Κος Κωνσταντίνος Γεωργιάδης

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Α.Π.Θ. (2017)

Python, C, C++, Matlab, Java
Computer Vision
Machine Learning
Continuous Integration

Επικοινωνία
Κος Κωνσταντίνος Γεωργιάδης
Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B13

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
9ο χλμ, Θεσσαλονίκης - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Email: kgeorgid@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο