Κος Αθανάσιος Παπαδημητρίου

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου μηχανικού και μηχανικού υπολογιστών Δ.Π.Θ. (2021)

1 Oct 2015–22 Oct 2021: Electrical and Computer Engineering
• Level of qualification: Integrated Master
• Status: Graduated
Diploma Thesis: Electric Motor Analysis and Design Methodology for Cruiser Boat Propulsion.
▪ Electronics team Chief of Democritus Racing Team (DRT) from 1 Nov 2017 until May 2020. Participate to FSAE Italy 2019 and took the 20th place out of 43 teams at overall ranking.
1 Jul 2021–1 Oct 2021: IoT (Internet of things) Engineer
▪ Employer: Information Technologies Institute (ITI), Thermi, Thessaloniki,http://www.iti.gr
▪ Job Type: Internship
1 Jan 2023- present: Research Assistant
▪ Employer: Information Technologies Institute (ITI), Thermi, Thessaloniki,http://www.iti.gr
▪ Job description: Firmware Engineer, Software Engineer, IoT, Embedded engineer, 3D printing & design, PCB design & printing.

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (4)

  • E. M. Pechlivani, A. Papadimitriou, S. Pemas, A. Kanlis, M. Stefanidou, A. Drosou, D. Tzovaras, "3D printed Impact Echo Device for Concrete Crack Detection", Macromolecular Symposia 2024, https://doi.org/10.1002/masy.202300174 , Wiley-VCH
  • E. M. Pechlivani, A. Papadimitriou, S. Pemas, N. Giakoumoglou, D. Tzovaras, "Low-Cost Hyperspectral Imaging Device for Portable Remote Sensing.", Instruments 2023, 7, 32. https://doi.org/10.3390/instruments7040032
  • E. M. Pechlivani, S. Pemas, A. Kanlis, P. Pechlivani, S. Petrakis, A. Papadimitriou, D. Tzovaras, K. E. Hatzistergos, "Enhanced Growth of Bacterial Cells in a Smart 3D Printed Bioreactor.", Micromachines 2023, 14, 1829. https://doi.org/10.3390/mi14101829
  • E. M. Pechlivani, A. Papadimitriou, S. Pemas, G. Ntinas, D. Tzovaras, "IoT-Based Agro-Toolbox for Soil Analysis and Environmental Monitoring.", Micromachines 2023, 14, 1698. https://doi.org/10.3390/mi14091698
Επικοινωνία
Κος Αθανάσιος Παπαδημητρίου
Κτήριο Α - Γραφείο 1

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2311 257701-3
Fax: +30 2310 474128
Email: athpapa@iti.gr
Url: https://www.linkedin.com/in/athanasios-papadimitriou-61b69a1a2/

Μετάβαση στο περιεχόμενο