Κα Αλεξάνδρα Αντωνιάδου

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών Α.Π.Θ (2019)
Η Αλεξάνδρα Αντωνιάδου έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ το 2019. Από τον Σεπτέμβριο του 2019, εργάζεται ως ερευνητικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Ι.Π.ΤΗΛ), του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στις περιοχές της βιοπληροφορικής, της μηχανικής και βαθιάς μάθησης και των διεπαφών εγκεφάλου-υπολογιστή.
Επικοινωνία
Κα Αλεξάνδρα Αντωνιάδου
Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B18

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
9ο χλμ, Θεσσαλονίκης - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257796
Email: alexanav@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο