Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις ΙΠΤΗΛ

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

 1. A. Kapoutsis, S. Chatzichristofis, G. Sirakoulis, L. Doitsidis, E. Kosmatopoulos, "Employing Cellular Automata for Shaping Accurate Morphology Maps Using Scattered Data from Robotics’ Missions", In Robots and Lattice Automata (pp. 229-246). Springer, Cham. (2015)
 2. A. Tsolaki, V. Kosmidou, L. Hadjileontiadis, I. Kompatsiaris, M. Tsolaki, "Brain source localization of MMN, P300 and N400: Aging and gender differences", Brain Research, 2015, 1603, 32-49.
 3. K. Avgerinakis, A. Briassouli, I. Kompatsiaris, "Activities of daily living recognition using optimal trajectories from motion boundaries", Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments 7.6 (2015): 817-834.
 4. C. Korkas, S. Baldi, I. Michailidis, E. Kosmatopoulos, "Intelligent energy and thermal comfort management in grid-connected microgrids with heterogeneous occupancy schedule", Applied Energy, 149, 194-203. (2015)
 5. C. Papadaniil, V. Kosmidou, A. Tsolaki, L. Hadjileontiadis, M. Tsolaki, I. Kompatsiaris, "Age Effect in Human Brain Responses to Emotion Arousing Images: The EEG 3D-Vector Field Tomography Modeling Approach, IEEE Trans on Autonomous Mental Development, special issue: Multimodal Modeling & Analysis Informed by Brain Imaging, vol pp(99), 2015
 6. K. Dimitropoulos, P. Barmpoutis, N. Grammalidis, "Spatio-Temporal Flame Modeling and Dynamic Texture Analysis for Automatic Video-Based Fire Detection", IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (TCSVT), Vol. 25, No. 2, February 2015, pp. 339-351.
 7. A. Drosou, D. Ioannidis, D. Tzovaras, K. Moustakas, M. Petrou, "Activity related authentication using prehension biometrics", Els. Pattern Recognition, vol. 48, pp. 1743-1759, 2015, doi: 10.1016/j.patcog.2014.12.008.
 8. J. Ye, S. Dasiopoulou, G. Stevenson, G. Meditskos, E. Kontopoulos, I. Kompatsiaris, S. Dobson, "Semantic Web technologies in pervasive Computing: A survey and research roadmap", Pervasive and Mobile Computing, Elsevier, Available online 9 January 2015, ISSN 1574-1192, doi:10.1016/j.pmcj.2014.12.009.
 9. N. Kaklanis, G. Stavropoulos, D. Tzovaras, "Modeling people with motor disabilities to empower the automatic accessibility and ergonomic assessment of new products", Applied Ergonomics, Vol. 51, pp. 120–136, 2015, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.apergo.2015.04.016
 10. V. Kaltsa, A. Briassouli, I. Kompatsiaris, L. J. Hadjileontiadis, M. G. Strintzis, "Swarm Intelligence for Detecting Interesting Events in Crowded Environments", IEEE Trans. on Image Processing, 2015.
 11. D. Kehagias, A. Salamanis, D. Tzovaras, "Speed Pattern Recognition Technique for Short–Term Traffic Forecasting based on Traffic Dynamics", IET Intelligent Transport Systems, Vol. 9, No. 6, pp.646-653, 2015.
 12. A. Kitsikidis, N. V. Boulgouris, K. Dimitropoulos, N. Grammalidis, "Unsupervised Dance Motion Patterns Classification from Fused Skeletal Data using Exemplar-based HMMs", Heritage in the Digital Era, Vol. 4, No. 2, 2015, pp. 207-2018.
 13. G. Kordelas, D. Alexiadis, P. Daras, E. Izquierdo, "Content-based guided image filtering, weighted semi-global optimization and efficient disparity refinement for fast and accurate disparity estimation", IEEE Transactions on Multimedia, Vol: 18, Issue 2, pp.155-170, Feb 2016.
 14. G. Kordelas, D. Alexiadis, P. Daras, E. Izquierdo, "Enhanced disparity estimation in stereo images", Image and Vision Computing, ELSEVIER, 35 (2015): 31-49.
 15. L. Johansson, V. Epitropou, K. Karatzas, A. Karppinen, L. Wanner, S. Vrochidis, A. Bassoukos, J. Kukkonen, I. Kompatsiaris, "Fusion of meteorological and air quality data extracted from the web for personalized environmental information services", Environmental Modeling and Software Journal, 2015, Volume 64, February 2015, pp. 143–155, doi: 10.1016/j.envsoft.2014.11.021
 16. L. Wanner, M. Rospocher, S. Vrochidis, L. Johansson, N. Bouayad-Aghae, G. Casamayor, A. Karppinen, I. Kompatsiaris, S. Millee, A. Moumtzidou, L. Serafini, "Ontology-centered environmental information delivery for personalized decision support", Expert Systems With Applications, Volume 42, Issue 12, 15 July 2015, Pages 5032–5046.
 17. R. Lucas, P. Blonda, P. Bunting, G. Jones, J. Inglada, M. Arias, V. Kosmidou, Z. Petrou, I. Manakos, M. Adamo, R. Charnock, C. Tarantino, C. A. Mücher, R. Jongman, H. Kramer, D. Arvor, J. P. Honrado, P. Mairota, "The Earth Observation Data for Habitat Monitoring (EODHAM) System", 2015, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 37, 17–28.
 18. I. Manakos, K. Chatzopoulos-Vouzoglanis, Z. Petrou, L. Filchev, A. Apostolakis, "Globalland30 Mapping Capacity of Land Surface Water in Thessaly, Greece", 2015, Land 4(1), 1-18.
 19. E. Mantziou, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Learning to detect concepts with Approximate Laplacian Eigenmaps in large-scale and online settings", International Journal of Multimedia Information Retrieval 4(2), pp. 95-111, 2015
 20. I. Mariolis, S. Malassiotis, "Modelling folded garments by fitting foldable templates", Machine Vision and Applications, Vol. 26, No. 4, pp. 549-560, 2015
 21. F. Markatopoulou, V. Mezaris, N. Pittaras, I. Patras, "Local Features and a Two-Layer Stacking Architecture for Semantic Concept Detection in Video", IEEE Trans. on Emerging Topics in Computing, vol. 3, no. 2, pp. 193-204, June 2015.
 22. G. Meditskos, S. Dasiopoulou, I. Kompatsiaris, "MetaQ: A Knowledge-Driven Framework for Context-Aware Activity Recognition Combining SPARQL and OWL 2 Activity Patterns", Pervasive and Mobile Computing, 2015, https://doi.org/10.1016/j.pmcj.2015.01.007
 23. I. Michailidis, S. Baldi, E. Kosmatopoulos, M. F. Pichler, J. R. Santiago, "Improving Energy Savings and Thermal Comfort in Large-scale Buildings via Adaptive Optimization", Control Theory: Perspectives, Applications and Developments, Edited by Francisco Miranda, Nova Science Publishers, Francisco Miranda (Ed.), 2015, pp. 14-1–14-22, 2015. ISBN: 978-1-63482-707-22.
 24. I. Michailidis, S. Baldi, E. Kosmatopoulos, M. F. Pichler, J. R. Santiago, "Proactive Control for Solar Energy Exploitation: a German High-inertia Building Case Study", Applied Energy, Elsevier, 2015, doi:10.1016/j.apenergy.2015.06.033.
 25. C. A. Mücher, L. Roupioz, H. Kramer, M. M. B. Bogers, R. H. G. Jongman, R. M. Lucas, V. Kosmidou, Z. Petrou, I. Manakos, E. Padoa-Schioppa, M. Adamo, P. Blonda., "Synergy of Airborne LiDAR and Worldview-2 satellite imagery for land cover and habitat mapping: a BIOSOS-EODHAM case study for the Netherlands", 2015, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 37, 48–55.
 26. H. Nagendra, P. Mairota, C. Marangi, R. Lucas, P. Dimopoulos, J. P. Honrado, M. Niphadkar, C. A. Mücher, V. Tomaselli, M. Panitsa, C. Tarantino, I. Manakos, P. Blonda, "Satellite Earth observation data to identify anthropogenic pressures in selected protected areas", 2015, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 37, 124-132.
 27. C. Papadaniil, L. Hadjileontiadis, "Tomographic Reconstruction of 3-D Irrotational Vector Fields via a Discretized Ray Transform", Journal of Mathematical Imaging and Vision, 2015, DOI: 10.1007/s10851-015-0559-y.
 28. Z. Petrou, I. Manakos, T. Stathaki, "Remote sensing for biodiversity monitoring: A review of methods for biodiversity indicator extraction and assessment of progress towards international targets", 2015, Biodiversity and Conservation, 24(10), 2333-2363.
 29. Z. Petrou, I. Manakos, T. Stathaki, C. A. Mücher, M. Adamo, "Discrimination of vegetation height categories with passive satellite sensor imagery using texture analysis", 2015, IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observation and Remote Sensing, 8(4), 1442–1455.
 30. S. Rogotis, C. Palaskas, D. Ioannidis, D. Tzovaras, S. Likothanassis, "Recognizing suspicious activities in infrared imagery using appearance-based features and the theory of hidden conditional random fields for outdoor perimeter surveillance", Journal of Electronic Imaging, Vol. 24, No. 6, pp. 061111-(1–10), 2015
 31. S. Baldi, A. Karagevrekis, I. Michailidis, E. Kosmatopoulos, "Joint energy demand and thermal comfort optimization in photovoltaic-equipped interconnected microgrids", Energy Conversion and Management, 101, 352-363. (2015)
 32. S. Segkouli, I. Paliokas, D. Tzovaras, T. Tsakiris, M. Tsolaki, C. Karagiannidis, "Novel Virtual User Models of Mild Cognitive Impairment for Simulating Dementia", Computational and Mathematical Methods in Medicine, Vol. 2015, pp.1–15, 2015, http://dx.doi.org/10.1155/2015/358638.
 33. T. Semertzidis, J. Novak, M. Lazaridis, M. Melenhorst, I. Micheel, D. Michalopoulos, M. B¨ockle, M. G. Strintzis, P. Daras, "A Crowd-powered System for Fashion Similarity Search", ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST), Vol: 7 Issue 4, May 2016
 34. T. Semertzidis, D. Rafailidis, M. G. Strintzis, P. Daras, "Large-Scale Spectral Clustering Based On Pairwise Constraints", Information Processing & Management, Volume 51, Issue 5, September 2015, Pages 616-624, ISSN 0306-4573, http://dx.doi.org/10.1016/j.ipm.2015.05.007.
 35. C. Spampinato, G.M. Farinella, B. Boom, V. Mezaris, M. Betke, R.B. Fisher, "Special issue on animal and insect behaviour understanding in image sequences", EURASIP Journal on Image and Video Processing, 2015:1, January 2015.
 36. T. Stavropoulos, G. Meditskos, E. Kontopoulos, I. Kompatsiaris, "Multi-sensing Monitoring and Knowledge-driven Analysis for Dementia Assessment", International Journal of E-Health and Medical Communications (IJEHMC), 6(4), 77-92, 2015.
 37. T. Tsikrika, A. Moumtzidou, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Focussed Crawling of Environmental Web Resources Based on the Combination of Multimedia Evidence", Multimedia Tools and Applications, May 2015, pp 1-25, doi: 10.1007/s11042-015-2624-3
 38. A. Tsakalidis, S. Papadopoulos, A. Cristea, I. Kompatsiaris, "Predicting elections for multiple countries using Twitter and polls", IEEE Intelligent Systems, 30(2), 10-17, 2015.
 39. M. Tsolaki, S. Zygouris, I. Lazarou, I. Kompatsiaris, L. Chatzileontiadis, K. Votis, D. Tzovaras, A. Karakostas, C. Karagkiozi, T. Dimitriou, T. Tsiatsios, S. Dimitriadis, I. Tarnanas, D. Dranidis, P. Bamidis, "Our experience with informative and communication technologies (ICT) in dementia", Hell. J. Nucl. Med., vol. 18 Suppl 1, pp. 131–139, 2015
 40. C. Tzelepis, D. Galanopoulos, V. Mezaris, I. Patras, "Learning to detect video events from zero or very few video examples", Image and Vision Computing Journal, Elsevier, 2015, accepted for publication.
 41. V. Epitropou, T. Bassoukos, K. Karatzas, A. Karppinen, L. Wanner, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, J. Kukkonen, "Environmental data extraction from heatmaps using the AirMerge system Multimedia Tools and Applications", May 2015. pp. 1-25, doi: 10.1007/s11042-015-2604-7

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

 1. A. Kapoutsis, G. Salavasidis, S. Chatzichristofis, J. Braga, J. Pinto, J. Sousa, E. Kosmatopoulos, "The NOPTILUS project overview: A fully-autonomous navigation system of teams of AUVs for static/dynamic underwater map construction", IFAC-PapersOnLine, 48(2), 231-237. (2015)
 2. A. Karakostas, G. Meditskos, T. Stavropoulos, I. Kompatsiaris, M. Tsolaki, "A sensor-based framework to support clinicians in dementia assessment: the results of a pilot study", In Ambient Intelligence-Software and Applications (pp. 213-221). Springer, Cham.
 3. A. Karakostas, G. Meditskos, T. Stavropoulos, I. Kompatsiaris, M. Tsolaki, "A Sensor-Based System to Support Diagnosis and Assessment of Dementia", 12th International Conference on Alzheimer’s and Parkinson’s Diseases and Related Neurological Disorders (AD/PDTM 2015)
 4. A. Karakostas, I. Lazarou, G. Meditskos, T. Stavropoulos, I. Kompatsiaris, M. Tsolaki "Supporting Cognitive Skills of People Suffering from Dementia through a Sensor-based System" Federation of European Neuroscience Societies FENS Featured Regional Meeting 2015
 5. A. Karakostas, I. Lazarou, G. Meditskos, T. Stavropoulos, I. Kompatsiaris, M. Tsolaki, "Intelligent User Interfaces to Support Diagnosis and Assessment of People with Dementia: an Expert Evaluation", 5th EAI International Symposium on Pervasive Computing Paradigms for Mental Health, Mindcare 2015, Springer
 6. A. Karakostas, I. Lazarou, G. Meditskos, T. Stavropoulos, I. Kompatsiaris, M. Tsolaki, "Presentation of lab and home pilot testing and results of the Dem@Care system", 9th Panhellenic Interdisciplinary Conference on Alzheimer’s Disease & Related Disorders & 1st Mediterranean on Neuro-degenerative Diseases.
 7. A. Karakostas, I. Lazarou, G. Meditskos, T. Stavropoulos, I. Kompatsiaris, M. Tsolaki, "Sensor-based In-home Monitoring of People with Dementia Using Remote Web Technologies", IMCL2015 International Conference on Interactive Mobile Communication, Technologies and Learning, IEEE
 8. A. König, A. Karakostas, I. Lazarou, I. Kompatsiaris, P. Robert, "The use of ICT for the assessment of people with dementia and mild cognitive impairment within the Dem@care project", 25th Alzheimer Europe Conference, 1-4 Sept 2015, Ljubljana, Slovenia.
 9. A. Maronidis, E. Chatzilari, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, "Scalable Image Annotation Using a Product Compressive Sampling Approach", IEEE DSAA 2015, Paris, 19-21 October 2015
 10. A. Moumtzidou, K. Avgerinakis, E. Apostolidis, F. Markatopoulou, K. Apostolidis, T. Mironidis, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, I. Patras, "VERGE: A Multimodal Interactive Video Search Engine", Proc. 21st Int. Conf. on MultiMedia Modeling (MMM15), Sydney, Australia, Jan. 2015.
 11. A. Popescu, E. Spyromitros-Xioufis, S. Papadopoulos, H. Le Borgne, I. Kompatsiaris, "Toward an Automatic Evaluation of Retrieval Performance with Large Scale Image Collections", Proc. 2015 Workshop on Community-Organized Multimodal Mining: Opportunities for Novel Solutions (MMCommons ‘15), Brisbane, Australia, October 26-30, 2015.
 12. A. Popescu, M. Hildebrandt, S. Papadopoulos, G. Petkos, I. Kompatsiaris, L. Claeys, T. Seymoens, D. Lund, T. Michalareas, T. Kastrinogiannis, E. de Vries, N. van Dijk, J. Pierson, A.M. Padyab, E. Gadeski, H. Le Borgne, "User Empowerment for Enhanced Online Presence Management – Use Cases and Tools", Amsterdam Privacy Conference 2015, pages 23-26, 8 October 2015, Amsterdam
 13. K. Apostolidis, V. Mezaris, "CERTH at MediaEval 2015 Synchronization of Multi-User Event Media Task", Proc. MediaEval 2015 Workshop, CEUR vol. 1436, Wurzen, Germany, Sept. 2015.
 14. K. Apostolidis, V. Mezaris, "Using Photo Similarity and Weighted Graphs for the Temporal Synchronization of Event-Centered Multi-User Photo Collections", Proc. 2nd ACM Workshop on Human Centered Event Understanding from Multimedia (HuEvent'15) at ACM Multimedia (MM'15), Brisbane, Australia, Oct. 2015
 15. K. Apostolidis, V. Solachidis, O. Papadopoulou, V. Mezaris , "Photo Collection Contextualization", Proc. Int. Workshop on Human Memory-Inspired Multimedia Organization and Preservation (HMMP) at the IEEE Int. Conf. on Multimedia and Expo (ICME 2015), Torino, Italy, June-July 2015
 16. S. Arestis-Chartampilas, N. Gkalelis, V. Mezaris, "GPU accelerated generalised subclass discriminant analysis for event and concept detection in video", Proc. ACM Multimedia 2015, Brisbane, Australia, Oct. 2015.
 17. S. Asteriadis, P. Daras, "Skeleton-based Human Action Recognition using Basis Vectors", 8th International Conference on Pervasive Technologies Related to Assistive Environments 2015 (PETRA 2015), Corfu, Greece, 1-3 July 2015
 18. S. Baldi, I. Michailidis, V. Ntampasi, E. Kosmatopoulos, I. Papamichail, M. Papageorgiou, "Simulation-based Synthesis for Approximately Optimal Urban Traffic Light Management", American Control Conference, IEEE , 2015, ISBN: 978-1-4799-8685-9, doi: 10.1109/ACC.2015.7170843.
 19. C. Boididou, K. Andreadou, S. Papadopoulos, D.-T. Dang-Nguyen, G. Boato, M. Riegler, I. Kompatsiaris, "Verifying Multimedia Use at MediaEval 2015", In Proceedings of MediaEval 2015.
 20. C. Boididou, S. Papadopoulos, D.-T. Dang-Nguyen, G. Boato, I. Kompatsiaris, "The CERTH-UNITN Participation @ Verifying Multimedia Use 2015", Proceedings of MediaEval 2015.
 21. C. Doulaverakis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Exploiting visual similarities for ontology alignment", 7th International Conference on Knowledge Engineering and Ontology Development (KEOD 2015), Lisbon, Portugal, 12-14 November, 2015
 22. C. Korkas, S. Baldi, I. Michailidis, E. Kosmatopoulos, "Multi-objective control strategy for energy management of grid-connected heterogeneous microgrids", In American Control Conference (ACC), (pp. 5515-5520). IEEE. (2015, July)
 23. C. Papadaniil, V. Kosmidou, A. Tsolaki, L. Hadjileontiadis, M. Tsolaki, I. Kompatsiaris, "Phase-Amplitude coupling upon auditory stimuli and task relevant differentiations", In Federation of European Neuroscience Societies Regional Meeting, Berlin, Germany, 20-23 Oct. 2015
 24. C. Papadaniil, V. Kosmidou, A. Tsolaki, L. Hadjileontiadis, M. Tsolaki, I. Kompatsiaris, "Phase-Amplitude Cross-Frequency Coupling in EEG-derived Cortical Time Series upon an Auditory Perception Task", IEEE Medicine and Biology Society, 37th International Conference on, Milan, Italy, 25-29 Aug. 2015
 25. A. Ceroni, V. Solachidis, M. Fu, N. Kanhabua, O. Papadopoulou, C. Niederee, V. Mezaris , "Investigating Human Behaviors in Selecting Personal Photos to Preserve Memories", Proc. Int. Workshop on Human Memory-Inspired Multimedia Organization and Preservation (HMMP) at the IEEE Int. Conf. on Multimedia and Expo (ICME 2015), Torino, Italy, June-July 2015.
 26. A. Ceroni, V. Solachidis, C. Niederee, O. Papadopoulou, N. Kanhabua, V. Mezaris, "To Keep or not to Keep: An Expectation-oriented Photo Selection Method for Personal Photo Collections", Proc. ACM Int. Conf. on Multimedia Retrieval (ICMR 2015), Shanghai, China, June 2015.
 27. A. Chatzitofis, D. Monaghan, E. Mitchell, F. Honohan, D. Zarpalas, N. O’Connor, P. Daras, "HeartHealth: A Cardiovascular Disease Home-Based Rehabilitation System", 5th International Conference on Current and Future Trends of Information and Communication Technologies in Healthcare, ICTH 2015.
 28. N. Conci, F. De Natale, V. Mezaris, M. Matton, "Synchronization of Multi-User Event Media at MediaEval 2015: Task Description, Datasets, and Evaluation", Proc. MediaEval 2015 Workshop, CEUR vol. 1436, Wurzen, Germany, Sept. 2015.
 29. S. Crowle, A. Doumanoglou, B. Poussard, M. Boniface, D. Zarpalas, P. Daras, "Dynamic Adaptive Mesh Streaming for Real-time 3D Teleimmersion", 20th International Conference on Web 3D Technology, Heraklion, Crete, Greece, June 18-21, 2015
 30. D. Ververidis, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, "Transforming your website to an augmented reality view", Proc. of the 14th IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality, Fukuoka, Japan, 29 Sep - 3 Oct, 2015.
 31. F. M. Dagnino, M. Ott, F. Pozzi, E. Yilmaz, F. Tsalakanidou, K. Dimitropoulos, N. Grammalidis, "Serious games to support learning of rare ˜intangible cultural expressions", in Proc. 9th International Technology, Education and Development Conference (INTED2015), pp. 7184-7194, Madrid, Spain, 2-4 March 2015.
 32. F. Dagnino, F. Pozzi, E. Yilmaz, N. Grammalidis, K. Dimitropoulos, F. Tsalakanidou, "Designing Serious Games for ICH Education", Digital Heritage 2015, Granada, Spain, 28 September – 2 October 2015.
 33. F. Destelle, A. Ahmadi, K. Moran, N. E. O'Connor, N. Zioulis, A. Chatzitofis, D. Zarpalas, P. Daras, L. Unzueta, J. Goenetxea, M. Rodriguez, M. T. Linaza, Y. Tisserand, N. Magnenat-Thalmann, "A Multi-Modal 3D Capturing Platform for Learning and Preservation of Traditional Sports and Games", 23rd ACM Multimedia Conference 2015, 26-30 Oct 2015, Brisbane, Australia
 34. A. Dimou, A. Axenopoulos, P. Daras, "Introducing Target Profiling for Context-Aware Tracking", 6th International Conference on Imaging for Crime Detection and Prevention (ICDP-15), London, 16th-17th July, 2015.
 35. A. Dimou, D. Matsiki, A. Axenopoulos, P. Daras, "A user-centric approach for event-driven summarisation of surveillance videos", 6th International Conference on Imaging for Crime Detection and Prevention (ICDP-15), London, 16th-17th July, 2015.
 36. A. Doulamis, N. Doulamis, C. Ioannidis , C. Chrysouli, N. Grammalidis, K. Dimitropoulos, C. Potsiou, E. K. Stathopoulou, M. Ioannides, "5D Modelling: An Efficient Approach for Creating Spatiotemporal Predictive 3D Maps of Large-Scale Cultural Resources", CIPA 2015, Taipei, Taiwan, 31 August - 4 September 2015.
 37. A. Doulamis, S. Soile, N. Doulamis, C. Chrisouli, N. Grammalidis, K. Dimitropoulos, C. Manesis, C. Potsiou, C. Ioannidis, "Selective 4D modelling framework for spatial-temporal Land Information Management System", 3rd International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of Environment (RSCy2015), Paphos, Cyprus, 16-19 March 2015.
 38. E. Chatzilari, P. Baliakas, A. Xochelli, A. Maronidis, A. Vardi, M. Mattsson, K. Larsson, V. Douka, M. Iskas, G. Karavalakis, A. Papalexandri, C. Niemann, M. Montillo, A. Anagnostopoulos, D. Oscier, S. Pospisilova, F. Davi, N. Stavroyianni, P. Ghia, A. Hadzidimitriou, R. Rosenquist, S. Nikolopoulos, K. Stamatopoulos, I. Kompatsiaris, "Personalized Modeling of Disease Evolution in CLL: Does Statistical Significance Translate into Predictive Accuracy?", American Society of Hematology (ASH) 2015.
 39. E. Kontopoulos, F. Corubolo, A. G. Eggers, J. Ludwig, P. Wieder, M. Hedges, S. Waddington, J. Chanod, J. Vion-Dury, A. Hasan, P. Watry, S. Darányi, R. Pinchuk, P. Laurenson, C. Muller, O. Spyroglou, I. Kompatsiaris, "PERICLES EU Integrated Project: Research Strategy and First Results", EU Project Networking Session, 11th Extended Semantic Web Conf. (ESWC'14).
 40. E. Kosmatopoulos, I. Michailidis, C. Korkas, C. Ravanis, "Local4Global Adaptive Optimization and control for System-of-Systems",European Control Conference (ECC), 15th July, Linz, Austria, 2015 (pp. 3536-3541). IEEE.
 41. E. Schinas, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, P. Mitkas, "Visual Event Summarization on Social Media using Topic Modelling and Graph-based Ranking Algorithms", Proceedings of ICMR 2015.
 42. E. Spyromitros-Xioufis, A. Popescu, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "USEMP: Finding Diverse Images at MediaEval 2015", Proc. MediaEval 2015 Multimedia Benchmark Workshop, Wurzen, Germany, September 14-15, 2015.
 43. E. Spyromitros-Xioufis, S. Papadopoulos, A. Ginsca, A. Popescu, I. Kompatsiaris, I. Vlahavas, "Improving Diversity in Image Search via Supervised Relevance Scoring", Proc. International Conference on Multimedia Retrieval (ICMR), Shanghai, China, June 23-26, 2015.
 44. M. Fu, A. Ceroni, V. Solachidis, C. Niederee, O. Papadopoulou, N. Kanhabua, V. Mezaris, "Learning Personalized Expectation-oriented Photo Selection Models for Personal Photo Collections", Proc. Int. Workshop on Human Memory-Inspired Multimedia Organization and Preservation (HMMP) at the IEEE Int. Conf. on Multimedia and Expo (ICME 2015), Torino, Italy, June-July 2015.
 45. G. Kordopatis-Zilos, A. Popescu, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "CERTH/CEA LIST at MediaEval Placing Task 2015", In Proceedings of MediaEval 2015.
 46. G. Kordopatis-Zilos, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Geotagging Social Media Content with a Refined Language Modelling Approach", Proceedings of PA-KDD workshop PAISI 2015.
 47. G. Meditskos, E. Kontopoulos, I. Kompatsiaris, "ReDef: Context-aware Recognition of Interleaved Activities using OWL 2 and Defeasible Reasoning", In K. Kyzirakos, C. A. Henson, M. Perry, D. Varanka, R. Grütter, J.-P. Calbimonte, I. Celino, E. D. Valle, D. Dell'Aglio, M. Krötzsch & S. Schlobach (eds.), SSN-TC/OrdRing @ ISWC (p./pp. 31-42), : CEUR-WS.org
 48. G. Meditskos, T. Stavropoulos, S. Andreadis, I. Kompatsiaris, "KnowSense: A Semantically-enabled Pervasive Framework to Assist Clinical Autonomy Assessment", Semantic Web Applications and Tools for Life Sciences, December 7-10, Cambridge, England, 2015
 49. G. Petkos, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "PScore: a framework for enhancing privacy awareness in online social networks", MFSec 2015.
 50. G. Petkos, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Social Circle Discovery in Ego-Networks by Mining the Latent Structure of User Connections and Profile Attributes", ASONAM 2015.
 51. G. Rizos, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Learning to Classify Users in Online Interaction Networks", ICCSS, 2015
 52. K. Giannoutakis, D. Kehagias, D. Tzovaras, "A three-level semantic categorization scheme of Web Services", In Proceedings of the 8th IEEE International Conference on Service Oriented Computing & Applications (SOCA 2015), Rome, Italy, 19-21 Oct. 2015.
 53. N. Grammalidis, K. Dimitropoulos, A. Kitsikidis, M. Politou, E. Yilmaz, D. Ugurca, C. Sahin, F.M. Dagnino, M. Ott, F. Pozzi, S. K. Al Kork, K. Xu, B. Denby, P. Roussel, P. Chawah, L. Buchman, M. Adda-Decker, S. Dupont, B. Picart, J. Tilmanne, M. Alivizatou, L. Hadjileontiadis, V. Charisis, S. Hadjidimitriou, A. Glushkova, C. Violioti, A. Manitsaris, E. Hemery, F. Moutarde, "Novel 3-D game applications for Intangible Cultural Heritage", in Proc. Pan-Hellenic Conference on Digital Cultural Heritage 2015, Volos, Greece, 24-26 September 2015.
 54. D. Ioannidis, A. Fotiadou, S. Krinidis, G. Stavropoulos, D. Tzovaras, S. Likothanassis, "Big Data & Visual Analytics for Building Performance Comparison", 11th International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (AIAI'15), Bayonne/Biarritz, France, 14-17 Sep. 2015.
 55. D. Ioannidis, S. Krinidis, A. Drosou, D. Tzovaras, S. Likothanassis, "Occupant-Aware Indoor Monitoring for Enhanced Building Analysis", Symposium on Simulation for Architecture and Urban Design (simAUD’15), pp. 85-92, Washington, DC, USA, 12-15 Apr 2015, pp. 85-92.
 56. J. Y. Vion-Dury, N. Lagos, E. Kontopoulos, M. Riga, P. Mitzias, G. Meditskos, S. Waddington, P. Laurenson, I. Kompatsiaris, "Designing for Inconsistency - The Dependency-based PERICLES Approach", In East European Conference on Advances in Databases and Information Systems (pp. 458-467). Springer International Publishing.
 57. J. Jimeno, N. Ruiz, K. Tsatsakis, A. Tryferidis, D. Tzovaras, "Framework for the Integration of Active Tertiary Prosumers into a Smart Distribution Grid", in PowerEng Conference, Riga, Latvia, May 2015.
 58. K. Andreadou, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Web image size prediction for efficient focused image crawling", Proceedings of CBMI 2015.
 59. K. Andreadou, S. Papadopoulos, L. Apostolidis, A. Krithara, I. Kompatsiaris, "Media REVEALr: A Social Multimedia Monitoring and Intelligence System for Web Multimedia Verification", In Intelligence and Security Informatics (pp. 1-20). Springer International Publishing.
 60. K. Avgerinakis, K. Adam, A. Briassouli, I. Kompatsiaris, "Moving camera human activity localization and recognition with motionplanes and multiple homographies", IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), Quebec city, Canada, Sep. 2015.
 61. K. Iliakopoulou, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "News-oriented multimedia search over multiple social networks", Proceedings of CBMI 2015.
 62. N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "Adding haptic feedback to web applications towards improving end-users’ cognitive capabilities", 6th IEEE Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2015), Győr, Hungary, 19-21 Oct. 2015.
 63. N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "Service composition towards increasing end-user accessibility", AAATE Conference (AAATE’15), Studies in health technology and informatics, Budapest, Hungary, Sep. 2015, Vol. 217, pp. 621-625.
 64. I. Kalamaras, A. Drosou, D. Tzovaras, "A multi-objective approach for the clustering of abnormal behaviours in mobile networks", 2015 IEEE International Conference in Communications Workshop (ICCW), London, UK, Jun. 2015, pp.1491-1496, doi:10.1109/ICCW.2015.7247390.
 65. I. Kalamaras, St. Papadopoulos, A. Drosou, D. Tzovaras, "MoVA: A Visual Analytics tool providing insight in the Big Mobile Network Data", The 11th International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (AIAI'15), Bayonne/Biarritz, France, 14-17 Sep. 2015, doi:10.1007/978-3-319-23868-5_27.
 66. G. Kalpakis, T. Tsikrika, F. Markatopoulou, N. Pittaras, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Patras, I. Kompatsiaris, "Concept Detection on Multimedia Web Resources about Home Made Explosives", Proc. Int. Workshop on Multimedia Forensics and Security (MFSec), held in conjunction with the 10th Int. Conf. on Availability, Reliability and Security (ARES), Toulouse, France, Aug. 2015.
 67. D. Kikidis, K. Votis, D. Tzovaras, "MyAirCoach: Designing a mobile application for the education of patients regarding asthma disease", IEEE Interactive Mobile Communication Technologies and Learning (IMCL), Thessaloniki, Greece, Nov. 2015.
 68. D. Kikidis, K. Votis, D. Tzovaras, "Utilizing Convolution Neural Networks for the Acoustic Detection of Inhaler Actuations", IEEE E-Health and Bioengineering Conference (EHB), Iasi, Romania, Nov. 2015.
 69. A. Kitsikidis, K. Dimitropoulos, D. Ugurca, C. Baycay, E. Yilmaz, F. Tsalakanidou, S. Douka, N. Grammalidis, "A Game-like Application for Dance Learning using a Natural Human Computer Interface", HCI International 2015, L.A. USA
 70. A. Konstadinidou, N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "A Unified Semantic Framework for the description of assistive technologies", AAATE Conference (AAATE’15), Studies in health technology and informatics, Budapest, Hungary, Sep. 2015, Vol. 217, pp. 744-748.
 71. I. Kostavelis, D. Giakoumis, S. Malasiotis, D. Tzovaras, "RAMCIP: Towards a Robotic Assistant to Support Elderly with Mild Cognitive Impairments at home", In Proceedings of the 5th EAI International Symposium on Pervasive Computing Paradigms for Mental Health (MindCare 2015), Milan, Italy, Sep. 2015.
 72. F. Kuijk, K. Apostolakis, P. Daras, B. Ravenet, H. Wei, D.S. Monaghan, "Autonomous Agents and Avatars in REVERIE’s Virtual Environment", 20th International Conference on Web 3D Technology, Heraklion, Crete, Greece, June 18–21, 2015
 73. M. Schinas, S. Papadopoulos, G. Petkos, I. Kompatsiaris, P. Mitkas, "Multimodal Event Detection and Summarization in Large Scale Image Collections", Proc. International Conference on Multimedia Retrieval (ICMR), Shanghai, China, June 23-26, 2015.
 74. M. Schinas, S. Papadopoulos, G. Petkos, I. Kompatsiaris, P. Mitkas, "Multimodal Graph-based Event Detection and Summarization in Social Media Streams", In Proceedings of the 23rd Annual ACM Conference on Multimedia Conference (pp. 189-192). ACM.
 75. M. Zampoglou, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Detecting image splicing in the wild Web", In Proceedings of ICME 2015 Workshop on Web Multimedia Verification (WeMuV 2015).
 76. I. Mariolis, G. Peleka, A. Kargakos, S. Malassiotis, "Pose and category recognition of highly deformable objects using deep learning", in Advanced Robotics (ICAR), 2015 International Conference on, pp. 655–662, July, 2015
 77. F. Markatopoulou, A. Ioannidou, C. Tzelepis, T. Mironidis, D. Galanopoulos, S. Arestis-Chartampilas, N. Pittaras, K. Avgerinakis, N. Gkalelis, A. Moumtzidou, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, I. Patras, "ITI-CERTH participation to TRECVID 2015", Proc. TRECVID 2015 Workshop, Gaithersburg, MD, USA, Nov. 2015.
 78. F. Markatopoulou, V. Mezaris, I. Patras, "Cascade of classifiers based on Binary, Non-binary and Deep Convolutional Network descriptors for video concept detection", Proc. IEEE Int. Conf. on Image Processing (ICIP 2015), Quebec City, Canada, Sept. 2015.
 79. F. Markatopoulou, N. Pittaras, O. Papadopoulou, V. Mezaris, I. Patras, "A Study on the Use of a Binary Local Descriptor and Color Extensions of Local Descriptors for Video Concept Detection", Proc. 21st Int. Conf. on MultiMedia Modeling (MMM'15), Sydney, Australia, Jan. 2015.
 80. E. Mavridaki, V. Mezaris, "A comprehensive aesthetic quality assessment method for natural images using basic rules of photography", Proc. IEEE Int. Conf. on Image Processing (ICIP 2015), Quebec City, Canada, Sept. 2015.
 81. D. Monaghan, F. Honohan, E. Mitchell, N. O’Connor, A. Chatzitofis, D. Zarpalas, P. Daras, "HeartHealth: New Adventures in Serious Gaming", ACMMULTIMEDIA 2015, 26 - 30 October 2015, Brisbane, Australia
 82. A. Moumtzidou, K. Avgerinakis, E. Apostolidis, F. Markatopoulou, K. Apostolidis, T. Mironidis, S. Vrochidis, V. Mezaris, Y. Kompatsiaris, I. Patras, "VERGE: A Multimodal Interactive Video Search Engine", Proc. 21st Int. Conf. on MultiMedia Modeling (MMM'15), Sydney, Australia, Jan. 2015.
 83. P. Mitzias, M. Riga, S. Waddington, E. Kontopoulos, G. Meditskos, P. Laurenson, I. Kompatsiaris, "An Ontology Design Pattern for Digital Video", In Proc. of the 6th Workshop on Ontology and Semantic Web Patterns (WOP 2015) co-located with the 14th Int. Semantic Web Conf.(ISWC 2015) (Vol. 1461).
 84. P. Wittek, S. Darányi, E. Kontopoulos, T. Moysiadis, I. Kompatsiaris, "Monitoring Term Drift Based on Semantic Consistency in an Evolving Vector Field", In 2015 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN) (pp. 1-8). IEEE.
 85. St. Papadopoulos, A. Drosou, N. Dimitriou, O. Abdelrahman, G. Gorbil, D. Tzovaras, "A BRPCA based approach for anomaly detection in mobile networks", 30th International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS’15), Lecture Notes in Electrical Engineering, London, UK, Sep. 2015, Vol. 363, pp. 115-125, doi:10.1007/978-3-319-22635-4_10.
 86. St. Papadopoulos, A. Drosou, D. Tzovaras, "Fast Frequent Episode Mining based on Finite-State Machines", 30th International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS’15), Lecture Notes in Electrical Engineering, London, UK, Sep. 2015, Vol. 363, pp. 199-208, doi:10.1007/978-3-319-22635-4_18.
 87. E. Papadopoulou, K. Kotta, P. Moschonas, V. Douka, A. Anagnostopoulos, K. Stamatopoulos, D. Tzovaras, "Chronic Lymphocytic Leukemia Patient Classification Methodology Through Flow Cytometry Analysis", IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (IEEE BIBM 2015), Washington DC, USA, 9-12 Nov. 2015.
 88. E. Papadopoulou, K. Kotta, P. Moschonas, V. Douka, A. Anagnostopoulos, K. Stamatopoulos, D. Tzovaras, "Computational flow cytometry analysis for diagnosis assistance in Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL) patient data", European Society for Clinical Cell Analysis, ESCCA 2015, 30 Sep. 2015.
 89. O. Papadopoulou, V. Mezaris, "Exploiting multiple web resources towards collecting positive training samples for visual concept learning", Proc. ACM Int. Conf. on Multimedia Retrieval (ICMR 2015), Shanghai, China, June 2015.
 90. E. Polychronidou, A. Xochelli, P. Moschonas, A. Hadzidimitriou, P. Vlamos, K. Stamatopoulos, D. Tzovaras, "An informatics probabilistic method for pattern discovery in immunoglobulin amino acid sequences", In Proceedings of the of the 10th Hellenic Society for Computational Biology & Bioinformatics (HSCBB15), Athens, Greece, 9-11 Oct. 2015.
 91. S. Rogotis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, S. Likothanassis, "Suspicious activity recognition in infrared imagery using Hidden Conditional Random Fields for outdoor perimeter surveillance", In the International Conference on Quality Control by Artificial Vision 2015, International Society for Optics and Photonics, Le Creusot, France, Jun 2015, pp. 95340Q-95340Q.
 92. S. Poularakis, K. Avgerinakis, A. Briassouli, I. Kompatsiaris, "Computationally efficient recognition of activities of daily living", IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), Quebec city, Canada, Sep. 2015.
 93. S. Segkouli , I. Paliokas, D. Tzovaras, D. Giakoumis, C. Karagiannidis, "Design of novel screening environments for Mild Cognitive Impairment: giving priority to elicited speech and language abilities", 9th International Conference on Pervasive Computing Technologies for Healthcare (PervasiveHealth 2015), Istanbul, Turkey, 20-23 May 2015.
 94. S. Tachos, K. Avgerinakis, A. Briassouli, I. Kompatsiaris, "Appearance and Depth for Rapid Human Activity Recogntion in Real Applications", British Machine Vision Conference (BMVC), Sep. 2015, pages 38.1-38.12. BMVA Press. DOI: 10.5244/C.29.38.
 95. S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, G. Casamayor, I. Arapakis, R. Busch, V. Alexiev, E. Jamin, M. Jugov, N. Heise, T. Forrellat, D. Liparas, L. Wanner, I. Miliaraki, V. Aleksic, K. Simov, A. M. Soro, M. Eckhoff, T. Wagner, M. Puigbó, "MULTISENSOR: Development of Multimedia Content Integration Technologies for Journalism, Media Monitoring and International Exporting Decision Support", 2015 IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME 2015), Turin, Italy, June 29 - July 3, 2015.
 96. A. Salamanis, P. Meladianos, D. Kehagias, D. Tzovaras, "Evaluating the Effect of Time Series Segmentation on STARIMA-based Traffic Prediction model", In Proceedings of the 18th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC 2015), Canary Islands, Spain, 15-18 Sep. 2015.
 97. A. Scherp, V. Mezaris, B. Ionescu, F. De Natale, "About Events, Objects, and their Relationships: Human-centered Event Understanding from Multimedia", Proc. ACM Multimedia 2015, Brisbane, Australia, Oct. 2015.
 98. D. Stanev, P. Moschonas, K. Votis, D. Tzovaras, K. Moustakas, "Simulation and Visual Analysis of Neuromusculoskeletal Models and Data", 11th International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations, AIAI 2015, Biarritz-Anglet-Bayonne, France, Sep 2015.
 99. L. Sutton, P. Moschonas, A. Vardi, V. Bikos, X. Yan, M. Chatzouli, A. Anagnostopoulos, C. Belessi, N. Chiorazzi, R. Rosenquist, D. Tzovaras, K. Stamatopoulos, A. Hadzidimitriou, "Matched Pattern Discovery across Paired Immunoglobulin Heavy and Light Chains in CLL Reveals Unique Subset-defining Amino Acid Associations", Immune Profiling in Health and Disease, Nature, Adaptive Biotechnologies, Seattle, WA, USA, 9-11 Sep 2015.
 100. T. Stavropoulos, G. Meditskos, S. Andreadis, I. Kompatsiaris, "Dem@Care: Ambient Sensing and Intelligent Decision Support for the Care of Dementia", Semantic Web Applications and Tools for Life Sciences (SWAT4LS) International Conference, Poster Session, December 7-10, Cambridge, England, 2015 [Best Poster Prize]
 101. T. Stavropoulos, G. Meditskos, S. Andreadis, I. Kompatsiaris, "Real-time Health Monitoring and Contextualised Alerts Using Wearables", In Interactive Mobile Communication Technologies and Learning (IMCL), 2015 International Conference on (pp. 358-363). IEEE.
 102. T. Theodoridis, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Assessing the Reliability of Facebook User Profiling", ICCSS, 2015
 103. T. Tsikrika, A. Latas, A. Moumtzidou, E. Chatzilari, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Discovery of Environmental Web Resources Based on the Combination of Multimedia Evidence", 2nd International Workshop on Environmental Multimedia Retrieval (EMR 2015), Shanghai, China, June 23, 2015.
 104. T. Tsikrika, G. Kalpakis, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, I. Paraskakis, I. Kavasidis, J. Middleton, U. Williamson, "A Framework for the Discovery, Analysis, and Retrieval of Multimedia Homemade Explosives Information on the Web", In Proceedings of the International Workshop on Multimedia Forensics and Security (MFSec 2015), held in conjunction with the 10th International Conference on Availability, Reliability and Security, Toulouse, France, 2015.
 105. T. Tsikrika, K. Andreadou, A. Moumtzidou, E. Schinas, S. Papadopoulos, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "A Unified Model for Socially Interconnected Multimedia-Enriched Objects", 21st MultiMedia Modelling Conference (MMM2015), Sydney, Australia, 5-7 January, 2015.
 106. V. Kosmidou, A. Adam, C. Papadaniil, M. Tsolaki, L. Hadjileontiadis, I. Kompatsiaris, "Gender Effect in Human Brain Responses to Bottom-up and Top-down Attention using the EEG 3D-Vector Field Tomography", IEEE Medicine and Biology Society, 37th International Conference on, Milan, Italy, 25-29 Aug. 2015.
 107. V. Kosmidou, A. Tsolaki, I. Kompatsiaris, M. Tsolaki, "Event-Related Brain Activation In Alzheimer’s Disease", The 2015 Alzheimer's Disease Congress, London, UK, 23- 25 June 2015
 108. K. Votis, D. Giakoumis, M. Vasileiadis, S. Doumpoulakis, S. Segkouli, D. Tzovaras, "Mobile Cognitive Training Games for older adults with mild cognitive impairment", In Proceedings of the 17th International Conference on Human-Computer Interaction with Mobile Devices and Services Adjunct, ACM, Copenhagen, Denmark, Aug. 2015, pp. 932-935.
 109. K. Votis, A.S. Lalos, K. Moustakas, D. Tzovaras, "Analysis, modelling and sensing of both physiological and environmental factors for the customized and predictive self-management of Asthma", 6th Pan-Hellenic Conference on Biomedical Technology (ELEBIT 2015), Athens, Greece, 6-8 May 2015.
 110. T. Wei, B. Lee, Y. Qiao, A. Kitsikidis, K. Dimitropoulos, N. Grammalidis, "Experimental Study of Skeleton Tracking Abilities from Microsoft Kinect non-Frontal Views" 3DTV-Conference, Lisbon, Portugal, 8-10 July 2015.
 111. A. Xochelli, V. Bikos, E. Polychronidou, A. Agathangelidis, F. Charlotte, P. Moschonas, Z. Davis, M. Colombo, M. Roumelioti, L. AnnSutton, P. Groenen, M. Boudjoghra, P. Algara, A. Traverse-Glehen, A. Ferrer, E. Stalika, M. Karypidou, G. Kanellis, C. Kalpadakis, M. Mollejo, G. Pangalis, P. Vlamos, R. Amini, S. Pospisilova, D. Gonzalez, M. Ponzoni, A. Anagnostopoulos, V. Giudicelli, M. P. Lefranc, B. Espinet, P. Panagiotidis, M. A. Piris, M. Du, R. Rosenquist, T. Papadaki, C. Belessi, M. Ferrarini, D. Oscier, D. Tzovaras, P. Ghia, F. Davi, A. Hadzidimitriou, K. Stamatopoulos, "Unique Versus Common: DiseaseBiased Immunoglobulin Gene Repertoires Along with Public Antigen Receptor Stereotypes in Marginal Zone BCell Lymphoproliferations", In Proceedings of the of the 57th ASH Annual Meeting & Exposition, Orlando, FL., USA, 5-8 Dec 2015.
 112. Y. Hacohen-Kerner, A. Sabag, D. Liparas, A. Moumtzidou, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Classification using various ML Methods and Combinations of Key-Phrases and Visual Features", 1st KEYSTONE Conference (IKC2015), Coimbra, Portugal, September 8-9, 2015.
 113. E. Yilmaz, D. Ugurca, C. Sahin, F.M. Dagnino, M. Ott, F. Pozzi, K. Dimitropoulos, F. Tsalakanidou, A. Kitsikidis, S.K. Al Kork, K. Xu, B. Denby, P. Roussel, P. Chawah, L. Buchman, M. Adda-Decker, S. Dupont, B. Picart, J. Tilmanne, M. Alivizatou, L. Hadjileontiadis, V. Charisis, A. Glushkova, C. Volioti, A. Manitsaris, E. Hemery, F. Moutarde, N. Grammalidis, "Novel 3D Game-like Applications driven by body interactions for learning specific forms of Intangible Cultural Heritage", in VISAPP2015, Berlin, Germany, 11-14 March 2015.
 114. S. Zikos, A. Tryferidis, S. Krinidis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, S. Likothanassis, "Multi-Sensorial Network Placement for Building Performance Analysis & Evaluation and Facility Management", International Conference on Building Information Modelling (BIM) in Design, Construction and Operations, Bristol, UK, 9-11 Sep. 2015.

Κεφάλαια Βιβλίων

 1. K. Apostolakis, P. Daras, "Natural user interfaces for virtual character full body and facial animation in immersive virtual worlds", In Augmented and Virtual Reality (pp. 371-383). Springer International Publishing, 2015
 2. K. Apostolakis, K. Kaza, A. Psaltis, K. Stefanidis, S. Thermos, K. Dimitropoulos, E. Dimaraki, P. Daras, "Path of Trust: A prosocial co-op game for building up trustworthiness and teamwork", InΒ Games and Learning Alliance: Fourth International Conference, GALA 2015, Rome, Italy, December 9-11, 2015, Revised Selected Papers. Springer. To appear
 3. K. Avgerinakis, A. Briassouli, I. Kompatsiaris, "Activity Detection and Recognition of Daily Living Events", book chaper in Springer book "Comprehensive Health Monitoring and Personalized Feedback Using Multimedia Data", 2015
 4. D. Galanopoulos, M. Dojchinovski, K. Chandramouli, T. Kliegr, V. Mezaris, "Multimodal Fusion: Combining Visual and Textual Cues for Concept Detection in Video", in book "Multimedia Data Mining and Analytics", A. Baughman, J. Gao, J.-Y. Pan, V.A. Petrushin (Eds.), DOI 10.1007/978-3-319-14998-1, Springer, pp. 295-310, 2015.
 5. I. Michailidis, S. Baldi, E. Kosmatopoulos, M. F. Pichler, J. R. Santiago, "Improving Energy Savings and Thermal Comfort in Large-scale Buildings via Adaptive Optimization", Nova Science Publishers, Francisco Miranda (Ed.), pp. 315-336, 2015. ISBN: 978-1-63482-707-22
 6. A. Moumtzidou, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Discovery, Analysis and Retrieval of Multimodal Environmental Information", Third Edition. IGI Global, 2015. 4528-4542.
 7. G. Paliouras, S. Papadopoulos, D. Vogiatzis, I. Kompatsiaris, "User Community Discovery", 2015, Human-Computer Interaction Series, 155 pages, Springer
 8. G. Papamakarios, D. Giakoumis, M. Vasileiadis, A. Drosou, D. Tzovaras, "Human Computer Confluence in the smart home paradigm: Detecting human states and behaviours for 24/7 support of mild-cognitive impairments", Human Computer Confluence (pp. 275-293), Warsaw, Poland: De Gruyter Open. 2016. DOI: 10.1515/9783110471137-016

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: