Δρ. Κωνσταντίνος Βότης

Ερευνητής Β' Βαθμίδας

  • Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (2002)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών (2004)
  • MBA. Νέες Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών (2007)
  • PhD Computer Engineering and Informatics, University of Patras (2011)
Ο Βότης Κωνσταντίνος εργάζεται ως Κύριος ερευνητής στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Η έρευνα του σχετίζεται με τη χρήση τεχνικών Σημασιολογικού Ιστού και οντολογιών για την ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων στους τομείς της υγείας, της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, ψηφιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομίας και της προσβασιμότητας συστημάτων από άτομα με ειδικές ανάγκες. Επίσης, έχει εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών καθώς και στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών/Εθνικών ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (232)

  • P. Toupas, G. Tsamis, D. Giakoumis, K. Votis, D. Tzovaras, "From Detection to Action Recognition: An Edge-Based Pipeline for Robot Human Perception.", 5th International Conference on Control and Robotics (ICCR 2023), Tokyo, Japan, Nov. 2023.
  • N. Kladovasilakis, P. Charalampous, I. Kostavelis, S. Chatziantoniou, D. Triantafillou, G. Tzanakis, K. Votis, K. Petsios, D. Tzetzis, D. Tzovaras, "Patient-specific Investigation of Bileaflet Mechanical Heart Valve Prosthesis Employing Additive Manufacturing Procedures and Numerical Simulations.", 7th International Conference Progress on Design Techniques and Manufacturing Technologies for Advanced Products and Processes in the Modern Era (Polcom 2023),22-25 November 2023, Bucharest, Romania.
  • N. Kladovasilakis, E. M. Pechlivani, A. Kanlis, A. Tsita, E. E. Mitsopoulou, K. Votis, D. Tzovaras, "Smart inhaler mask for portable medical gas cylinders utilizing IoT technologies.", Journal of Engineering Research, 2023, ISSN 2307-1877. https://doi.org/10.1016/j.jer.2023.10.037
  • M. Terzidis, N. Mengidis, G. S. Rizos, M. S. Mazi, K. Milousi, A. Voulgaridis, K. Votis, "Challenges in Medical Device Communication: A Review of Security and Privacy Concerns in Bluetooth Low Energy (BLE).", CYBER 2023, The Eighth International Conference on Cyber-Technologies and Cyber-Systems. September 25-29, 2023-Porto, Portugal. https://www.thinkmind.org/index.php?view=article&articleid=cyber_2023_1_110_80054
  • P. Charalampous, N. Kladovasilakis, M. Zoumaki, I. Kostavelis, K. Votis, K. Petsios, D. Tzetzis, D. Tzovaras, "Examination of a Human Heart Fabricating Its 3D-Printed Cardiovascular Model and Employing Computational Technologies.", Applied Sciences. 2023; 13(18):10362. https://doi.org/10.3390/app131810362
Επικοινωνία
Δρ. Κωνσταντίνος Βότης
Κτήριο Α - Γραφείο 2.8

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257722
Fax: +30 2310 474128
Email: kvotis@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο