Κος Γεράσιμος Αντζουλάτος

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Μαθηματικών Πανεπιστημίου Πατρών (1999)
  • ΜΔΕ στα «Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων», Πανεπιστήμιο Πατρών, (2002)
Ο Γεράσιμος Σ. Αντζουλάτος έλαβε το δίπλωμα του Μαθηματικού με ειδικότητα στα Υπολογιστικά Μαθηματικά και την Πληροφορική από το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών το 1999 και ΜΔΕ στα «Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων» από το Πανεπιστήμιο Πατρών το 2002. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την Υπολογιστική Νοημοσύνη, την Μηχανική Μάθηση, την Εξόρυξη Δεδομένων, την Επιχειρηματική Ευφυϊα, Προβλεπτική Ανάλυση καθώς και τα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων. Είχε εργαστεί ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Δημόσιων Οργανισμών στην εταιρία Data Research Consulting S.A.., ως Πανεπιστημιακός Υπότροφος στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και έχει διατελέσει επί πολλά χρόνια Επιστημονικός Συνεργάτης σε διάφορα τμήματα του ΤΕΙ Πατρών. Την περίοδο 2015-2017, εργάζονταν ως Αναλυτής Δεδομένων στην εταιρία I2S SA, όπου τα κύρια καθήκοντά του περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εργαλείων και υπηρεσιών Ανάλυσης Δεδομένων στον κλάδο της Ιχθυοκαλλιέργειας και της Συντήρησης. Επιπλέον, συμμετείχε στην Ερευνητική Ομάδα εκτέλεσης δύο Ευρωπαϊκών προγραμμάτων Horizon2020, το BlueBRIDGE και το AquaSmart.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (12)

  • Y. Kouloglou, G. Antzoulatos, G. Vosinakis, F. Lombardo, A. Abella, M. Bakratsas, A. Moumtzidou, E. Maltezos, I. Gialampoukidis, E. Ouzounoglou, S. Vrochidis, A. Amditis, I. Kompatsiaris, M. Ferri, "FIWARE-compatible Smart Data Models for Satellite Imagery and Flood Risk Assessment to Enhance Data Management.", In Information 2024, 15(5), 257. https://doi.org/10.5281/zenodo.10198821
  • A. Vassiliades, G. Stathopoulos-Kampilis, G. Antzoulatos, S. Symeonidis, S. Diplaris, S. Vrochidis, N. Bassiliades, I. Kompatsiaris, "XR4DRAMA a knowledge-based system for disaster management and media planning.", The Knowledge Engineering Review, vol. 39, e1, 2024, Cambridge University Press.
  • G. Tzionis, G. Antzoulatos, P. Papaioannou, A. Mavropoulos, I. Gialampoukidis, M. González Burgos, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, M. Vlachopoulou, "Evaluation of Explainable Artificial Intelligence methods in Language Learning Classification of Spanish Tertiary Education Students.", In 15th International Conference on Interactive Mobile Communication Technologies and Learning, IMCL 2023, Thessaloniki, Greece, November 9, 2023. https://doi.org/10.5281/zenodo.8433405
  • G. Antzoulatos, T. Mavropoulos, G. Tzionis, A. Karakostas, A. Costas, M. Burgos, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Usage of Visual Analytics to Support Immigration-Related, Personalised Language Training Scenarios.", International Conference on Interactive Mobile Communication, Technologies and Learning (IMCL2021), 4–5 November 2021. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.5567028
  • G. Antzoulatos, G. Orfanidis, P. Giannakeris, G. Tzanetis, G. Stathopoulos, N. Kopalidis, I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Severity level assessment from semantically fused video content analysis for physical threat detection in ground segments of space systems.", In 2nd International Workshop on Cyber-Physical Security for Critical Infrastructures Protection (CPS4CIP 2021), 4-8 October 2021. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.5567020
Επικοινωνία
Κος Γεράσιμος Αντζουλάτος
Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B13

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
9ο χλμ, Θεσσαλονίκης - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Email: gantzoulatos@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο