Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις Ι.Π.ΤΗΛ.

Graph-based Multimodal Fusion with metric learning for multimodal classification

In this paper, a graph-based, supervised classification method for multimodal data is introduced. It can be applied on data of any type consisting of any number of modalities and can also be used for the classification of datasets with missing modalities. The proposed method maps the features extracted from every modality to a space where the intrinsic structure of the multimodal data is kept. In order to map the extracted features of the different modalities into the same space and, at the same time, maintain the feature distances between similar and dissimilar modality data instances, a metric learning method is used. The proposed method has been evaluated on NUS-Wide, NTU-RGBD and AV-Letters multimodal datasets and has shown competitive results with the state-of-the-art methods in the field, while is able to cope with datasets with missing modalities.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: