Κος Γεώργιος Φώτιος Αγγέλης

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ Δ.Π.Θ (2020)

Ο Γεώργιος Φώτιος Αγγέλης έλαβε το Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ το 2020 από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Από τον Δεκέμβρη του 2020 εργάζεται ως ερευνητικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την τεχνητή νοημοσύνη, τη βαθιά μηχανική μάθηση, την υπολογιστική όραση και adversarial learning.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (9)

  • D. Karanassos, C. Kyfonidis, G. Angelis, A. Emvoliadis, T. I. Theodorou, A. Zamichos, A. Drosou, D. Tzovaras, "SocioBee: A next-gen SC platform for citizens’ engagement to air pollution measuring.", IEEE International Smart Cities Conference (ISC2), 2023.
  • E. A. Ordenana, S. Garcia-Torres, C. Kyfonidis, D. Karanassos, E. Kopsacheilis, C. Tsita, D. Casado-Mansilla, A. Emvoliadis, G. Angelis, D. Lopez-de-Ipina, M. P. Beldarrain, A. Drosou, D. Tzovaras, "Engagement & accessibility tools for pro-environmental action on Air Quality - The SocioBee paradigm.", Univ Access Inf (2023).
  • G. F. Angelis, D. Chorozoglou, S. Papadopoulos, A. Drosou, D. Giakoumis, D. Tzovaras, "AI-enabled Underground Water Pipe non-destructive Inspection.", Multimed Tools Appl. (2023). https://doi.org/10.1007/s11042-023-15797-w
  • G. F. Angelis, A. Domi, A. Zamichos, M. Tsourma, I. Manakos, A. Drosou, D. Tzovaras, "A Comparative Study on Vision Transformers in Remote Sensing Building Extraction.", In Proc. of the 18th Int. Joint Conference on Computer Vision, Imaging & Computer Graphics Theory & Applications (VISIGRAPP2023), Vol. 3: IVAPP, pp. 222-229, 2023. DOI: 10.5220/0011787800003417
  • G. Angelis, C. Timplalexis, A. Salamanis, S. Krinidis, D. Ioannidis, D. Kehagias, D. Tzovaras, "Energformer: A New Transformer Model for Energy Disaggregation.", IEEE Transactions on Consumer Electronics, doi: 10.1109/TCE.2023.3237862
Επικοινωνία
Κος Γεώργιος Φώτιος Αγγέλης
Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο 12

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
9ο χλμ, Θεσσαλονίκης - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Email: angelisg@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο