Κος Αθανάσιος Καλφούτζος

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Α.Π.Θ. (2020)

Αποφοίτηση το 2020 από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, λαμβάνοντας το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών.
Από τον Ιούνιο του 2021 εργαζόμενος ως Βοηθός Έρευνας στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων και τεχνικές Επεξεργασίας Σήματος.

Επικοινωνία
Κος Αθανάσιος Καλφούτζος
Κτήριο Γ (Γκάνας) - Γραφείο B18

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
9ο χλμ, Θεσσαλονίκης - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Email: akalfoutzos@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο