Κα Αγγελική Βελισκάκη

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών Π.Θ. (2019)

H Αγγελική Βελισκάκη αποφοίτησε από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το Νοέμβριο του 2019. H διπλωματική της εργασία εκπονήθηκε σε πλαίσια συνεργασίας του Π.Θ και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), με τίτλο “Ανάλυση δυναμικής ευστάθειας συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας και εντοπισμός σφαλμάτων σε ζυγούς με χρήση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης”. Από τον Ιούλιο του 2019 εργάζεται ως βοηθός έρευνας στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Ι.Π.ΤΗΛ.) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Τα ενδιαφέροντα της εστιάζουν στις περιοχές της Ευστάθειας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, των Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας, Έξυπνων Δικτύων Ηλεκτρικής Ενέργειας καθώς και στις περιοχές της Μηχανικής Μάθησης.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (2)

  • S. Petridis, A. Bintoudi, A. Veliskaki, V. Karapatsias, M. Fotopoulou, D. Rakopoulos, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "State Estimation inUnbalanced Smart Grids", . In 2022 International Conference on Smart Energy Systems and Technologies (SEST) (pp. 1-6). IEEE, September, 2022.
  • A. Alexiadis, A. Veliskaki, A. Nizamis, A. Bintoudi, L. Zyglakis, A. Triantafyllidis, I. Koskinas, D. Ioannidis, K. Votis, D. Tzovaras, "A smarthome conversational agent performing implicit demand-response application planning", Integrated Computer-Aided Engineering, DOI: 10.3233/ICA-210669
Επικοινωνία
Κα Αγγελική Βελισκάκη
Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο Β11

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
9ο χλμ, Θεσσαλονίκης - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2311257728
Email: aveliskaki@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο