Κα Αλεξάνδρα Ζέλτση

Βοηθός Έρευνας

  • Πτυχίο Φυσικής Α.Π.Θ. (2018)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Φυσική, Advanced Matter and Energy Physics, Physics and Astronomy, University of Amsterdam (UvA) & Vrije Universiteit Amsterdam (VU) (2020)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Φυσική και Τεχνολογία των Υλικών, ΠΜΣ Φυσικής και Τεχνολογίας Υλικών Α.Π.Θ (2022)

Η Αλεξάνδρα Ζέλτση απέκτησε το πτυχίο της στη Φυσική από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος στη «Φυσική των Προηγμένων Υλικών και Ενέργειας» από το University of Amsterdam (UvA) & Vrije Universiteit Amsterdam (VU) στην Ολλανδία, για το οποίο βραβεύτηκε με την υποτροφία ταλέντων στην επιστήμη “Amsterdam Science Talent Scholarship”. Η μεταπτυχιακή της διατριβή συνετέλεσε σε δημοσίευση στο Scientific Reports Nature. Απέκτησε επίσης μεταπτυχιακό δίπλωμα στη «Φυσική και Τεχνολογία των Υλικών» από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Η Αλεξάνδρα έχει αποδεδειγμένη γνώση Python και Matlab και εργασιακή εμπειρία σε ευρωπαϊκά έργα. Σήμερα είναι μέλος του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) στο Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογίας Ελλάς (ΕΚΕΤΑ) και εργάζεται στον τομέα των τεχνολογιών ηλεκτρονικής υγείας.
Δημοσιεύσεις:
Roscam Abbing, S. D., Campi, F., Zeltsi, A., Smorenburg, P., & Kraus, P. M. (2021). Divergence and efficiency optimization in polarization-controlled two-color high-harmonic generation. Scientific Reports, 11(1), 1-11. https://www.nature.com/articles/s41598-021-03657-2.pdf

Επικοινωνία
Κα Αλεξάνδρα Ζέλτση
Κτήριο Δ (Balkan Center) - Γραφείο 0.08

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
9ο χλμ, Θεσσαλονίκης - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Email: azeltsi@iti.gr
Url: https://www.linkedin.com/in/alexandra-zeltsi-7375ba193/

Μετάβαση στο περιεχόμενο