Κος Κωνσταντίνος Αποστολίδης

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2009)
  • Μεταπτυχιακό Ψηφιακά Μέσα, Α.Π.Θ. (2012)
Ο Κωνσταντίνος Αποστολίδης έλαβε το πτυχίο του από το τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας τον Νοέμβριο του 2009. Τον Ιούνιο του 2012 έλαβε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Ψηφιακά Μέσα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Από τον Φεβρουάριο του 2014 εργάζεται ως βοηθός έρευνας στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροϕορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Τα ερευνητικά του ενδιαϕέροντα εστιάζονται στις περιοχές της τεχνητής όρασης, της υπολογιστικής νοημοσύνης και της ανάλυσης εικόνας.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (31)

  • K. Apostolidis, J. Abesser, L. Cuccovillo, V. Mezaris, "Visual and audio scene classification for detecting discrepancies in video: a baseline method and experimental protocol.", Proc. ACM Int. Workshop on Multimedia AI against Disinformation (MAD’24) at the ACM Int. Conf. on Multimedia Retrieval (ICMR’24), Thailand, June 2024. DOI: 10.1145/3643491.3660287
  • E. Apostolidis, K. Apostolidis, V. Mezaris, "Facilitating the Production of Well-tailored Video Summaries for Sharing on Social Media.", Proc. 30th Int. Conf. on MultiMedia Modeling (MMM 2024), Amsterdam, NL, Jan.-Feb. 2024. https://arxiv.org/abs/2312.02616
  • N. Pantelidis, M. Pegia, D. Galanopoulos, K. Apostolidis, K. Stavrothanasopoulos, A. Moumtzidou, K. Gkountakos, I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, B. Jonsson, "VERGE in VBS 2024.", In Proceedings of the 30th International Conference on Multimedia Modeling (MMM 2024), Amsterdam, The Netherlands, January 29 - February 2, 2024.
  • L. Nixon, K. Apostolidis, E. Apostolidis, D. Galanopoulos, V. Mezaris, B. Philipp, R. Bocyte, "AI and data-driven media analysis of TV content for optimised digital content marketing.", Multimedia Systems Journal (Springer), vol. 30, art. 25, 2024. DOI: 10.1007/s00530-023-01195-7
  • N. Pantelidis, S. Andreadis, M. Pegia, A. Moumtzidou, D. Galanopoulos, K. Apostolidis, D. Touska, K. Gkountakos, I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "VERGE in VBS 2023.", In: Dang-Nguyen, DT., et al. MultiMedia Modeling. MMM 2023. Lecture Notes in Computer Science, vol 13833. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-27077-2_55
Επικοινωνία
Κος Κωνσταντίνος Αποστολίδης
Κτήριο Α - Γραφείο 2.2

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257721
Fax: +30 2310 474128
Email: kapost@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο