Κος Γεώργιος Χονδρογιάννης

Βοηθός Έρευνας

  • Integrated Master/ Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών Α.Π.Θ. (2021)

Ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών \ Βοηθός έρευνας με υπόβαθρο στη θεωρία πιθανοτήτων, τη στατιστική και τη θεωρία επικοινωνιών. Τα ενδιαφέροντά μου είναι στους τομείς της ασύρματης επικοινωνίας σε κανάλια διαλλείψεων , της ανάλυσης επιδόσεων, των πρωτοκόλλων μετάδοσης, της θεωρίας πληροφορίας και κωδικοποίησης.

Επικοινωνία
Κος Γεώργιος Χονδρογιάννης
Κτήριο Α

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257701-3
Fax: +30 2310 474128
Email: gchondro@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο