Κος Παναγιώτης Γκέκας

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Μηχανικού Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
  • Πανεπιστημίο Θεσσαλίας (2017)
Ο Γκέκας Παναγιώτης έλαβε το δίπλωμα Μηχανικού Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων από την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η εμπειρία του περιλαμβάνει την ανάλυση και σχεδίαση αναλογικών/μικτών και υψίσυχνων κυκλωμάτων, τον σχεδιασμό συστημάτων ασύρματης επικοινωνίας καθώς επίσης και τον σχεδιασμό/κατασκευή πλακετών τυπωμένων κυκλωμάτων (PCB).Τέλος, έχει σημαντική εμπειρία στον προγραμματισμό και τη υλοποίηση ενσωματωμένων συστημάτων. Από τον Ιανουάριο του 2019 εργάζεται στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).
Επικοινωνία
Κος Παναγιώτης Γκέκας
Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B17

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
9ο χλμ, Θεσσαλονίκης - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311257710
Email: pangks@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο