Κος Αναγνώστης Μεγγίδης

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2015)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Τηλεπικοινωνίες και Κυβερνοασφάλεια, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (2019)

Αποφοίτησε από το τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2015, ενώ έλαβε τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών του πάνω στις Τηλεπικοινωνίες και Κυβερνοασφάλεια από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος το 2019. Έχει εργαστεί ως System Configuration Manager, ως Μηχανικός Δικτύων, ενώ για αρκετά χρόνια διετέλεσε ΙΤ Manager σε μεγάλες εταιρίες του χώρου της πληροφορικής. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιστρέφονται γύρω από το αντικείμενο της κυβερνοασφάλειας και πιο συγκεκριμένα τους τομείς του Cyber Threat Intelligence, του Penetration Testing, των Botnets και του Malware Analysis.
Από τον Ιανουάριο του 2019 εργάζεται στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (7)

  • M. Terzidis, N. Mengidis, G. S. Rizos, M. S. Mazi, K. Milousi, A. Voulgaridis, K. Votis, "Challenges in Medical Device Communication: A Review of Security and Privacy Concerns in Bluetooth Low Energy (BLE).", CYBER 2023, The Eighth International Conference on Cyber-Technologies and Cyber-Systems. September 25-29, 2023-Porto, Portugal. https://www.thinkmind.org/index.php?view=article&articleid=cyber_2023_1_110_80054
  • A. Spyros, A. Papoutsis, I. Koritsas, N. Mengidis, C. Iliou, D. Kavallieros, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Towards Continuous Enrichment of Cyber Threat Intelligence: A Study on a Honeypot Dataset.", Ιn Proceedings of the 2022 IEEE International Conference on Cyber Security and Resilience (CSR), 27-29 July, 2022, pp. 267-272, doi: 10.1109/CSR54599.2022.9850295
  • N. Mengidis, M. Bozhilova, C. Ceresola, C. Colabuono, M. Cooke, G. Depaix, A. Genchev, G. Koykov, W. Mees, M. Merialdo, A. Voulgaridis, T. Tsikrika, K. Votis, S. Vrochidis, "Leveraging Cyber Ranges for Prototyping, Certification and Training: The ECHO case.", In Proceedings of the 2022 IEEE International Conference on Cyber Security and Resilience (CSR), July 27-29, 2022, pp. 299-304, DOI: 10.1109/CSR54599.2022.9850278
  • N. Mengidis, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Cybersecurity in Next Generation Energy Grids: Challenges and Opportunities for Blockchain and AI Technologies. In: Tagarev T., Atanassov K.T., Kharchenko V., Kacprzyk J. (eds) Digital Transformation", Cyber Security and Resilience of Modern Societies. Studies in Big Data, vol 84. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-65722-2_18.
  • P. Panagiotou, N. Mengidis, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Host-based Intrusion Detection Using Signature-based and AI-driven Anomaly Detection Methods.",Information & Security: An International Journal 50, no. 1 (2021): 37-48.
Επικοινωνία
Κος Αναγνώστης Μεγγίδης
Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο Β12

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
9ο χλμ, Θεσσαλονίκης - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Email: nmengidis@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο