diniz, G. Telo, H. Silva, A. Bensenousi, K. Dimitropoulos, "PROTEIN AI Advisor: A Knowledge-Based Recommendation Framework Using Expert-Validated Meals for Healthy Diets.", Nutrients, 14(20), 4435, 2022.
  • S. Balula Dias, Y. Oikonomidis, J. Alves Diniz, F. Baptista, F. Carnide, A. Bensenousi, J. Botana, D. Tsatsou, K. Stefanidis, L. Gymnopoulos, K. Dimitropoulos, P. Daras, A. Argiriou, K. Rouskas, S. Wilson-Barnes, K. Hart, N. Merry, D. Russell, J. Konstantinova, E. Lalama, A. Pfeiffer, A. Kokkinopoulou, M. Hassapidou, I. Pagkalos, E. Patra, R. Buys, V. Cornelissen, A. Batista, S. Cobello, E. Milli, C. Vagnozzi, S. Bryant, S. Maas, P. Bacelar, S. Gravina, J. Vlaskalin, B. Brkic, G. Telo, E. Mantovani, O. Gkotsopoulou, D. Iakovakis, S. Hadjidimitriou, V. Charisis, L. Hadjileontiadis, "Users' Perspective on the AI-Based Smartphone PROTEIN App for Personalized Nutrition and Healthy Living: A modified Technology Acceptance Model (mTAM) Approach", Frontiers in Nutrition, 1346, 2022.
  • T. Kalvourtzis, L. Gymnopoulos, E. Milli, S. Cobello, K. Dimitropoulos, P. Daras, "Robo-cook’s Path: An online multiplayer board dietary game", International Conference on Pervasive Technologies Related to Assistive Environments Conference (PETRA 2022), June-July, 2022, Corfu, Greece.
Επικοινωνία
Κος Λάζαρος Γυμνόπουλος
Κτήριο Β - Γραφείο 0.2

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
1ο χλμ Θέρμης - Πανοράματος, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 124)
Fax: +30 2310 464164
Email: lazg@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο