Δρ. Στέφανος Βροχίδης

Ερευνητής Β' Βαθμίδας

  • Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ, Α.Π.Θ. (2000)
  • MSc, Συστήματα τηλεπικοινωνιών υψηλών ραδιοσυχνοτήτων, University of Southampton (2001)
  • Διδακτορικο Δίπλωμα, Διαδραστική αναζήτηση εικονοσειρών χρησιμοποιώντας την έμμεση ανατροφοδότηση του χρήστη, Queen Mary University of London (2013)

Ο Δρ. Στέφανος Βροχίδης είναι Ερευνητής Β’ Βαθμίδας, στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν ανάλυση πολυμέσων, διαδραστική αναζήτηση πολυμέσων, περιβαλλοντικές εφαρμογές, ανάλυση και αναζήτηση ευρεσιτεχνιών, και εφαρμογές τηλεκπαίδευσης.

Έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό Ευρωπαϊκών και Ελληνικών ερευνητικών προγραμμάτων (π.χ. ELU, PATExpert, REACH, PESCaDO, CHORUS) και η επιστημονική του δουλειά έχει δημοσιευθεί σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (373)

  • C. Psychalas, K. Vlachos, A. Moumtzidou, I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "MUDDAT: A Sentinel-2 image-based muddy water benchmark dataset for environmental monitoring.", In Proceedings of the 2024 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS 2024), Athens, Greece, 07-12 July 2024, Physical, IEEE. DOI: 10.5281/zenodo.11220437
  • I. Poulios, T. Pistola, S. Symeonidis, S. Diplaris, K. Ioannidis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Enhanced real-time motion transfer to 3D avatars using RGB-based human 3D pose estimation.", In ACM IMX 2024 Conference, Stockholm, Sweden, June 12-14, 2024.
  • M. Pegia, D. Georgalis, N. Pantelidis, B. Þ. Jónsson, A. Moumtzidou, S. Diplaris, I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "3DMSE: An Interactive 3D Media Search Engine.", in Proceedings of the 2024 International Conference on Multimedia Retrieval (ICMR 2024), Phuket, Thailand, June 10-14, 2024. https://zenodo.org/records/10964444
  • M. Pegia, S. Diplaris, S. Vrochidis, H. Schuldt, F. Spiess, R. Arnold, W. Bailer, "Multimedia Retrieval in and for XR.", In Proceedings of the 2024 International Conference on Multimedia Retrieval (ICMR 2024), Phuket, Thailand, June 10-14, 2024.
  • Y. Kouloglou, G. Antzoulatos, G. Vosinakis, F. Lombardo, A. Abella, M. Bakratsas, A. Moumtzidou, E. Maltezos, I. Gialampoukidis, E. Ouzounoglou, S. Vrochidis, A. Amditis, I. Kompatsiaris, M. Ferri, "FIWARE-compatible Smart Data Models for Satellite Imagery and Flood Risk Assessment to Enhance Data Management.", In Information 2024, 15(5), 257. https://doi.org/10.5281/zenodo.10198821
Επικοινωνία
Δρ. Στέφανος Βροχίδης
Κτήριο Α - Γραφείο 1.4

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257754
Fax: +30 2310 474128
Email: stefanos@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο