Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις Ι.Π.ΤΗΛ.

A low-cost, flexible and portable volumetric capturing system

Multi-view capture systems are complex systems to engineer. They require technical knowledge to install and intricate processes to setup related mainly to the sensors’ spatial alignment (i.e. external calibration). However, with the ongoing developments in new production methods, we are now at a position where the production of high quality realistic 3D assets is
possible even with commodity sensors. Nonetheless, the capturing systems developed with these methods are heavily intertwined with the methods themselves, relying on custom solutions and seldom - if not at all - publicly available. In light of this, we design, develop and publicly offer a multi-view capture system based on the latest RGB-D sensor technology. For our system, we develop a portable and easy-to-use external calibration method that greatly reduces the effort and knowledge required, as well as simplify the overall process.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: