Κος Γεώργιος Αδαμόπουλος

Βοηθός Έρευνας

  • Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ κ Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2015)
Μεταπτυχιακός Φοιτητής στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Ερευνητής του Τμηματος Μηχανικών Η/Υ κ πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για δύο χρόνια Τα ενδιαφέροντά του οριζονται στην περιοχή των Γραφικών Υπολογιστών

Προσφατες Δημοσιεύσεις

Εμφάνιση όλων (5)

  • T. Mavropoulos, G. Meditskos, E. Kamateri, S. Symeonidis, D. Tzimikas, L. Papageorgiou, C. Eleftheriadis, G. Adamopoulos, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "A Smart Dialogue-competent Monitoring Framework Supporting People in Rehabilitation.",In Multimodal Signal Sensing and Analysis for Assistive Environments for Improving Quality-Of-Life (AGENT Workshop), 12th Pervasive Technologies Related to Assistive Environments Conference (PETRA’19). ACM, Rhodes, Greece, June 5-7, 2019. https://doi.org/10.1145/3316782.3322755
  • G. Adamopoulos, A. Moutafidou, A. Drosou, D. Tzovaras, I. Fudos, "A Multifragment Renderer for Material Aging Visualization", 39th Eurographics Conference, Delft, The Netherlands, Apr. 2018.
  • A. Moutafidou, G. Adamopoulos, A. Drosou, D. Tzovaras, I. Fudos, "Realistic Rendering of Material Aging for Artwork Objects", IEEE International Conference on Image Processing (ICIP2018), 2018. 10.1109/ICIP.2018.8451176
  • A. Moutafidou, G. Adamopoulos, A. Drosou, D. Tzovaras, I. Fudos, "Multiple Material Layer Visualization for Cultural Heritage Artifacts", EUROGRAPHICS Workshop on Graphics and Cultural Heritage (2018), 2018. https://doi.org/10.2312/gch.20181353
  • A. Moutafidou, G. Adamopoulos, A. Drosou, D. Tzovaras, I. Fudos, "Reconstruction and Visualization of Cultural Heritage Artwork Objects", In: Moropoulou A., Korres M., Georgopoulos A., Spyrakos C., Mouzakis C. (eds) Transdisciplinary Multispectral Modeling and Cooperation for the Preservation of Cultural Heritage (TMM_CH 2018). Communications in Computer and Information Science, vol 961. Springer, Cham, 2019, https://doi.org/10.1007/978-3-030-12957-6_10
Επικοινωνία
Κος Γεώργιος Αδαμόπουλος

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Email: gkadamopoulos@iti.gr
Url: http://www.linkedin.com/in/george-adamopoulos/

Μετάβαση στο περιεχόμενο