Καθ. Γεώργιος Γραββάνης

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

  • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Επικοινωνία
Καθ. Γεώργιος Γραββάνης

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: gravvanis@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο