Κος Ιωάννης Αγαπητός

Βοηθός Έρευνας

  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών "Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου", τμήματος Αγροτικής Οικονομίας, ΓΠΑ (2011)
  • Πτυχίο τμήματος Αγροτικής Οικονομίας, ΓΠΑ (2006)
Διαχείριση, παρακολούθηση, επιθεώρηση και έλεγχος συγχρηματοδοτούμενων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία έργων και προγραμμάτων (ΕΣΠΑ) Παρακολούθηση και λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΣΠΑ – γνωστικά και τεχνικά Παρακολούθηση και λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων – γνωστικά και τεχνικά Συμπλήρωση, έλεγχος και αξιολόγηση τεχνικών δελτίων συγχρηματοδοτούμενων έργων και πράξεων Σχεδιασμός εκθέσεων προόδου υλοποίησης έργων
Επικοινωνία
Κος Ιωάννης Αγαπητός
Κτήριο Α - Γραφείο 1.10

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 231 125 7821 (εσωτ. 821)
Fax: +30 2310 474128
Email: g.agapitos@iti.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο