Κος Αθανάσιος Αντάμης

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2020)
Ο Αθανάσιος Αντάμης είναι απόφοιτος του τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής της Πολυτεχνικής σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Από τον Μάιο του 2021 εργάζεται ως βοηθός έρευνας στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την τεχνητή νοημοσύνη, την εξόρυξη γνώσης από μεγάλα σύνολα δεδομένων και την μηχανική μάθηση.
Επικοινωνία
Κος Αθανάσιος Αντάμης
Κτήριο Γ (Γκάνας)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
9ο χλμ, Θεσσαλονίκης - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Email: thanasis.antamis@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο