Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις ΙΠΤΗΛ

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

 1. A. Kapoutsis, S. Chatzichristofis, L. Doitsidis, J. B. de Sousa, J. Pinto, J. Braga, E. B. Kosmatopoulos, "Real-time adaptive multi-robot exploration with application to underwater map construction", Autonomous robots, 40(6), 987-1015. (2016)
 2. A. Adamopoulou, A. Tryferidis, D. Tzovaras, "A context-aware method for building occupancy prediction", Energy and Buildings 110 (2016): 229-244.
 3. K. Apostolakis, A. Psaltis, K. Stefanidis, K. Kaza, S. Thermos, K. Dimitropoulos, E. Dimaraki, P. Daras, "Exploring the Prosociality Domains of Trust and Cooperation, through Single and Cooperative Digital Gameplay in Path of Trust", International Journal of Serious Games (IJSG), Vol: 3, No: 3, pp. 39-57, September 2016
 4. S. Asteriadis, P. Daras, "Landmark-based multimodal human action recognition", SPRINGER Multimedia Tools and Applications Journal (MTAP), DOI 10.1007/s11042-016-3945-6, Sept 2016
 5. K. Avgerinakis, A. Briassouli, I. Kompatsiaris, "Activity detection using sequential statistical boundary detection (SSBD)", Computer Vision and Image Understanding (CVIU), March 2016, pp 46-61, vol 144.
 6. A. Axenopoulos, D. Rafailidis, Ge. Papadopoulos, E. Houstis, P. Daras, "Similarity Search of Flexible 3D Molecules combining Local and Global Shape Descriptors", IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics, Volume 13 Issue 5, Pages 954-970, Sep.-Oct 2016
 7. B. Kikhia, T. Stavropoulos, S. Andreadis, N. Karvonen, I. Kompatsiaris, S. Sävenstedt, M. Pijl, C. Melander, "Utilizing a Wristband Sensor to Measure the Stress Level for People with Dementia", Sensors, vol. 16, no. 12. Multidisciplinary Digital Publishing Institute, p. 1989, 24-Nov-2016.
 8. V. Bikos, M. Karypidou, E. Stalika, P. Baliakas, A. Xochelli, L.-A. Sutton, G. Papadopoulos, A. Agathangelidis, E. Papadopoulou, Z. Davis, P. Algara, G. Kanellis, A. Traverse-Glehen, M. Mollejo, A. Anagnostopoulos, M. Ponzoni, D. Gonzalez, S. Pospisilova, E. Matutes, M. A. Piris, T. Papadaki, P. Ghia, R. Rosenquist, D. Oscier, N. Darzentas, D. Tzovaras, C. Belessi, A. Hadzidimitriou, K. Stamatopoulos, "An Immunogenetic Signature of Ongoing Antigen Interactions in Splenic Marginal Zone Lymphoma Expressing IGHV1-2*04 Receptors", Biology of Human Tumors, Vol. 22 (8), pp.2032–40, 2016.
 9. C. Crispim-Junior, V. Buso, K. Avgerinakis, G. Meditskos, A. Briassouli, J. Benois-Pineau, I. Kompatsiaris, F. Bremond, "Semantic Event Fusion of Different Visual Modality Concepts for Activity Recognition", Special Issue on Multimodal Human Pose Recovery and Behavior Analysis, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 38(8), pp.1598-1611, 2016, DOI: 10.1109/TPAMI.2016.2537323
 10. C. Korkas, S. Baldi, I. Michailidis, E. Kosmatopoulos, "Occupancy-based demand response and thermal comfort optimization in microgrids with renewable energy sources and energy storage", Applied Energy, 163, 93-104. (2016)
 11. C. Papadaniil, V. Kosmidou, A. Tsolaki, M. Tsolaki, I. Kompatsiaris, L. Hadjileontiadis, "Cognitive MMN and P300 in Mild Cognitive Impairment and Alzheimer's Disease: A High Density EEG-3D Vector Field Tomography Approach", Journal of Brain Research, Elsever, 2016.
 12. E. Chatzilari, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, J. Kittler, "SALIC: Social Active Learning for Image Classification", in IEEE Transactions on Multimedia, vol. 18, no. 8, pp. 1488-1503, Aug. 2016. doi: 10.1109/TMM.2016.2565440
 13. K. Dimitropoulos, P. Barmpoutis, N. Grammalidis, "Higher Order Linear Dynamical Systems for Smoke Detection in Video Surveillance Applications", IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (TCSVT), DOI: 10.1109/ TCSVT.2016.2527340
 14. K. Dimitropoulos, P. Barmpoutis, A. Kitsikidis, N. Grammalidis, "Classification of Multidimensional Time-Evolving Data using Histograms of Grassmannian Points", IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (TCSVT), DOI: 10.1109/TCSVT.2016.2631719
 15. K. Dimitropoulos, P. Barmpoutis, T. Koletsa, I. Kostopoulos, N. Grammalidis, "Automated Detection and Classification of Nuclei in PAX5 and H&E stained Tissue Sections of Follicular Lymphoma", Signal, Image and Video Processing, SPRINGER, DOI:10.1007/s11760-016-0913-6
 16. A. Drosou, I. Kalamaras, St. Papadopoulos, D. Tzovaras, "An enhanced Graph Analytics Platform (GAP) providing insight in Big Network Data", Journal of Innovation in Digital Ecosystems, SI: Digital ecosystem management, Vol. 3, No. 2, pp. 83–97, 2016, doi: 10.1016/j.jides.2016.10.005
 17. A. Endres, G. Mountrakis, H. Jin, W. Zhuang, I. Manakos, J.J. Wiley Jr, C.M. Beier, "Relative importance analysis of Landsat, waveform LIDAR and PALSAR inputs for deciduous biomass estimation", 2016, European Journal of Remote Sensing, 49, 795-807, DOI: 10.5721/EuJRS20164942
 18. E. Ferro, M. Girolami, D. Salvi, C. Mayer, J. Gorman, A. Grguric, R. Ram, R. Sadat, K. Giannoutakis, C. Stocklow, "The UniversAAL Platform for AAL (Ambient Assisted Living)", Journal of Intelligent Systems, 24(3), 301-319, DOI: 10.1515/jisys-2014-0127
 19. D. Giakoumis, E. Mavridou , K. Votis , K. Giannoutakis , D. Tzovaras , G. Hassapis, "A Semantic Framework to Support the Management of Cloud-Based Service Provision Within a Global Public Inclusive Infrastructure", International Journal of Electronic Commerce, Vol. 20, No. 1, pp. 142-173, 2016, DOI: 10.1080/10864415.2016.1061794.
 20. I. Lazarou, A. Karakostas, T. Stavropoulos, T. Tsompanidis, G. Meditskos, I. Kompatsiaris, M. Tsolaki, "A Novel and Intelligent Home Monitoring System for Care Support of Elders with Cognitive Impairment", Journal of Alzheimer's Disease, IOS Press, 2016, Oct 18; 54(4): 1561-1591, DOI: 10.3233/JAD- 160348.
 21. I. Michailidis, C. Korkas, E. Kosmatopoulos, E. Nassie, "Automated control calibration exploiting exogenous environment energy: An Israeli commercial building case study", Energy and Buildings, 128, 473-483. (2016).
 22. D. Ioannidis, P. Tropios, S. Krinidis, G. Stavropoulos, D. Tzovaras, S. Likothanasis, "Occupancy Driven Building Performance Assessment", Elsevier Journal of Innovation in Digital Ecosystems, vol. 3, no. 2, pp. 57-69, December 2016 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jides.2016.10.008
 23. N. Kaklanis, P. Biswas, Y. Mohamad, M. F. Gonzalez, M. Peissner, P. Langdon, D. Tzovaras, C. Jung, "Towards standardisation of user models for simulation and adaptation purposes", Universal Access in the Information Society, Vol. 15, No. 21, pp. 1–28, 2016.
 24. I. Kalamaras, A. Drosou, D. Tzovaras, "Accessibility-based re-ranking in multimedia search engines", Multimedia Tools and Applications, Vol. 76, No. 14, pp. 15923-15949, 2016, doi:10.1007/s11042-016-3886-0
 25. D. Kikidis, K. Votis, D. Tzovaras, O. S. Usmani, "The Digital Asthma Patient: The History and Future of Inhaler Based Monitoring Devices", Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery, Volume: 29, Issue: 3, pp: 219-232, 2016.
 26. D. Koureas, A. Hardisty, R. Vos, D. Agosti, C. Arvanitidis, P. Bogatencov, P. Buttigieg, Y. de Jong, F. Horvath, G. Gkoutos, Q. Groom, T. Kliment, U. Kõljalg, I. Manakos, A. Marcer, K. Marhold, D. Morse, P. Mergen, L. Penev, L. Pettersson, J. Svenning, A. van de Putte, V. Smith, "Unifying European Biodiversity Informatics (BioUnify)", 2016, Research Ideas and Outcomes 2: e7787, doi: 10.3897/rio.2.e7787
 27. V. Koutkias, N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, N. Maglaveras, "An Integrated Semantic Framework Supporting Universal Accessibility to ICT", Universal Access in the Information Society, Vol. 15, pp. 49–62, 2016
 28. M. Schinas, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, P. Mitkas, "MGraph: multimodal event summarization in social media using topic models and graph-based ranking", International Journal of Multimedia Information Retrieval, 5(1), 51-69, 2016.
 29. M. Tsolaki, E. Karathanasi, I. Lazarou, K. Dovas, E. Verykouki, A. Karakostas, K. Georgiadis, A. Tsolaki, K. Adam, I. Kompatsiaris, Z. Sinakos, "Efficacy and safety of Crocus sativus L in patients with Mild Cognitive Impairment: One year single-blind randomized, with parallel groups, clinical trial", Journal of Alzheimer's Disease, vol 54 (1): 129-133, 2016 July 27, DOI: 10.3233/JAD-160304.
 30. I. Manakos, E. Technitou, Z. Petrou, C. Karydas, V. Tomaselli, G. Veronico, G. Mountrakis, "Multi-modal knowledge base generation from very high resolution satellite imagery for habitat mapping", 2016, European Journal of Remote Sensing, 49, 1033-1060, DOI: 10.5721/EuJRS20164953.
 31. K. Mochament, A. Tsakiris, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Classified 3D model retrieval based on cascaded fusion of local descriptors", International Journal of Computer Graphics & Animation (IJCGA), Vol.6, No.1, pp. 10-20, 2016, DOI : 10.5121/ijcga.2016.6102
 32. G. Palaiokrassas, A. Voulodimos, K. Konstanteli, N. Vretos, D. S. Osborne, E. Chatzi, P. Daras, T. Varvarigou, "Social media interaction and analytics for enhanced educational experiences", IEEE Multimedia Magazine, 23(1), 26-35, Jan.-Mar. 2016
 33. St. Papadopoulos, A. Drosou, D. Tzovaras, "A Novel Graph-based Descriptor for the Detection of Billing-related Anomalies in Cellular Mobile Networks", IEEE Trans. Mobile Comput., Vol. 15, No. 11, pp. 2655-2668, doi: 10.1109/TMC.2016.2518668. (2016)
 34. St. Papadopoulos, K. Moustakas, A. Drosou, D. Tzovaras, "Border gateway protocol graph: detecting and visualizing internet routing anomalies", IET Information Security, Vol. 10, No. 3, pp. 125–133, 2016, doi:10.1049/iet-ifs.2014.0525.
 35. S. Papadopoulos, K. Bontcheva, E. Jaho, M. Lupu, C. Castillo, "Overview of the Special Issue on Trust and Veracity of Information in Social Media", ACM Trans. Inf. Syst. 34, 3, Article 14 (April 2016).
 36. A. Salamanis, D. Kehagias, C.K. Filelis-Papadopoulos, D. Tzovaras, G.A. Gravvanis, "Managing Spatial Graph Dependencies in Large Volumes of Traffic Data for Travel-Time Prediction", IEEE Trans. on Intelligent Transportation, Vol. 17, No. 6, pp. 1678 - 1687, 2016, doi: 10.1109/TITS.2015.2488593
 37. C. Spampinato, V. Mezaris, M. Cristani, "Special issue on fine-grained categorization in ecological multimedia", (Editorial) Pattern Recognition Letters, Elsevier, vol. 81, pp. 51-52, Oct. 2016. DOI: 10.1016/j.patrec.2016.07.001.
 38. C. Spampinato, V. Mezaris, J. van Ossenbruggen, "Special issue on multimedia in ecology", (Editorial) Multimedia Systems Journal, vol. 22, no. 6, pp. 709-711, Nov. 2016. DOI: 10.1007/s00530-016-0528-3.
 39. T. Stavropoulos, G. Meditskos, S. Andreadis, K. Avgerinakis, K. Adam, I. Kompatsiaris, "Semantic Event Fusion of Computer Vision and Ambient Sensor Data for Activity Recognition to Support Dementia Care", Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 2016 (accepted for publication) https://doi.org/10.1007/s12652-016-0437-5
 40. A. Tsolaki, V. Kosmidou, I. Kompatsiaris, M. Tsolaki, "Age-Induced differences in brain neural activation during emotional stimuli", Journal of Neuroscience, Elsevier, 2016
 41. C. Tzelepis, D. Galanopoulos, V. Mezaris, I. Patras, "Learning to detect video events from zero or very few video examples", Image and Vision Computing Journal, Elsevier, vol. 53, pp. 35?44, Sept. 2016.
 42. C. Tzelepis, Z. Ma, V. Mezaris, B. Ionescu, I. Kompatsiaris, G. Boato, N. Sebe, S. Yan, "Event-based Media Processing and Analysis: A Survey of the Literature", Image and Vision Computing Journal, Elseviervol. 53, pp. 3-19, Sept. 2016.
 43. V. Oikonomou, G. Liaros, K. Georgiadis, E. Chatzilari, K. Adam, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, "Comparative evaluation of state-of-the-art algorithms for SSVEP-based BCIs", Technical Report - eprint arXiv:1602.00904, February 2016
 44. S. Vrochidis, I. Patras, I. Kompatsiaris, "Gaze Movement-driven Random Forests for Query Clustering in Automatic Video Annotation", Multimedia Tools and Applications, 2016.
 45. Y. Chatzizisis, K. Toutouzas, A. Giannopoulos, M. Riga, A. Antoniadis, Y. Fujinom, D. Mitsouras, V. Koutkias, G. Cheimariotis, C. Doulaverakis, I. Tsampoulatidis, I. Chouvarda, I. Kompatsiaris, S. Nakamura, F. Rybicki, N. Maglaveras, D. Tousoulis, G. Giannoglou, "Association of global and local low endothelial shear stress with high-risk plaque using intracoronary 3D optical coherence tomography: Introduction of ‘shear stress score’ ", European Heart Journal – Cardiovascular Imaging, June 2016, DOI:10.1093/ehjci/jew134
 46. M. Zampoglou, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "A Large-Scale Evaluation of Splicing Localization Algorithms for Web Images", Multimedia Tools and Applications (special issue on Recent Advances in Multimedia Security: Biometrics & Forensics).
 47. S. Zikos, A. Tsolakis, D. Meskos, A. Tryferidis, D. Tzovaras, "Conditional Random Fields - based approach for real-time building occupancy estimation with multi-sensory networks", Automation in Construction, Volume 68, August 2016, Pages 128-145, ISSN 0926-5805, DOI: 10.1016/j.autcon.2016.05.005

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

 1. A. Moumtzidou, I. Gialampoukidis, T. Mironidis, D. Liparas, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "A Multimedia Interactive Search Engine based on Graph-based and Non-linear Multimodal Fusion", In Content-Based Multimedia Indexing (CBMI), 2016 14th International Workshop on, IEEE, 2016.
 2. A. Moumtzidou, S. Papadopoulos, S. Vrochidis I. Kompatsiaris, K. Kourtidis, G. Hloupis, I. Stavrakas, K. Papachristopoulou, C. Keratidis, "Collection of Multimodal Environmental Data for Air Quality Estimation", Proc. of 1st International Workshop on the Social Web for Environmental and Ecological Monitoring (SWEEM), Cologne, Germany, 17 May 2016.
 3. A. Moumtzidou, S. Papadopoulos, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, K. Kourtidis, G. Hloupis, I. Stavrakas, K. Papachristopoulou, C. Keratidis, "Towards Air Quality Estimation Using Collected Multimodal Environmental Data", 1st International Workshop on Internet and Social media for Environmental Monitoring (In conjunction with the 3rd international conference on Internet Science (INSCI 2016)), Florence, Italy, 12 September 2016.
 4. A. Satsiou, A. Revenko, I. Praggidis, E. Karapistoli, G. Panos, C. Bouzanis, I. Kompatsiaris, "Semantic Technology for Financial Awareness", in Proc. of the 12th International Conference on Semantic Systems, Leipzig, September 2016.
 5. A. Agathangelidis, A. Hadzidimitriou, E. Minga, L.-A. Sutton, E. Polychronidou, T. D. Shanafelt, Z. Davis, X. Yan, K. Plevova, M. Boudjoghra, A. Navarro, D. Rossi, L. B. Pedersen, V. Bikos, P. Baliakas, L. Scarfò, M. Mattsson, A. Xochelli, P. F. di Celle, K Giannopoulos, K. Vanura, L. Evers, S. Veronese, M. Facco, P. Moschonas,(…), D. Tzovaras, N. Darzentas, C. Belessi, F. Davi, R. Rosenquist, P. Ghia, K. Stamatopoulos, "Reappraising Immunoglobulin Repertoire Restrictions in Chronic Lymphocytic Leukemia: Focus on Major Stereotyped Subsets and Closely Related Satellites", 58th Annual Meeting & Exposistion, San Diego, USA, 3-6 Dec. 2016.
 6. G. Apostolou, S. Krinidis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, C. E. Borges, D. Casado-Mansilla, D. Lopez-de-Ipina, "GreenSoul: A novel platform for the reduction of energy consumption in communal and shared spaces", 4th International Symposium on Environment Friendly Energies and Applications (EFEA'16), Belgrade, Serbia, 14-16 Sep. 2016.
 7. S. Arestis-Chartampilas, N. Gkalelis, V. Mezaris, "AKSDA-MSVM: a GPU-accelerated multiclass learning framework for multimedia", Proc. ACM Multimedia 2016, Amsterdam, The Netherlands, Oct. 2016.
 8. B. Simeonov, V. Alexiev, D. Liparas, M. Puigbo, S. Vrochidis, E. Jamin, I. Kompatsiaris, "Semantic integration of web data for international investment decision support", 3rd international conference on Internet Science, Florence, Italy, Sept. 12-14 2016.
 9. C. Boididou, S. Papadopoulos, S.E. Middleton, D.T.D. Nguyen, M. Riegler, A. Petlund, I. Kompatsiaris, "The VMU Participation @ Verifying Multimedia Use 2016", MediaEval 2016 workshop, Hilversum, Netherlands, October 2016.
 10. C. Boididou, S.E. Middleton, S. Papadopoulos, D.T. Dang-Nguyen, M. Riegler, G. Boato, A. Petlund, I. Kompatsiaris, "Verifying Multimedia Use at MediaEval 2016", MediaEval 2016 workshop, Hilversum, Netherlands, October 2016.
 11. C. Iliou, G. Kalpakis, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Hybrid Focused Crawling for Homemade Explosives Discovery on Surface and Dark Web", 11th International Conference on Availability, Reliability and Security (ARES 2016), Salzburg, Austria, Aug 2016.
 12. C. Korkas, S. Baldi, I. Michailidis, I. Boutalis, E. Kosmatopoulos, "A Supervisory Approach to Microgrid Demand Response and Climate Control", MED’16: The 24th Mediterranean Conference on Control and Automation, Athens, Greece, (pp. 1140-1145). (2016)
 13. A. Chatzitofis, D. Zarpalas, P. Daras, "Low-cost Motion Analysis for Cardiovascular Disease Patients", IET Human Motion Analysis for Healthcare Applications Event, 19 May 2016, London, United Kingdom
 14. D. Ververidis, S. Karavarsamis, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, "Pottery gestures style comparison by exploiting Myo sensor and forearm anatomy", in Proceedings of the 3rd International Symposium on Movement and Computing (MOCO '16), Thessaloniki, GA, Greece — July 05 - 06, 2016
 15. N. Dimitriou, A. Drosou, D. Tzovaras, "Scan4Reco: Towards the digitized conservation of Cultural Heritage Assets via spatiotemporal (4D) Reconstruction and 3D Printing", EUROGRAPHICS Workshop on Graphics and Cultural Heritage (GCH 2016), Genova, 5-7 Oct. 2016.
 16. K. Dimitropoulos, P. Barmpoutis, A. Kitsikidis, N. Grammalidis, "Extracting dynamics from multi-dimensional time-evolving data using a bag of higher-order Linear Dynamical Systems", VISAPP 2016, Rome, Italy, 27-29 February 2016.
 17. K. Dimitropoulos, P. Barmpoutis, T. Koletsa, I. Kostopoulos, N. Grammalidis, "Classification of Nuclei in Follicular Lymphoma Tissue Sections using Different Stains and Bayesian Networks", MEDICON 2016, Paphos, Cyprus, 31 March - 2 April 2016.
 18. A. Dimou, P. Medentzidou, F. Alvarez, P. Daras, "Multi-target Detection In CCTV Footage For Tracking Applications Using Deep Learning Techniques", IEEE International Conference on Image Processing, ICIP 2016, Sept 25-28, Phoenix, Arizona, USA
 19. C. Doulaverakis, V. Koutkias, G. Antoniou, I. Kompatsiaris, "Applying SPARQL-based inference and ontologies for modelling and execution of clinical practice guidelines: A case study on hypertension management", 8th International Workshop on Knowledge Representation for Health Care 2016, (KR4HC 2016), Munich, Germany, September 2, 2016, Lecture Notes in Computer Science, vol 10096.
 20. A. Doumanoglou, N. Vretos, P. Daras, "Action Recognition From Videos using Sparse Trajectories",7th International Conference on Imaging for Crime Detection and Prevention (ICDP-16), Madrid, 23-25 November, 2016
 21. A. Drosou, N. Dimitriou, N. Sarris, A. Konstantinidis, D. Tzovaras, "Research directions for harvesting cross-sectorial correlations towards improved policy making", Data for Policy 2016, Cambridge, UK, 15-16 Sep. 2016.
 22. E. Kontopoulos, M. Riga, P. Mitzias, S. Andreadis, T. Stavropoulos, N. Lagos, J. Vion-Dury, G. Meditskos, P. Falcão, P. Laurenson, I. Kompatsiaris, "Ontology-based Representation of Context of Use in Digital Preservation", Proc 1st Workshop on Humanities in the Semantic Web (WHiSe) at the Extended Semantic Web Conference (ESWC2016).
 23. E. Kontopoulos, T. Moysiadis, M. Tsagiopoulou, S. Darányi, P. Wittek, N. Papakonstantinou, S. Ntoufa, G. Meditskos, K. Stamatopoulos, I. Kompatsiaris, "Studying the Cohesion Evolution of Genes Related to Chronic Lymphocytic Leukemia Using Semantic Similarity in Gene Ontology and Self-Organizing Maps", In: Paschke, A., Burger, A., Splendiani, A., Marshall, M.S., and Romano, P. (eds.) 9th Int. Conf. on Semantic Web Applications and Tools for Life Sciences - SWAT4LS. CEUR Workshop Proceedings Vol 1795, Amsterdam, The Netherlands (2016).
 24. E. Spyromitros-Xioufis, G. Petkos, S. Papadopoulos, R. Heyman, I. Kompatsiaris, "Perceived versus Actual Predictability of Personal Information in Social Networks", Proc. 3rd International Conference on Internet Science (INSCI 2016), Florence, Italy, September 12-14, 2016.
 25. E. Spyromitros-Xioufis, S. Papadopoulos, A. Popescu, I. Kompatsiaris, "Personalized Privacy-aware Image Classification", Proc. International Conference on Multimedia Retrieval (ICMR), New York, USA, June 6-9, 2016.
 26. G. Kalpakis, T. Tsikrika, C. Iliou, T. Mironidis, S. Vrochidis, J. Middleton, U. Williamson, I. Kompatsiaris, "Interactive Discovery and Retrieval of Web Resources Containing Home Made Explosive Recipes", 4th International Conference on Human Aspects of Information Security, Privacy and Trust, Toronto, Canada, 17 - 22 July 2016.
 27. G. Kordopatis-Zilos, A. Popescu, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Placing Images with Refined Language Models and Similarity Search with PCA-reduced VGG Features", MediaEval 2016 workshop, Hilversum, Netherlands, October 2016.
 28. G. Meditskos, S. Dasiopoulou, Louisa Pragst, S. Ultes, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, L. Wanner, "Towards an Ontology-driven Adaptive Dialogue Framework", 1st International Workshop on Multimedia Analysis and Retrieval for Multimodal Interaction (MARMI 2016), New York, USA, June 6, 2016.
 29. G. Meditskos, S. Dasiopoulou, S. Vrochidis, L. Wanner, I. Kompatsiaris, "Question Answering over Pattern-Based User Models", In Proceedings of the 12th International Conference on Semantic Systems (SEMANTiCS 2016), pp. 153-160. ACM, New York, NY, USA, 2016 DOI: https://doi.org/10.1145/2993318.2993331
 30. N. Georgoulopoulos, I. Mariolis, S. Rogotis, D. Ioannidis, K. Votis, D. Tzovaras, "Fire Event Analytics: A Visual Analytics Tool to Assist Wildland Fire Management", 13th International Conference Computer Graphics, Imaging and Visualization (GiV2016), Morocco, 29 Mar. - 1 Apr. 2016.
 31. I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Incremental estimation of visual vocabulary size for image retrieval", In INNS Conference on Big Data, pp. 29-38. Springer International Publishing, 2016.
 32. N. Grammalidis, K. Dimitropoulos, F. Tsalakanidou, A. Kitsikidis, P. Roussel, B. Denby, P. Chawah, L. Buchman, S. Dupont, S. Laraba, B. Picart, M. Tits, J. Tilmanne, S. Hadjidimitriou, J. Hadjileontiadis, V. Charisis, C. Volioti, A. Stergiaki, A. Manitsaris, O. Bouzos, S. Manitsaris, "The i-Treasures Intangible Cultural Heritage dataset", 3rd International Symposium on Movement & Computing, Thessaloniki, Greece, 5-6 July 2016.
 33. S. Hadjidimitriou, V. Charisis, K. Kyritsis, E. Konstantinidis, A. Delopoulos, P. Bamidis, S. Bostantjopoulou, A. Rizos, D. Trivedi, L. Klingelhofer, J. Wadoux, N. De Craecker, F. Karayiannis, P. Fagerberg, I. Ioakeimidis, M. Stadtschnitzer, A. Esser, N. Grammalidis, K. Dimitropoulos, S. B. Dias, J. A. Diniz, H. P. da Silva, G. Lyberopoulos, E. Theodoropoulou, L. J. Hadjileontiadis, "Active and Healthy Ageing for Parkinson's Disease Patients' Support: A User's Perspective within the i-PROGNOSIS Framework", International Conference on Technology and Innovation in Sports, Health and Well-being, Vila Real, Portugal, December 1-3, 2016.
 34. I. Gialampoukidis, A. Moumtzidou, D. Liparas, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "A hybrid graph-based and non-linear late fusion approach for multimedia retrieval", In Content-Based Multimedia Indexing (CBMI), 2016 14th International Workshop on, pp. 1-6, IEEE, 2016.
 35. I. Gialampoukidis, A. Moumtzidou, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Retrieval of Multimedia objects by Fusing Multiple Modalities", In Proceedings of the 2016 ACM on International Conference on Multimedia Retrieval, pp. 359-362, ACM.
 36. I. Gialampoukidis, D. Liparas, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Query-based Topic Detection Using Concepts and Named Entities", 1st International Workshop on Multimodal Media Data Analytics (MMDA 2016), The Hague, Netherlands, August 30, 2016.
 37. I. Gialampoukidis, G. Kalpakis, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Key player identification in terrorism-related social media networks using centrality measures", In Intelligence and Security Informatics Conference (EISIC), 2016 European, pp. 112-115. IEEE, 2016.
 38. I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "A Hybrid framework for news clustering based on the DBSCAN-Martingale and LDA", In proceedings of the 12th international conference on Machine Learning and Data Mining (MLDM2016), New York, July 16-21, 2016. pp. 170-184, Springer International Publishing. doi: 10.1007/978-3-319-41920-6_13
 39. I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Fast Visual Vocabulary Construction for Image Retrieval using Skewed-Split k-d trees", In International Conference on Multimedia Modeling, pp. 466-477. Springer International Publishing, 2016.
 40. I. Gialampoukidis, T. Tsikrika, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Community Detection in Complex Networks Based on DBSCAN and a Martingale Process", Semantic and Social Media Adaptation and Personalization (SMAP), 2016 11th International Workshop on, pp. 1-6. IEEE, 2016.
 41. I. Lazarou, A. Karakostas, T. Stavropoulos, G. Meditskos, T. Tsompanidis, I. Kompatsiaris, M. Tsolaki, "Automated Assessment of Cognitive Impairment by Using a Sensor-based Method: The Dem@Care System", 14th International Athens/Springfield Symposium on Advances in Alzheimer Therapy (ΑΑΤ) 2016, 9-12 March, Athens, Greece
 42. I. Lazarou, T. Stavropoulos, A. Karakostas, G. Meditskos, T. Tsompanidis, I. Kompatsiaris, M. Tsolaki, "Assisted Living Technology for People with Cognitive Impairment in a Smart Home Environment: The Dem@care System", 14th International Athens/Springfield Symposium on Advances in Alzheimer Therapy (ΑΑΤ) 2016, 9-12 March, Athens, Greece
 43. D. Ioannidis, P. Tropios, S. Krinidis, D. Tzovaras, S. Likothanassis, "Building Multi-Occupancy Analysis & Visualization Through Data Intensive Processing", 12th International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (AIAI'16), Thessaloniki, Greece, 16-18 Sep. 2016.
 44. D. Ioannidis, M. Vidaurre-Arbizu, C. Martin-Gomez, S. Krinidis, A. Adamopoulou, A. Zuazua-Ros, D. Tzovaras, S. Likothanassis, "Comparison of Detailed Occupancy Profile Generative Methods to Published Standard Diversity Profiles", 14th IEEE International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing (UIC’16), Toulouse, France, 18-21 Jul. 2016.
 45. K. Moran, H. Wei, D.S. Monaghan, C. Woods, N.E. O’Connor, D. Zarpalas, A. Chatzitofis, P. Daras, J. Piesk, A. Pomazanskyi, "A Technology Platform for Enabling Behavioural Change as a “PATHway” Towards Better Self-management of CVD", Proceedings of the 2016 ACM Workshop on Multimedia for Personal Health and Health Care (MMHealth 2016), Oct 16, 2016 - Oct 16, 2016, Amsterdam, the Netherlands
 46. N. Kaklanis, A. Konstadinidou, K. Votis, D. Tzovaras, "Automatic semantic service composition aiming at increasing end-users’ accessibility", 31st ACM Symposium on Applied Computing (SAC 2016), Pisa, Italy, 4-8 Apr. 2016.
 47. N. Kaklanis, I. Paliokas, D. Tzovaras, "Offering personalised cloud-based ICT solutions to elderly with cognitive impairments", Med-e-Tel 2016 conference on telemedicine and eHealth, Luxembourg, 6-8 Apr. 2016.
 48. A. Katmada, A. Satsiou, I. Kompatsiaris, "A Reputation-based Incentive Mechanism for a Crowdsourcing Platform for Financial Awareness", to appear in Proc. of the 1st International Workshop on the Internet for Financial Awareness and Intelligence, LNCS Springer International Publisher.
 49. A. Katmada, A. Satsiou, I. Kompatsiaris, "Incentive Mechanisms for Crowdsourcing Platforms", 3rd International Conference on Internet Science, LNCS Springer International Publisher, 2016.
 50. K. Kaza , A. Psaltis , K. Stefanidis , K. Apostolakis , S. Thermos , K. Dimitropoulos, P. Daras, "Body Motion Analysis for Emotion Recognition in Serious Games", HCI International 2016, Toronto, Canada, 17 - 22 July 2016.
 51. A. Konstadinidou, N. Kaklanis, I. Paliokas, D. Tzovaras, "A unified cloud-based framework for AAL services provision to elderly with cognitive impairments", 7th International Conference on Cognitive InfoCommunications, Wroclaw, Poland, 16-18 Oct. 2016.
 52. G. Kordopatis-Zilos, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "In-depth Exploration of Geotagging Performance using Sampling Strategies on YFCC100M", Proceedings of the 2016 ACM Workshop on Multimedia COMMONS, pp. 3-10, ACM, New York, NY.
 53. I. Kostavelis, D. Giakoumis, S. Malassiotis, D. Tzovaras, "Human Aware Robot Navigation in Semantically Annotated Domestic Environments", 18th International Conference on Human-Computer Interaction (HCII 2016), Toronto, Canada, 17-22 July 2016.
 54. L. Hopper, A. Karakostas, A. König, S. Sävenstedt, I. Kompatsiaris, "The Personal and Societal Impact of the Dementia Ambient Care (Dem@Care) Multi-sensor Remote Monitoring Dementia Care System", Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association, 12(7), P149. (2016 Abstract Supplement)
 55. L. Wanner, J. Blat, S. Dasiopoulou, M. Domínguez, G. Llorach, S. Mille, F. Sukno, E. Kamateri, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, E. André, F. Lingenfelser, G. Mehlmann, A. Stam, L. Stellingwerff, B. Vieru, L. Lamel, W. Minker, L. Pragst, Stefan Ultes, "Towards a Multimedia Knowledge-Based Agent with Social Competence and Human Interaction Capabilities", 1st International Workshop on Multimedia Analysis and Retrieval for Multimodal Interaction (MARMI 2016), New York, USA, June 6, 2016.
 56. A. Lalas, S. Nousias, D. Kikidis, A. Lalos, K. Votis, K. Moustakas, D. Tzovaras, "Numerical Assessment of Airflow and Inhaled Particles Attributes in Obstructed Pulmonary System", in 2016 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM), Shenzhen, China, 15-18 Dec. 2016.
 57. K. Loumponias, N. Vretos, P. Daras, G. Tsaklidis, "œUsing Kalman filter and tobit kalman filter in order to improve the Motion recorded by Kinect sensor II", 29th Hellenic national statistics conference, 4-7 May 2016, Imathia, Greece.
 58. K. Loumponias, N. Vretos, P. Daras, G. Tsaklidis, "Using Tobit Kalman filtering in order to improve the Motion recorded by Microsoft Kinect", International workshop on applied probability IWAP 2016, 20-23 June, 2016, Toronto, Canada
 59. T. Lynn, H. Xiong, D. Dong, B. Momani, G. Gravvanis, C. Filelis-Papadopoulos, A. Elster, M.M. Khan, D. Tzovaras, K. Giannoutakis, D. Petcu, M. Neagul, I. Dragon, P. Kuppudayar, S. Natarajan, M. McGrath, G. Gaydadjiev, T. Becker, A. Gourinovitch, D. Kenny, J. Morrison, "CLOUDLIGHTNING: A Framework for a Self-Organising and SelfManaging Heterogeneous Cloud", 6th International Conference on Cloud Computing and Services Science (CLOSER), Rome, Italy, 23-25 Apr. 2016.
 60. M. Zampoglou, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, R. Bouwmeester, J. Spangenberg, "Image Forensics on the Web and Social Media for News Professionals", Proceedings of SMNews at ICWSM 2016.
 61. F. Markatopoulou, V. Mezaris, I. Patras, "Deep Multi-task Learning with Label Correlation Constraint for Video Concept Detection", Proc. ACM Multimedia 2016, Amsterdam, The Netherlands, Oct. 2016.
 62. F. Markatopoulou, V. Mezaris, I. Patras, "Online Multi-Task Learning for Semantic Concept Detection in Video", Proc. IEEE Int. Conf. on Image Processing (ICIP 2016), Phoenix, AZ, USA, Sept. 2016.
 63. F. Markatopoulou, V. Mezaris, I. Patras, "Ordering of Visual Descriptors in a Classifier Cascade Towards Improved Video Concept Detection", Proc. 22nd Int. Conf. on MultiMedia Modeling (MMM'16), Miami, FL, USA, Jan. 2016.
 64. F. Markatopoulou, A. Moumtzidou, D. Galanopoulos, T. Mironidis, V. Kaltsa, A. Ioannidou, S. Symeonidis, K. Avgerinakis, S. Andreadis, I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, A. Briassouli, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, I. Patras, "ITI-CERTH participation in TRECVID 2016", Proc. TRECVID 2016 Workshop, Gaithersburg, MD, USA, Nov. 2016.
 65. K. McGlinn, M. Weise, H. Wicaksono, N. Kaklanis, I. Petri, D. Tzovaras, W. Lawton, "Identifying Use Cases and Data Requirements for BIM Based Energy Management Processes", CIBSE Technical Symposium (CIBSE) 2016, Heriot Watt, Edinburgh, Scotland, 14-15 Apr. 2016.
 66. G. Meditskos, E. Kontopoulos, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Ontology-Driven Context Interpretation and Conflict Resolution in Dialogue-Based Home Care Assistance", In: Paschke, A., Burger, A., Splendiani, A., Marshall, M.S., and Romano, P. (eds.) 9th Int. Conf. on Semantic Web Applications and Tools for Life Sciences - SWAT4LS. CEUR Workshop Proceedings Vol 1795, Amsterdam, The Netherlands (2016).
 67. I.Metaxa, C. Ziazios, A. Serra, D. Tzovaras, A. Tsakiris, S. Voutetakis, C. Ziogou, P. Cultrona, "Novel Tools and Approaches for Remote Maintenance Activities", Euro Maintenance 2016, Athens, Greece, 30 May-01 Jun. 2016.
 68. P. Moschonas, I. Kalamaras, St. Papadopoulos, A. Drosou, K. Votis, S. Bostantjopoulou, Z. Katsarou, C. Papaxanthis, V. Hatzitaki, D. Tzovaras, "Discovering the Discriminating Power in Patient Test Features using Visual Analytics: A Case Study in Parkinson's Disease", Workshop on New Methods and Tools for Big Data, 12th IFIP International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations, AIAI 2016, vol. 475, pp. 600-610, Thessaloniki, Greece, 16 Sep. 2016.
 69. P. Moschonas, St. Papadopoulos, E. Kalamaras, K. Votis, D. Tzovaras, "Visualising Clinical and Patient Test Data for Parkinson’s Disease using Multi-Objective Analysis", Virtual Physiological Human, VPH2016, Amsterdam, The Netherlands, 27 Sep. 2016.
 70. A. Moumtzidou, T. Mironidis, E. Apostolidis, F. Markatopoulou, A. Ioannidou, I. Gialampoukidis, K. Avgerinakis, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, I. Patras, "VERGE: A Multimodal Interactive Search Engine for Video Browsing and Retrieval", Proc. Video Browser Showdown (VBS) at the 22nd Int. Conf. on MultiMedia Modeling (MMM'16), Miami, FL, USA, Jan. 2016.
 71. S. Nousias, J. Lakoumentas, A. Lalos, D. Kikidis, K. Moustakas, K. Votis, D. Tzovaras, "Monitoring asthma medication adherence through content based audio classification", in IEEE Symposium Series on Computational Intelligence. IEEE, Athens, Greece, 6-9 Dec. 2016.
 72. S. Nousias, A. Lalos, K. Moustakas, A. Lalas, D. Kikidis, K. Votis, D. Tzovaras, O. Usmani, F. Chung, "Computational modeling methods for simulating obstructive human lung diseases", In Proceedings of European Respiratory Society International Congress (ERS 2016), European Respiratory Journal, vol. 48:PA4401, London, UK, 2016.
 73. P. Marcatili, K. Mochament, A. Agathangelidis, P. Moschonas, L.A. Sutton, Xiao-Jie Yan, V. Bikos, A. Vardi, A. Chailyan, N. Stavroyianni, K. Kjærgaard Jensen, A. Anagnostopoulos, N. Chiorazzi, C.Belessi, R. Rosenquist, P. Ghia, K. Stamatopoulos, A. Hadzidimitriou, D. Tzovaras, "Automated Clustering Analysis of Immunoglobulin Sequences in Chronic Lymphocytic Leukemia Based on 3D Structural Descriptors", 58th Annual Meeting & Exposistion, San Diego, USA, 3-6 Dec. 2016.
 74. P. Mitzias, M. Riga, E. Kontopoulos, T. Stavropoulos, S. Andreadis, G. Meditskos, I. Kompatsiaris, "User-Driven Ontology Population from Linked Data Sources", In International Conference on Knowledge Engineering and the Semantic Web (pp. 31-41). Springer International Publishing. (2016, September)
 75. I. Paliokas, S. Segkouli, D. Tzovaras, C. Karagiannidis , "A dynamic interface adaptation approach for accessible immersive environments", 10th International Conference on Interfaces and Human Computer Interaction (IHCI), MCCSIS 2016 Multiconference on Computer Science and Information Systems, Madeira, Portugal, 1-4 Jul. 2016.
 76. St. Papadopoulos, A. Drosou, D. Tzovaras, "A Hierarchical Magnification Approach for enhancing the Insight in Data Visualizations", In Proc. of the 12th International Joint Conference on Computer Vision, Im-aging and Computer Graphics Theory and Applications - Volume 3: IVAPP, Porto, Portugal, 27 Feb - 1 Mar 2017, pp. 29-39.
 77. St. Papadopoulos, A. Drosou, D. Tzovaras, "A Hierarchical Scale-and-Stretch Approach for Image Retargeting", in Proc. of the 12th Signal International Conference on Signal Image Technology & Internet based systems (SITIS 2016), Naples, Italy, 28 Nov. - 1 Dec. 2016.
 78. G. T. Papadopoulos, E. Machairidou, P. Daras, "Deep cross-layer activation features for visual recognition", IEEE International Conference on Image Processing, ICIP 2016, Sept 25-28, Phoenix, Arizona, USA.
 79. E. Polychronidou, A. Xochelli, P. Moschonas, St. Papadopoulos, A. Hatzidimitriou, P. Vlamos, K. Stamatopoulos, D. Tzovaras, "Chronic Lymphocytic Leukemia patient clustering based on somatic hypermutation (SHM) analysis", 2nd World Congress on Genetics, Geriatrics and Neurodegenerative Diseases Research, GeNeDis 2016, Sparta, Greece, 20-23 Oct. 2016.
 80. A. Psaltis, K. Kaza, K. Stefanidis, S. Thermos, K. Apostolakis, K. Dimitropoulos, P. Daras, "Multimodal Affective State Recognition in Serious Games Applications", 2016 IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques (IST 2016), Chania, Greece, October 4-6, 2016.
 81. R. Sangi, T. Schild, M. Daum, J. Futterer, R. Streblow, D. Muller, I. Michailidis, E. Kosmatopoulos, "Simulation–based implementation and evaluation of a system of systems optimization algorithm in a building control system", MED’16: The 24th Mediterranean Conference on Control and Automation, Athens, Greece, (pp. 1296-1301) IEEE. (2016)
 82. K. Rejdak, S. Szklener, A. Korchut, J. Gerlowska, U. Skrobas, K. Grabowska, C. Abdelnour, N. Tantinya, J. Hernandez, J.C. Ribes, D. Tzovaras, RAMCIP Group, "The Robotic Assistant for MCI Patients (RAMCIP) with Proactive Functions", 141st Annual Meeting of the American Neurological Association, Baltimore, MD, USA, Oct. 2016.
 83. G. Rizos, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Predicting News Popularity by Mining Online Discussions, In Proceedings of the 25th International Conference Companion on World Wide Web (WWW '16 Companion). 2016. International World Wide Web Conferences Steering Committee, Republic and Canton of Geneva, Switzerland, 737-742.
 84. E. Ruffaldi, I. Kostavelis, D. Giakoumis, D. Tzovaras, "ArchGenTool: a System-Independent Collaborative Tool for Robotic Architecture Design", 21st International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR 2016), Miedzyzdroje, Poland, 29 Aug. – 1 Sep. 2016.
 85. S. Andreadis, T. Stavropoulos, G. Meditskos, I. Kompatsiaris, “Dem@Home: Ambient Intelligence for Clinical Support of People Living with Dementia”, Proc. 1st Workshop on Semantic Web Technologies in Pervasive and Mobile Environments (SEMPER2016), at the Extended Semantic Web Conference (ESWC2016), 29th May 2016, Heraklion, Greece
 86. S. Karavarsamis, D. Ververidis, G. Chantas, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, "Classifying Salsa dance steps from skeletal poses", Proceedings of the 14th International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing (CBMI’16), Bucharest, Romania, 15-17 June, 2016.
 87. S. Papadopoulos, G. Petkos, E. Spyromitros-Xioufis, I. Kompatsiaris, "A Disclosure Scoring Framework for Personal Data", Conference/Exhibition (Poster), European Data Forum, 2016
 88. A. Salamanis, A. Drosou, D. Michalopoulos, D. Kehagias, D. Tzovaras, "A Probabilistic Framework for the Reliability Assessment of Crowd Sourcing Urban Traffic Reports", 6th European Transport Research Conference – Moving Forward: Innovative Solutions for Tomorrow’s Mobility (TRA), Warsaw, Poland, 18-21 April 2016, pp 1-10.
 89. A. Salamanis, G. Margaritis, D. Kehagias, G. Matzoulas, D. Tzovaras, "Identifying patterns under both normal and abnormal traffic conditions for short-term traffic prediction", 19th EURO Working Group on Transportation Meeting (EWGT), Istanbul, Turkey, 05-07 Sep. 2016.
 90. A. Salamanis, T. Theodorou, D. Kehagias, D. Tzovaras, "A Regime-Switching Model for Short-Term Traffic Prediction under both Typical and Atypical Conditions", NIPS Workshop: Machine Learning for Spatiotemporal Forecasting, Spain, Dec. 2016.
 91. S. Segkouli, I. Paliokas, D. Tzovaras, C. Karagiannidis, M. Tsolaki, "Language Intervention Support in Detection and Dynamic Monitoring of Dementia", (in Greek), 10th Pan-Hellenic and International Conference “ICT in Education”-HICICTE 2016, Ioannina, Greece, 23–25 September 2016.
 92. S. Segkouli, I. Paliokas, D. Tzovaras, C. Karagiannidis, M. Tsolaki, "A New Method for the Assessment of Discourse Comprehension Abilities of Older Adults with Mild Cognitive Impairment", 9th Annual international conference on Pervasive Technologies Related to Assisted Environments, Corfu, Greece, 29 Jun. – 1 Jul. 2016.
 93. T. Semertzidis, A. Axenopoulos, P. Karadimos, P. Daras, "Soft Biometrics in Low Resolution and Low Quality CCTV Videos", 7th International Conference on Imaging for Crime Detection and Prevention (ICDP-16), Madrid, 23-25 November, 2016
 94. T. Stavropoulos, G. Meditskos, A. Briassouli, I. Kompatsiaris, "Multimodal Sensing and Intelligent Fusion for Remote Dementia Care and Support", 1st International Workshop on Multimedia for Personal Health and Healthcare (MMHealth) 2016, co-locatied with ACM Multimedia 2016, Amsterdam, The Netherlands, 16 October, 2016
 95. T. Stavropoulos, G. Meditskos, S. Andreadis, T. Tsompanidis, I. Kompatsiaris, "Dem@Lab: Ambient Assisted Living Framework for the Assessment of Dementia in Clinical Trials" in Workshop on Artificial Intelligence and Internet of Things (AI-IoT), co-located with the 9th Hellenic Conference on Artificial Intelligence (SETN2016), Thessaloniki, Greece
 96. T. Stavropoulos, G. Meditskos, T. Tsompanidis, S. Andreadis, I. Kompatsiaris, "Dem@Home: Ambient Monitoring and Clinical Support for People Living with Dementia", the 13th Extended Semantic Web Conference (ESWC) 2016, Poster & Demo Track, 29 May 2016, Heraklion, Greece
 97. T. Stavropoulos, S. Andreadis, E. Kontopoulos, M. Riga, P. Mitzias, I. Kompatsiaris, "SemaDrift: A Protégé Plugin for Measuring Semantic Drift in Ontologies", In: Hollink, L., Darányi, S., Meroño Peñuela, A., and Kontopoulos, E. (eds.) 1st International Workshop on Detection, Representation and Management of Concept Drift in Linked Open Data (Drift-a-LOD) in conjunction with the 20th International Conference on Knowledge Engineering and Knowledge Management (EKAW). pp. 34–41. CEUR Workshop Proceedings Vol 1799, Bologna, Italy (2016).
 98. T. Stavropoulos, S. Andreadis, M. Riga, E. Kontopoulos, P. Mitzias, I. Kompatsiaris, "A Framework for Measuring Semantic Drift in Ontologies", In: 1st Int. Workshop on Semantic Change & Evolving Semantics (SuCCESS’16). CEUR Workshop Proceedings, Leipzig, Germany (2016).
 99. D. Triantafyllou, S. Krinidis, D. Ioannidis, I.N. Metaxa, C. Ziazios, D. Tzovaras, "A Real-Time Fall Detection System for Maintenance Activities in Indoor Environments", 3rd IFAC AMEST Workshop – Maintenance Technologies for Performance Enhancement (IFAC-AMEST'16), Biarritz, France, 19-21 Oct. 2016.
 100. A. Tsolakis, D. Arena, S. Krinidis, A. Perdikakis, D. Ioannidis, D. Kyritsis, D. Tzovaras, "Semantically Enriched Industry Data & Information Modelling: A feasibility study on Shop-floor Incident Recognition", 14th IEEE International Conference on Industrial Informatics (INDIN’16), Futurescope, Poitiers, France, 18-21 Jul. 2016.
 101. C. Tzelepis, E. Mavridaki, V. Mezaris, I. Patras, "Video Aesthetic Quality Assessment using Kernel Support Vector Machine with Isotropic Gaussian Sample Uncertainty (KSVM-iGSU)", Proc. IEEE Int. Conf. on Image Processing (ICIP 2016), Phoenix, AZ, USA, Sept. 2016.
 102. C. Tzelepis, V. Mezaris, I. Patras, "Video Event Detection using Kernel Support Vector Machine with Isotropic Gaussian Sample Uncertainty (KSVM-iGSU)", Proc. 22nd Int. Conf. on MultiMedia Modeling (MMM'16), Miami, FL, USA, Jan. 2016.
 103. D. Tzovaras, S. Valtolina, J. Abdelnour-Nocera, K. Votis, B. R. Barricelli, K. Moustakas, D. Kikidis, "Workshop on mobile healthcare for the self-management of chronic diseases and the empowerment of patients", in Proceedings of the 18th International Conference on Human-Computer Interaction with Mobile Devices and Services Adjunct, ACM, Florence, Italy, 7-9 Sep. 2016, pp. 1069-1072.
 104. T. Vafeiadis, D. Ioannidis, S. Krinidis, C. Ziogou, S. Voutetakis, D. Tzovaras, S. Likothanassis, "Real-time incident detection: An approach for two interdependent time series", European Signal Processing Conference (EUSIPCO’16), Budapest, Hungary, 29 Aug. – 2 Sep. 2016, pp. 1418-1422.
 105. T. Vafeiadis, S. Krinidis, C. Ziogou, D. Ioannidis, S. Voutetakis, D. Tzovaras, "Robust malfunction diagnosis in process industry time series", 14th IEEE International Conference on Industrial Informatics (INDIN’16), Futurescope, Poitiers, France, 18-21 Jul. 2016.
 106. M. Vasileiadis, D. Giakoumis, K. Votis, D. Tzovaras, "A Living Lab Infrastructure for Investigating Activity Monitoring Needs in Service Robot Applications", 9th International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments (PETRA 2016), AHA Living Labs workshop, Corfu, Greece, 29 Jun. – 1 Jul. 2016.
 107. N. Vretos, D. Alexiadis, D. Zarpalas, P. Daras, "Enhancing Real Time 3D reconstruction with pre scanned meshes", IEEE International Conference on Image Processing, ICIP 2016, Sept 25-28, Phoenix, Arizona, USA
 108. S. Zikos, S. Rogotis, S. Krinidis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Human-Resources Optimization & Re-Adaptation Modelling in Enterprises", 11th European Conference on Product & Process Modelling (ECPPM’16), Limassol, Cyprus, 7-9 Sep. 2016.
 109. C. Ziogou, S. Krinidis, D. Ioannidis, S. Papadopoulou, D. Tzovaras, S. Voutetakis, "An intelligent decision making and notification system based on a knowledge-enabled supervisory monitoring platform", 26th Symposium on Computer Aided Process Engineering, Portorož Slovenia, 12-15 Jun. 2016.
 110. C. Ziogou, S. Krinidis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, S. Papadopoulou, S. Voutetakis, "Design of a Knowledge-Enabled Supervisory Framework for the Detection of Abnormal Conditions at Process Pilot Plants", Conference Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction (PRES’16), Prague, Czech Republic, 28-31 Aug. 2016.
 111. N. Zioulis, D. Alexiadis, A. Doumanoglou, G. Louizis, K. Apostolakis, D. Zarpalas, P. Daras, "3D Tele-Immersion Platform For Interactive Immersive Experiences Between Remote Users", IEEE International Conference on Image Processing, ICIP 2016, Sept 25-28, Phoenix, Arizona, USA

Κεφάλαια Βιβλίων

 1. A. Maronidis, E. Chatzilari, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, "Smart Sampling and Optimal Dimensionality Reduction of Big Data Using Compressed Sensing", (2016) In: Emrouznejad A. (eds) Big Data Optimization: Recent Developments and Challenges. Studies in Big Data, vol 18. Springer, Cham, DOI: 10.1007/978-3-319-30265-2_12
 2. G. Kalpakis, T. Tsikrika, N. Cunningham, C. Iliou, S. Vrochidis, J. Middleton, I. Kompatsiaris, "OSINT and the Dark Web", In "Open Source Intelligence Investigation - From Strategy to Implementation", B. Akhgar, P. S. Bayerl, F. Sampson (Eds.), Springer, 2016 (accepted for publication)
 3. S. Andreadis, T. Stavropoulos, G. Meditskos, I. Kompatsiaris, "Dem@Home: Ambient Intelligence for Clinical Support of People Living with Dementia", in The Semantic Web: ESWC 2016 Satellite Events, Heraklion, Crete, Greece, May 29 - June 2, 2016, Revised Selected Papers, H. Sack, G. Rizzo, N. Steinmetz, D. Mladenić, S. Auer, and C. Lange, Eds. Cham: Springer International Publishing, 2016, pp. 357–368.
 4. S. Waddington, M. Hedges, M. Riga, P. Mitzias, E. Kontopoulos, I. Kompatsiaris, J-Y Vion-Dury, N. Lagos, S. Darányi, F. Corubolo, C. Muller, J. Mcneill, "PERICLES – Digital Preservation through Management of Change in Evolving Ecosystems", In: The Success of European Projects using New Information and Communication Technologies, Chapter 4, pp. 51-74, SCITEPRESS Digital Library, 2016.
 5. S. Segkouli, Ι. Paliokas, D. Tzovaras, Μ. Tsolaki, C. Karagiannidis, "Study of EEG Power Fluctuations Enhanced by Linguistic Stimulus for Cognitive Decline Screening", In Pervasive Computing Paradigms for Mental Health (pp. 165-175). Springer International Publishing, 2016.
 6. T. Stavropoulos, S. Andreadis, E. Kontopoulos, M. Riga, P. Mitzias, I. Kompatsiaris, "The SemaDrift Protégé Plugin to Measure Semantic Drift in Ontologies: Lessons Learned", In: Ciancarini, P., Poggi, F., Horridge, M., Zhao, J., Groza, T., Suarez-Figueroa, M.C., D’Aquin, M., and Presutti, V. (eds.) Knowledge Engineering and Knowledge Management: EKAW 2016 Satellite Events, EKM and Drift-an-LOD, Bologna, Italy, November 19--23, 2016, Revised Selected Papers. pp. 29–39.
 7. Y. Tisserand, N. Magnenat-Thalmann, L. Unzueta, M.T. Linaza, A. Ahmadi, N.E. O'Connor, N. Zioulis, D. Zarpalas, P. Daras, "Preservation and Gamification of Traditional Sports.", Mixed Reality and Gamification for Cultural Heritage, Springer-Nature, M Ioannides, N. Magnenat-Thalmann, G. Papagiannakis (Eds), ISBN 978-3-319-49607-8, DOI 10.1007/978-3-319-49607-8, 2016.

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: