Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), ιδρύθηκε το1998 ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, με έδρα του τη Θεσσαλονίκη. Από το 2000 αποτελεί ιδρυτικό μέλος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α). Συγκαταλέγεται στα κορυφαία Ερευνητικά Ινστιτούτα της Ελλάδος που ασχολούνται με τη διεξαγωγή έρευνας, στον τομέα της Πληροφορικής, της Τηλεματικής και των Τηλεπικοινωνιών. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα Πληροφορικής στη Βόρειο Ελλάδα, ενώ κατέχει περίοπτη θέση ανάμεσα σε ερευνητικά κέντρα, τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού, διαθέτοντας άριστες εγκαταστάσεις και υποδομές, εξαιρετικά καταρτισμένο προσωπικό και μακροχρόνια εμπειρία, από συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.
<Μάθετε περισσότερα…>

Γεγονότα & Ειδήσεις

 • ΕΡΓΑΣΙΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος (22226)

  Το ΕΚΕΤΑ/Ι.Π.ΤΗΛ., προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος AQUACYCLE

 • ΕΡΓΑΣΙΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος (22225)

  Το ΕΚΕΤΑ/Ι.Π.ΤΗΛ., προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος ΟΔΟΣ 2020

 • ΕΡΓΑΣΙΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος (22224)

  Το ΕΚΕΤΑ/Ι.Π.ΤΗΛ., προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για πέντε (5) θέσεις έκτακτου προσωπικού, στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος BubbllzAR

 • ΕΡΓΑΣΙΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος (22223)

  Το ΕΚΕΤΑ/Ι.Π.ΤΗΛ., προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος TOKEN

 • ΕΡΓΑΣΙΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος (22214)

  Το ΕΚΕΤΑ/Ι.Π.ΤΗΛ., προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος SnapEARTH

Έρευνα & Ανάπτυξη

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: