Κος Γεώργιος Δαυίδ Αποστολίδης

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής - Πληροφοριακά Συστήματα (2023)
  • Μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική - Ανάπτυξη Λογισμικού και Νέφος (2024)

Σπούδασα στο τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής στη κατεύθυνση Πληροφοριακών συστημάτων και φοιτώ στο Μεταπτυχιακό της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής στη κατεύθυνση Ανάπτυξη Λογισμικού και Νέφος. Έχω εργαστεί στην εταιρεία “Rational Data” την περίοδο Μαρτίου 2023 με Μαίου 2023 ως Junior Software Developer, όπως και στο έργο RAISE Science την περίοδο Ιουνίου 2023 – Ιουλίου 2023 ώς Research Associate.

Επικοινωνία
Κος Γεώργιος Δαυίδ Αποστολίδης
Κτήριο Β

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
1ο χλμ Θέρμης - Πανοράματος, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310324226
Fax: +30 2310 464164
Email: geoapos@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο