Κος Δαμιανός Γαλανόπουλος

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Πληροφορικής Α.Π.Θ. (2012)
Ο Γαλανόπουλος Δαμιανός αποφοίτησε από το Τμήμα Πληροφορικής του Α.Π.Θ. το 2012. Από τον Σεπτέμβριο του 2012 είναι μεταπτυχιακός φοιτητής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Πληροφορική Α.Π.Θ. με κατεύθυνση τα Ψηφιακά Μέσα. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η μηχανική μάθηση, η υπολογιστική νοημοσύνη και η τεχνητή όραση. Από τον Ιούνιο του 2012 εργάζεται ως βοηθός έρευνας στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ) του (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (37)

  • A. Leventakis, D. Galanopoulos, V. Mezaris, "Cross-modal Networks, Fine-Tuning, Data Augmentation and Dual Softmax Operation for MediaEval NewsImages 2023.", Proc. 2023 Multimedia Evaluation Workshop (MediaEval), Amsterdam, NL, Feb. 2024.
  • N. Pantelidis, M. Pegia, D. Galanopoulos, K. Apostolidis, K. Stavrothanasopoulos, A. Moumtzidou, K. Gkountakos, I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, B. Jonsson, "VERGE in VBS 2024.", In Proceedings of the 30th International Conference on Multimedia Modeling (MMM 2024), Amsterdam, The Netherlands, January 29 - February 2, 2024.
  • L. Nixon, K. Apostolidis, E. Apostolidis, D. Galanopoulos, V. Mezaris, B. Philipp, R. Bocyte, "AI and data-driven media analysis of TV content for optimised digital content marketing.", Multimedia Systems Journal (Springer), vol. 30, art. 25, 2024. DOI: 10.1007/s00530-023-01195-7
  • D. Galanopoulos, V. Mezaris, "ITI-CERTH participation in AVS Task of TRECVID 2023.", Proc. TRECVID 2023 Workshop, Nov. 2023.
  • N. Pantelidis, S. Andreadis, M. Pegia, A. Moumtzidou, D. Galanopoulos, K. Apostolidis, D. Touska, K. Gkountakos, I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "VERGE in VBS 2023.", In: Dang-Nguyen, DT., et al. MultiMedia Modeling. MMM 2023. Lecture Notes in Computer Science, vol 13833. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-27077-2_55
Επικοινωνία
Κος Δαμιανός Γαλανόπουλος
Κτήριο Α - Γραφείο 0.7

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257739
Fax: +30 2310 474128
Email: dgalanop@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο