Δρ. Δημήτριος Γκιλιόπουλος

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

  • Δίπλωμα Χημικού Α.Π.Θ. (2006)
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα με ειδίκευση στη Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών Α.Π.Θ. (2008)
  • Διδακτορικό στη Χημική και Τεχνολογία Α.Π.Θ. (2015)

Ο Δρ. Δημήτρης Γκιλιόπουλος είναι Χημικός με εξειδίκευση στη χημεία και τεχνολογία πολυμερών. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη σύνθεση και χαρακτηρισμό νέων πολυμερών και βιοπολυμερών, καθώς και στη σύνθεση ανόργανων και υβριδικών νανοδομημένων υλικών για την παρασκευή προηγμένων σύνθετων πολυμερών. Τα πεδία εφαρμογών της έρευνάς του περιλαμβάνουν τους τομείς της αεροδιαστημικής, της φαρμακευτικής τεχνολογίας, των δομικών υλικών, των βιοϋλικών, της αξιοποίησης παραπροϊόντων ανανεώσιμων πηγών (π.χ. βιομάζα) κ.α.. Ως ερευνητής, έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά έργα, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς, ενώ είναι συν-συγγραφέας  δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά με κριτές, κεφάλαιων σε βιβλία και πρακτικών συνεδρίων.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (1)

  • S. Pemas, D. Gkiliopoulos, C. Samiotaki, D. N. Bikiaris, Z. Terzopoulou, E. M. Pechlivani, "Valorization of Tomato Agricultural Waste for 3D-Printed Polymer Composites Based on Poly(lactic acid)", Polymers 2024, 16, 1536. https://doi.org/10.3390/polym16111536
Επικοινωνία
Δρ. Δημήτριος Γκιλιόπουλος

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: dgkiliopo@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο