Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις Ι.Π.ΤΗΛ.

Creation of virtual worlds from 3D models retrieved from content aware networks based on sketch and image queries

The recent emergence of user generated content requires new content creation tools that will be both easy to learn and easy to use. These new tools should enable the user to construct new high-quality content with minimum effort; it is essential to allow existing multimedia content to be reused as building blocks when creating new content. In this work we present a new tool for automatically constructing virtual worlds with minimum user intervention. Users can create these worlds by drawing a simple sketch, or by using interactively segmented 2D objects from larger images. The system receives as a query the sketch or the segmented image, and uses it to find similar 3D models that are stored in a Content Centric Network. The user selects a suitable model from the retrieved models, and the system uses it to automatically construct a virtual 3D world.

Συνημμένα

  • Creation of virtual worlds from 3D models retrieved from content aware networks based on sketch and image queries (2.83MB)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: