Κος Φώτιος Αυγουστίδης

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχιο Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης (2019)
  • Μεταπτυχιακο Ψηφιακά Μέσα - Υπολογιστική Νοημοσύνη Α.Π.Θ ( τρέχων)

Ο Φώτιος Αυγουστίδης είναι βοηθός Ερευνητή AI με ειδίκευση στο NLP και στα Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα (LLM) με υπόβαθρο στη Φυσική και μεταπτυχιακό στην τεχνητή νοημοσύνη και τα ψηφιακά μέσα. Επί του παρόντος, ως Βοηθός Ερευνών στο ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ, είναι αφοσιωμένος στην ηθική καινοτομία της τεχνητής νοημοσύνης.
Το έργο του περιλαμβάνει την ανάπτυξη μοντέλων για βελτίωση NLP/NLU και διάφορα έργα μηχανικής λογισμικού.
Ο Φώτιος ολοκληρώνει επίσης μια Μεταπτυχιακή Διατριβή σχετικά με την ταξινόμηση συναισθημάτων για φυσικές καταστροφές χρησιμοποιώντας LLM.

Επικοινωνία
Κος Φώτιος Αυγουστίδης

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: fotiavgo@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο