Κος Ιωάννης Ασλάνης

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πατρών (2020)

Είμαι εξειδικευμένος προγραμματιστής με ειδίκευση στη βιοπληροφορική. Με ισχυρό υπόβαθρο στη διαχείριση και ανάλυση δεδομένων, έχω εκτεταμένη εμπειρία στην εργασία σε έργα που περιλαμβάνουν μηχανική μάθηση, στατιστική ανάλυση και οπτικοποίηση δεδομένων. Ως βιοπληροφορικός, είμαι ικανός στη διαχείριση και την ενσωμάτωση βιολογικών δεδομένων, τόσο ατομικά όσο και ως μέλος μιας ομάδας.
Επιπλέον, το ακαδημαϊκό μου υπόβαθρο μου έχει δώσει τις απαραίτητες δεξιότητες για να αφομοιώνω γρήγορα νέα έργα και να συνεργάζομαι αποτελεσματικά με εμπειρογνώμονες από διαφορετικά πεδία. Με πτυχίο Bachelor και Master στην επιστήμη των υπολογιστών, είμαι ικανός σε διάφορες γλώσσες προγραμματισμού και τεχνολογίες. Αυτή η ευελιξία μου επιτρέπει να προσαρμόζω την προσέγγισή μου στις μοναδικές απαιτήσεις κάθε έργου.
Ειδικεύομαι στη διαχείριση δεδομένων και τη μηχανική μάθηση, με ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση εργαλείων από τα οικοσυστήματα R και Python. Είμαι βέβαιος ότι η τεχνογνωσία μου σε αυτόν τον τομέα μπορεί να συμβάλει σε οποιοδήποτε έργο απαιτεί υψηλής ποιότητας λύσεις ανάλυσης, διαχείρισης δεδομένων και μηχανικής μάθησης.

Επικοινωνία
Κος Ιωάννης Ασλάνης

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: aslanis@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο