Δρ. Δημήτριος Γιακουμής

Ερευνητής Β' Βαθμίδας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ, Α.Π.Θ. (2006)
  • MSc. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών Α.Π.Θ. (2008)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα, Αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή με τη χρήση ευφυών διεπαφών αναγνώρισης συναισθημάτων, Α.Π.Θ. (2012)

Ο Δρ. Δημήτριος Γιακουμής είναι Κύριος Ερευνητής (Β’ Βαθμίδας), στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Tα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τεχνολογίες αλληλεπίδρασης ανθρώπου-ρομπότ, ρομποτικής αντίληψης και νοημοσύνης, τεχνολογίες υπολογιστικής όρασης, αυτόματης αναγνώρισης ανθρώπινων δραστηριοτήτων και συμπεριφοράς, συναισθηματικής υπολογιστικής (affective computing), τεχνολογίες ασφαλούς και ανθρωποκεντικής πλοήγησης ρομποτικών συστημάτων, καθώς και μεθόδους επεξεργασίας βιοσημάτων, εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, πολυτροπικής αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή και αναγνώρισης προτύπων.

Εργάζεται στο Ινστιτούτο ως Ερευνητής από τον Φεβρουάριο του 2007 και έχει συμμετάσχει σε πάνω από 20 ερευνητικά έργα, συμπεριλαμβανομένων των έργων RAMCIP, BADGER, HR-Recycler, Ageing@work, ODIN και BACCHUS του Horizon 2020, καθώς και των έργων ACTIVE (ΕΛΙΔΕΚ – Τεχνικός Συντονιστής) και ARISE (Horizon Europe). O Δρ. Γιακουμής είναι ο Συντονιστής των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων RobetArme, MANiBOT και PLIADES (Horizon Europe), στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης και Ρομποτικής.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (107)

  • S. Martinez, M. Marin, E. Menendez, P. Vartholomeos, D. Giakoumis, A. Simi, C. Balaguer, "BADGER: Intelligent robotic system for underground construction.", In Infrastructure Robotics: Methodologies, Robotic Systems and Applications, 205-220, Wiley, 2024, ISBN: 9781394162840. https://doi.org/10.1002/9781394162871.ch10
  • P. Toupas, G. Tsamis, D. Giakoumis, K. Votis, D. Tzovaras, "From Detection to Action Recognition: An Edge-Based Pipeline for Robot Human Perception.", 5th International Conference on Control and Robotics (ICCR 2023), Tokyo, Japan, Nov. 2023.
  • K. Tsiakas, A. Papadimitriou, E. M. Pechlivani, D. Giakoumis, N. Frangakis, A. Gasteratos, D. Tzovaras, "An Autonomous Navigation Framework for Holonomic Mobile Robots in Confined Agricultural Environments.", Robotics 2023, 12, 146. https://doi.org/10.3390/robotics12060146
  • K. Tsiakas, D. Alexiou, D. Giakoumis, A. Gasteratos, D. Tzovaras, "Leveraging Multimodal Sensing and Topometric Mapping for Human-Like Autonomous Navigation.", 2023 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2023), Detroit, USA, Oct. 2023.
  • D. Katsatos, D. Alexiou, T. Kontodina, I. Chatzikonstantinou, I. Kostavelis, D. Giakoumis, D. Tzovaras, "Comparative Study of Surface 3D Reconstruction Methods Applied in Construction Sites.", 2023 IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques (IST 2023), Copenhagen, Denmark, Oct. 2023.
Επικοινωνία
Δρ. Δημήτριος Γιακουμής
Κτήριο Α - Γραφείο 1.9

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257707
Fax: +30 2310 474128
Email: dgiakoum@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο