Κα Μαριγούλα Αλιαπούλιου

Διοικητικό Προσωπικό

  • Πτυχίο Γεωπονικής Σχολής ΑΠΘ (2008)
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με θέμα "Περιβάλλον – Νέες Τεχνολογίες" Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2011)
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με θέμα "Προστασία Περιβάλλοντος & Βιώσιμη Ανάπτυξη" (2017)

Ιούλιος 2013 – Μάιος 2019
Γραμματειακή υποστήριξη σε φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και διαχείριση οικονομικών στοιχείων.

Επικοινωνία
Κα Μαριγούλα Αλιαπούλιου
Κτήριο Α - Γραφείο 0.8

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311257757
Fax: +30 2310 474128
Email: maroalia@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο