Δρ. Απόστολος Αξενόπουλος

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών, Α.Π.Θ. (2003)
  • MSc, Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών, Α.Π.Θ. (2008)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (2014)
Ο Απόστολος Αξενόπουλος από το Νοέμβριο του 2003 εργάζεται ως συνεργαζόμενος ερευνητής στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), όπου έχει συμμετάσχει σε πάνω από 10 ερευνητικά έργα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν επεξεργασία, αναζήτηση και ανάκτηση 3Δ αντικειμένων με βάση το περιεχόμενο, βιοπληροφορική, εφαρμογές πολυμέσων και τεχνολογίες διαδικτυακών εφαρμογών. Έχει συγγράψει πάνω από 30 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές, κεφάλαια βιβλίων και διεθνή συνέδρια, και είναι κριτής σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Επίσης, είναι Member IEEE.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (57)

  • A. M. Papadopoulos, A. Iatrou, A. Axenopoulos, A. Agathangelidis, K. Stamatopoulos, P. Daras, "DeepSurf2.0: A Deep Learning Approach for Predicting Interactions of B Cell Receptors With Antigens.", Blood, 203, San Diego, California, 9-12 December 2023, (accepted).
  • G. Kalitsios, L. Lazaridis, A. Psaltis, A. Axenopoulos, P. Daras, "Vision-Enhanced System For Human-Robot Disassembly Factory Cells: Introducing A New Screw Dataset", , IEEE International Conference on Robotics and Computer Vision (ICRCV), Sep 2022.
  • C. Chatzikonstantinou, G. Valasidis, K. Stavridis, G. Malogiannis, A. Axenopoulos, P. Daras, "UCF-CAP, Video Captioning in the Wild", 2022 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), Bordeaux, France, 2022, pp. 1386-1390. doi: 10.1109/ICIP46576.2022.9898011
  • S. Mylonas, A. Axenopoulos, P. Daras, "SHREC 2022: Protein–ligand binding site recognition", Computers & Graphics Volume 107, October 2022, Pages 20-31.
  • S. Mylonas, A. Axenopoulos, P. Daras, "DeepSurf: A surface-based deep learning approach for the prediction of ligand binding sites on proteins",Bioinformatics Journal, 2021, Accepted for publication . https://arxiv.org/pdf/2002.05643
Επικοινωνία
Δρ. Απόστολος Αξενόπουλος
Κτήριο Α - Γραφείο 2.5

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257801
Fax: +30 2310 474128
Email: axenop@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο