Κα Βασιλική Σταύρου

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2021)

Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική : Επιστήμη και Τεχνολογία Η/Υ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2023)

Επικοινωνία
Κα Βασιλική Σταύρου

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: vassostavrou@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο