Κος Παναγιώτης Βραχνός

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2014)

Εκπαίδευση: Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2014-2022
Βαθμός: 6.42/10
Διπλωματική: Υπερανάλυση εικόνας με χρήση Συζευγμένου Βαθύ Αυτόματου Κωδικοποιητή (10/10)
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Βαθμός: 17.2/10

Επαγγελματική Δραστηριότητα:
Ερευνητής  και Μηχανικός Υπολογιστικής Όρασης
ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ M4D, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Έρευνα και ανάπτυξη προηγμένων τεχνικών για την ανίχνευση, εξαγωγή και αντιστοίχιση χαρακτηριστικών. Ανάπτυξη μεθόδων χρησιμοποιώντας τεχνολογίες τελευταίας γενιάς για 3D pointclouds που προκύπτουν από 2D εικόνες. Εκτίμηση θέσης κάμερας από 2D εικόνες για τη δημιουργία τρισδιάστατων απεικονίσεων. Συμβολή στην ανάπτυξη μεθόδου που δημιουργεί υψηλής ανάλυσης σημασιολογικές ετικέτες για κατασκευαστικά έργα.
Τεχνολογίες: Colmap, Hierarchical Localization (HLoc), Nerfstudio, NeRF
Ημερομηνία: Οκτώβριος 2022 – Σήμερα
Ερευνητικά Έργα
Βοηθός Προπτυχιακής Έρευνας
Εργαστήριο UP,
Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ελλάδα
Υπερανάλυση Εικόνας
Πειραματισμός στην προεπεξεργασία εικόνας, δημιουργώντας χαμηλής και υψηλής ανάλυσης εικόνες, εξάγοντας μικρότερα τμήματα της εικόνας και μετατρέποντας τα σε διανύσματα. Επεξεργασία μεγάλων συνόλων δεδομένων χρησιμοποιώντας αρχεία HDF5. Χρήση αραιών αναπαραστάσεων και λεξικών για την αναπαράσταση μικρότερων τμημάτων της εικόνας. Αξιολόγηση δύο αρχιτεκτονικών, μία βαθιάς αυτοκωδικοποίησης και μία αραιής αυτοκωδικοποίησης, που προβλέπουν την υψηλή ανάλυση εικόνας.
Τεχνολογίες: Python, Keras, Tensorflow, Scikit-Learn, Jupyter Notebook/Pycharm.
Ημερομηνία: Οκτώβριος 2021 – Ιούλιος 2022, Διπλωματική Εργασία

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (1)

  • P. Vrachnos, M. Krestenitis, I. Koulalis, K. Ioannidis, S. Vrochidis, "A Framework for 3D Modeling of Construction Sites Using Aerial Imagery and Semantic NeRFs.", In International Conference on Multimedia Modeling (pp. 175-187). Cham: Springer Nature Switzerland, January, 2024.
Επικοινωνία
Κος Παναγιώτης Βραχνός

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: panosvrachnos@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο