Κος Γεώργιος Καρανταΐδης

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Αγρ. Τοπογράφου Μηχανικού, Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. (2013)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα - Γεωπληροφορική, Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. (2017)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα - Υπολογιστική Νοημοσύνη και Ψηφιακά Μέσα, Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ. (2017)

Ο Γιώργος Καρανταΐδης έλαβε το Δίπλωμα Αγρ. Τοπογράφου Μηχανικού από την Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ., Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Γεωπληροφορική από την Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ., καθώς επίσης και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Υπολογιστική Νοημοσύνη και Ψηφιακά Μέσα από το τμήμα Πληροφορικής του Α.Π.Θ.
Είναι υπ. Διδάκτωρ του τμήματος Πληροφορικής του Α.Π.Θ. στον τομέα της Επεξεργασίας Σήματος και Ανάλυσης Πληροφοριών και Υπότροφος του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ).
Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται στην περιοχή της επεξεργασίας σήματος, της τεχνητής νοημοσύνης. Έχει εργαστεί σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά ερευνητικά έργα. Επίσης, είναι μέλος της ομάδας Ανάλυσης, Επαλήθευσης και Ανάκτησης Πολυμέσων (MeVer, https://mever.iti.gr).

Επικοινωνία
Κος Γεώργιος Καρανταΐδης
Κτήριο Α - Γραφείο 2.4

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257701-3
Fax: +30 2310 474128
Email: karantai@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο