Κα Αικατερίνη Αρβανίτη

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

01/01/2012 – και σήμερα   ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ:

·   OpenLab: extending FIRE testbeds and tools

·   FIBRE-EU – Future Internet testbeds /experimentation between Brazil and Europe – EU

·    CONTENT – Convergence of wireless Optical Network and iT rEsources iN supporT of cloud services

·     FLEX: FIRE LTE testbeds for open experimentation

·      MAZI: A DIY networking toolkit for location-based collective awareness

·    dReDBox: Disaggregated Recursive Datacentre-in-a-Box

·   CHiC: Creating High Impact for CAPS

·    EMPOWER: “EMpowering transatlantic PlatfOrms for advanced WirEless Research”

·    SLICES-DS ‘Scientific Large-scale Infrastructure for Computing/Communication Experimental Studies – Design Study’

·    RECONMATIC: Automated solutions for sustainable and circular construction and demolition waste management

– Ψηφιακές Δεξιότες
Κάτοχος ECDL

Επικοινωνία
Κα Αικατερίνη Αρβανίτη
Παράρτημα ΙΠΤΗΛ Βόλου

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Φιλικής Εταιρείας 78, 38334, Βόλος
Τηλ.: +30 2421 306070
Email: karvaniti@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο