Κα Γεωργία Γεωργίου

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Ε.Κ.Π.Α. (2007)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μουσειακών Σπουδών Ε.Κ.Π.Α. (2015)
Είναι αρχαιολόγος-μουσειολόγος και από το 2020, βοηθός έρευνας στο ΙΠΤΗΛ/ΕΚΕΤΑ στην υλοποίηση ερευνητικών έργων ψηφιακού πολιτισμού. Το 2007 αποφοίτησε από το τμήμα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το 2015 απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Μουσειολογία με διπλωματικη εργασία που αφορά τα βιομηχανικά μουσεία και τη μουσειολογική διαχείριση της βιομηχανικής κληρονομιάς. Από το 2007 εργάζεται στη διενέργεια σωστικών ανασκαφικών ερευνών στην Αττική στο πλαίσιο μεγάλων έργων υποδομών (ΤΡΑΜ Πειραιά, Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος κ.ά.). Ως βοηθός έρευνας στο ΙΠΤΗΛ/ΕΚΕΤΑ, εργάζεται στην ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών για τον πολιτισμό. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στα εικονικά/ψηφιακά μουσεία, στα παιχνίδια σοβαρού σκοπού, στην ανάπτυξη εφαρμογών VR/AR για τον πολιτισμό.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (11)

  • E. Matinopoulou, G. Georgiou, M. Kyrou, P. Petrantonakis, E. Anastasovitis, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, N. Olson, "Multisensory Representations and Immersive Experiences for Inclusive Cultural Heritage: The Case of MuseIT.", DARIAH-EU Annual Event 2023, Budapest, 06-09 May 2023. DOI: 10.5281/zenodo.8046372
  • E. Tsaknaki, E. Anastasovitis, G. Georgiou, K. Alagialoglou, M. Mavrokostidou, V. Kartsiakli, A. Aidonis, T. Protopsalti, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, "Designing Stories from the Grave: Reviving the History of a city through Human Remains and Serious Games.", Proceedings of the Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Amsterdam, Netherlands (2023, April). (Accepted for publication)
  • G. Georgiou, E. Anastasovitis, E. Tsaknaki, E. Karyati, V. Katsiakli, T. Protopsalti, A. Aidonis, C. Papageorgopoulou, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, "ECHOES: An Interdisciplinary Appoach in Digital Reviving of Archaeo-anthropological Material.", In: Proceedings of the 9th International Conference on Digital Heritage (EuroMED-2022), 07-11 November 2022, Cyprus: Springer (in press).
  • E. Anastasovitis, E. Tsaknaki, G. Georgiou, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, "ECHOES from the past through immersive technologies and creative industry", (Best Application Poster Award). In Helin, K., Reyes-Lecuona, A., & Runde, C. (Eds.) (2022). The application track, posters and demos of EuroXR: Proceedings of the 19th Annual EuroXR Conference – 2022. VTT Technical Research Centre of Finland. VTT Technology, No. 408, pp.91-94. Stuttgart, Germany, 14-16 September 2022. https://doi.org/10.32040/2242-122X.2022.T408
  • A. Aidonis, G. Georgiou, I. Kompatsiaris, S. Protopsalti, S. Tzevreni, C. Alagiaoglou, M. Mavrokostidou, V. Kartsiakli, P. Vraka, C. Papageorgopoulou, "Echoes – Digital reconstruction of ancient human biographies, through the study of archaeo – anthropological material from Thessaloniki, Greece", [poster presentation]. 28th EAA annual meeting, Budapest, 31 August – 03 September 2022.
Επικοινωνία
Κα Γεωργία Γεωργίου

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: georgiou_georgia@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο