Δρ. Νικόλαος Γραμμαλίδης

Ερευνητής Β' Βαθμίδας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικου Η/Υ, Α.Π.Θ.
  • Διδακτορικό Δίπλωμα Ανάλυση, κωδικοποίηση και επεξεργασία πολύ-σκοπικών εικόνων χρησιμοποιώντας αντικειμενοστραφείς τεχνικές, Α.Π.Θ. (2000)
Ο Νικόλαος Γραμμαλίδης είναι Ερευνητής Β' Βαθμίδος στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.). Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνονται η τεχνητή όραση, η ανάλυση, επεξεργασία και κωδικοποίηση εικόνας/βίντεο καθώς και τομείς των έξυπνων μεταφορών. Υπήρξε συ-συγγραφέας σε περισσότερα από 20 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και σε περισσότερες από 60 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια. Από το 1992, έχει συμμετάσχει ενεργά στην εκτέλεση και επίβλεψη πολλών ερευνητικών έργων για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και την ΓΓΕΤ. Συμμετέχει επίσης ενεργά σαν κριτής σε πολλά επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Παλιότερα, υπήρξε ερευνητής στο Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφοριών, Τμήμα Ηλ. Μηχανικών, Α.Π.Θ..

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (182)

  • N. Grammalidis, A. Grammatikopoulou, "Smart Participatory Methodologies for Sustainable Cultural Tourism in Rural Areas.", In Proc. 10th Conf on Strategic Innovative Marketing and Tourism (ICSIMAT 2023). 22-26 September 2023, Zakynthos, Greece, 2023.
  • N. Grammalidis, A. Stergioulas, A. Avramidis, K. Karystinakis, A. Partozis, A. Topaloudis, G. Kalantzi, C. Tananaki, D. Kanelis, V. Liolios, P. Madesis, "A smart beekeeping platform based on remote sensing and artificial intelligence.", Proc. SPIE 12786, Ninth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2023), 127860C (21 September 2023). https://doi.org/10.1117/12.2681866
  • A. Stergioulas, N. Grammalidis, D. Kanelis, V. Liolios, C. Tananaki, "LavenderVision: a dataset and methodology for lavender bloom detection using Sentinel-2 data.", Proc. SPIE 12786, Ninth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2023), 127860B (21 September 2023). https://doi.org/10.1117/12.2681856
  • D. Kelesakis, K. Marthoglou, N. Grammalidis, P. Daras, E. Tsiros, A. Karteris, A. Stergiadou, "A holistic framework for forestry and rural road detection based on satellite imagery and deep semantic segmentation.", Proc. SPIE 12786, Ninth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2023), 127860F (21 September 2023). https://doi.org/10.1117/12.2681850
  • M. Papadogiorgaki, N. Grammalidis, A. Grammatikopoulou, K. Apostolidis, E. S. Bei, K. Grigoriadis, S. Zafeiris, G. Livanos, V. Mezaris, M. E. Zervakis., "An Integrated Support System for People with Intellectual Disability.", Electronics. 2023; 12(18):3803. https://doi.org/10.3390/electronics12183803
Επικοινωνία
Δρ. Νικόλαος Γραμμαλίδης
Κτήριο Β - Γραφείο 0.14

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
1ο χλμ Θέρμης - Πανοράματος, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2310 464160 (εσωτ. 112)
Fax: +30 2310 464164
Email: ngramm@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο