Δρ. Ηλίας Γιαλαμπουκίδης

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

  • Πτυχίο Μαθηματικών Α.Π.Θ. (2009)
  • ΜΔΕ Στατιστική και Μοντελοποίηση Α.Π.Θ. (2011)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στα Μαθηματικά Α.Π.Θ. (2014)
Ο Δρ. Ηλίας Γιαλαμπουκίδης εργάζεται ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.ΤΗΛ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν Μηχανική Μάθηση, Εξόρυξη Πληροφορίας, Στατιστική Ανάλυση και Μαθηματική Μοντελοποίηση μεγάλου όγκου δεδομένων. Συμμετέχει στο ερευνητικό πρόγραμμα MULTISENSOR. Έχει δημοσιεύσει εργασίες σε peer-reviewed διεθνή περιοδικά και συνέδρια και έχει παρουσιάσει το ερευνητικό του έργο σε διεθνή και εθνικά συνέδρια.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (98)

  • C. Psychalas, K. Vlachos, A. Moumtzidou, I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "MUDDAT: A Sentinel-2 image-based muddy water benchmark dataset for environmental monitoring.", In Proceedings of the 2024 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS 2024), Athens, Greece, 07-12 July 2024, Physical, IEEE. DOI: 10.5281/zenodo.11220437
  • Y. Kouloglou, G. Antzoulatos, G. Vosinakis, F. Lombardo, A. Abella, M. Bakratsas, A. Moumtzidou, E. Maltezos, I. Gialampoukidis, E. Ouzounoglou, S. Vrochidis, A. Amditis, I. Kompatsiaris, M. Ferri, "FIWARE-compatible Smart Data Models for Satellite Imagery and Flood Risk Assessment to Enhance Data Management.", In Information 2024, 15(5), 257. https://doi.org/10.5281/zenodo.10198821
  • A. Bozas, S. Andreadis, D. Chatzakou, S. Symeonidis, O. Theodosiadou, P. Kyriakidis, A. Kokkalas, E. A. Stathopoulos, S. Diplaris, T. Tsikrika, I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "From Research to Applications: What Can We Extract with Social Media Sensing?.", SN COMPUT. SCI. 5, 484 (2024). https://doi.org/10.1007/s42979-024-02712-9
  • M. Pegia, F. A. López, A. Moumtzidou, A. Gutierrez-Torre, B. Þór Jónsson, J. Lluís Berral-García, I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Time-Quality Tradeoff of MuseHash Query Processing Performance.", In Proceedings of the 30th International Conference on Multimedia Modeling (MMM 2024), Amsterdam, The Netherlands, January 29 - February 2, 2024. https://zenodo.org/records/10226935
  • N. Pantelidis, M. Pegia, D. Galanopoulos, K. Apostolidis, K. Stavrothanasopoulos, A. Moumtzidou, K. Gkountakos, I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, B. Jonsson, "VERGE in VBS 2024.", In Proceedings of the 30th International Conference on Multimedia Modeling (MMM 2024), Amsterdam, The Netherlands, January 29 - February 2, 2024.
Επικοινωνία
Δρ. Ηλίας Γιαλαμπουκίδης
Κτήριο Α - Γραφείο 1.4

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257810
Fax: +30 2310 474128
Email: heliasgj@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο