Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις ΙΠΤΗΛ

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

 1. A. Karagevrekis, S. Baldi, I. Michailidis, E. Kosmatopoulos, "Interconnected microgrids: An energyplus simulation test case", Machines Review, 1(1), 7-13. (2014)
 2. A. Moumtzidou, V. Epitropou, S. Vrochidis, K. Karatzas, S. Voth, A. Bassoukos, J. Moßgraber, A. Karppinen, J. Kukkonen, I. Kompatsiaris, "A Model for Environmental Data Extraction from Multimedia and its Evaluation against various Chemical Weather Forecasting Datasets", Journal of Ecological Informatics, pp. 69-82, 2014, special issue, ISSN 1574-9541, https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2013.08.003.
 3. A. Tsolaki, D. Kazis, I. Kompatsiaris, V. Kosmidou, M. Tsolaki, "Electroencephalogram and Alzheimer’s Disease: Clinical and Research Approaches", International Journal of Alzheimer’s Disease, 2014
 4. M. Adamo, C. Tarantino, V. Tomaselli, V. Kosmidou, Z. Petrou, I. Manakos, R.M. Lucas, C.A. Mucher, G. Veronico, C. Marangi, V. De Pasquale, P. Blonda, "Expert knowledge for translating land cover/use maps to General Habitat Categories (GHC)", 2014, Landscape Ecol., 29(6), 1045-1067.
 5. D. Alexiadis, P. Daras, "Quaternionic signal processing techniques for automatic evaluation of dance performances from MoCap data", IEEE Transactions on Multimedia, Vol: 16, Issue: 5, Aug. 2014
 6. S. Baldi, I. Michailidis, E. Kosmatopoulos, A. Papachristodoulou, P. A. Ioannou, "Convex Design Control for Practical Nonlinear Systems", Transactions on Automatic Control, IEEE, 2014, Vol. 59, Issue 7, pp. 1692-1705, 2014. doi:10.1109/TAC.2014.2309271.
 7. K. Dimitropoulos, E. Michail, T. Koletsa, I. Kostopoulos, N. Grammalidis, "Using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference Systems for the Detection of Centroblasts in Microscopic Images of Follicular Lymphoma", Signal, Image and Video Processing, SPRINGER, Volume 8, Issue 1, December 2014, pp 33-40.
 8. C. Doulaverakis, G. Nikolaidis, A. Kleontas, I. Kompatsiaris, "Panacea, a Semantic-enabled Drug Recommendations Discovery Framework", Journal of Biomedical Semantics, 2014, 5:13, DOI: 10.1186/2041-1480-5-13
 9. A. Doumanoglou, D. Alexiadis, D. Zarpalas, P. Daras, "Towards Real-Time and Efficient Compression of Human Time-Varying-Meshes", IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, Vol: 24, Issue: 12, Dec 2014
 10. E. Spyromitros-Xioufis, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, G. Tsoumakas, I. Vlahavas, "A Comprehensive Study over VLAD and Product Quantization in Large-scale Image Retrieval", IEEE Transactions on Multimedia 16(6), pp. 1713-1728, October 2014.
 11. D. J. A. Eikema, V. Hatzitaki, D. Tzovaras, C. Papaxanthis, "Application of intermittent galvanic vestibular stimulation reveals age-related constraints in the multisensory reweighting of posture", Neuroscience letters, Vol. 561, pp. 112–117, 2014.
 12. A. Elatawneh, A. Wallner, I. Manakos, T. Schneider, T. Knoke, "Forest Cover Database Updates Using Multi-Seasonal RapidEye Data - Storm Event Assessment in the Bavarian Forest National Park", Forests 2014, 5, 1284-1303.
 13. D. Giakoumis, N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "Enabling user interface developers to understand accessibility limitations through visual, hearing, physical and cognitive impairment simulation", Universal Access in the Information Society, Vol. 13, No. 2, pp. 227-248, 2014.
 14. N. Kaklanis, P. Biswas, Y. Mohamad, M.F. Gonzalez, M. Peissner, P. Langdon, D. Tzovaras, C. Jung, "Towards Standardization of User Models for Simulation and Adaptation Purposes", Universal Access in the Information Society, Springer, Vol. 15 No.1, pp. 21-48, 2014.
 15. I. Kalamaras, A. Drosou, D. Tzovaras , "Multi-Objective Optimization for Multimodal Visualization", IEEE Trans. on Multimedia, Vol. 16, No. 5, pp. 1460–1472, 2014, doi: 10.1109/TMM.2014.2316473.
 16. V. Kosmidou, Z. Petrou, R.G.H. Bunce, C.A. Mucher, R.H.G. Jongman, M.M. Bogers, R.M. Lucas, V. Tomaselli, P. Blonda, E. Padoa-Schioppa, I. Manakos, M. Petrou, "Harmonization of the Land Cover Classification System (LCCS) with the General Habitat Categories (GHC) classification system", 2014, Ecol. Indic. 36, 290–300
 17. L. Wanner, H. Bosch, N. Bouayad-Agha, G. Casamayor, T. Ertl, D. Hilbring, L. Johansson, K. Karatzas, A. Karppinen, I. Kompatsiaris, T. Koskentalo, S. Mille, J. Mossgraber, A. Moumtzidou, M. Myllynen, E. Pianta, M. Rospocher, L. Serafini, V. Tarvainen, S. Tonelli, S. Vrochidis, "Getting the environmental information across: From the web to the user", Expert Systems, December 2014.
 18. C. Martin-Gomez, M. Vidaurre-Arbizu, M. Eguaras-Martinez, S. Krinidis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Sensor Placement for BPM Analysis of Buildings in Use to Implement Energy Savings Through Building Performance Simulation", Journal of Engineering and Architecture, vol. 2, no. 2, pp. 119-133, December 2014.
 19. V. Mezaris, A. Scherp, R. Jain, M.S. Kankanhalli, "Real-life Events in Multimedia: Detection, Representation, Retrieval, and Applications", Multimedia Tools and Applications, vol. 70, no. 1, pp. 1-6, May 2014.
 20. G. T. Papadopoulos, K. Apostolakis, P. Daras, "Gaze-based Relevance Feedback for Realizing Region-based Image Retrieval", IEEE Transactions on Multimedia, Vol.16, No.2, pp.440,454, Feb. 2014.
 21. S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Social Multimedia Crawling for Mining and Search", IEEE Computer, Volume 47, Issue 5, May 2014, pp. 84-87
 22. Z. Petrou, V. Kosmidou, I. Manakos, T. Stathaki, M. Adamo, C. Tarantino, V. Tomaselli, P. Blonda, M. Petrou, "A rule-based classification methodology to handle uncertainty in habitat mapping employing evidential reasoning and fuzzy logic", 2014, Pattern Recognition Letters, 48, 24-33.
 23. D. Rafailidis, A. Axenopoulos, J. Etzold, S. Manolopoulou, P. Daras, "Content-based Tag Propagation and Tensor Factorization for Personalized Item Recommendation based on Social Tagging", ACM Transactions on Interactive Intelligent Systems, Volume 3 Issue 4, Article No. 26, January 2014.
 24. S. Baldi, I. Michailidis, E. Kosmatopoulos, P. Ioannou, "A 'plug and play' computationally efficient approach for control design of large-scale nonlinear systems using cosimulation: a combination of two 'ingredients'", IEEE Control Systems Magazine, 34(5), 56-71. (2014)
 25. A. Scherp, V. Mezaris, "Survey on Modeling and Indexing Events in Multimedia", Multimedia Tools and Applications, vol. 70, no. 1, pp. 7-23, May 2014.
 26. T. Semertzidis, D. Rafailidis, M. G. Strintzis, P. Daras, "The Influence Of Image Descriptors’ Dimensions Value Cardinalities To Large-Scale Similarity Search", SPRINGER International Journal of Multimedia Information Retrieval, pp. 1-18, issn: 2192-6611, doi: 10.1007/s13735-014-0073-9, Nov. 2014
 27. P. Sidiropoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "Video tomographs and a base detector selection strategy for improving large-scale video concept detection", IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, vol. 24, no. 7, pp. 1251-1264, July 2014.
 28. C. Spampinato, V. Mezaris, B. Heut, J. van Ossenbruggen, "Editorial - Special issue on Multimedia in Ecology", Ecological Informatics, Elsevier, 2014.
 29. L. A. Sutton, G. Papadopoulos, A. Hadzidimitriou, S. Papadopoulos, E. Kostareli, R. Rosenquist, D. Tzovaras, K. Stamatopoulos, "An Entity Evolving into a Community: Defining the Common Ancestor and Evolutionary Trajectory of Chronic Lymphocytic Leukemia Stereotyped Subset# 4", Molecular Medicine, Vol. 20, No. 1, p. 720, 2014.
 30. A. Tsakiris, P. Moschonas, N. Kaklanis, I. Paliokas, G. Stavropoulos, S. Segouli, D. Tzovaras, "A novel accessibility assessment framework of GUI using cognitive disability simulation", Technology & Disability, 26(2), pp. 117-126, 2014.
 31. Y. Chatzizisis, V. Koutkias, K. Toutouzas, A. Giannopoulos, I. Chouvarda, M. Riga, A. Antoniadis, G. Cheimariotis, C. Doulaverakis, I. Tsampoulatidis, K. Bouki, I. Kompatsiaris, C. Stefanadis, N. Maglaveras, G. Giannoglou, "Clinical Validation of an Algorithm for Rapid and Accurate Automated Segmentation of Intracoronary Optical Coherence Tomography", International Journal of Cardiology, Volume 172, Issue 3, 1 April 2014, Pages 568-580. DOI: 10.1016/j.ijcard.2014.01.071
 32. D. Zarpalas, P. Gkontra, P. Daras, N. Maglaveras, "Accurate and fully Automatic Hippocampus Segmentation using subject-specific 3D Optimal Local Maps into a hybrid Active Contour Model", IEEE Journal of Translational Engineering in Health and Medicine, Vol. 2, June 2014, doi: 10.1109/JTEHM.2014.2297953
 33. S. Zygouris, D. Giakoumis, K. Votis, S. Doumpoulakis, D. Tzovaras, M. Tsolaki, S. Segkouli, "Can a virtual reality cognitive training application fulfill a dual role? Using the Virtual Super Market cognitive training application as a screening tool for mild cognitive impairment", Journal of Alzheimer’s Disease, Vol. 40, pp. 1–10, 2014.

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

 1. D. Ioannidis, S. Krinidis, G. Stavropoulos, D. Tzovaras, S. Likothanassis, "Full-Automated Acquisition System for Occupancy and Energy Measurement Data Extraction", Symposium on Simulation for Architecture and Urban Design (SimAUD’14) at the 2014 Spring Simulation Conference (SpringSim'14), Tampa, Florida, USA, 13-16 Apr. 2014. (http://www.simaud.org/proceedings/download.php?f=SimAUD2014_Proceedings_LoRes.pdf)
 2. A. Doumanoglou, T. Kim, X. Zhao, S. Malassiotis, "Active Random Forests: An application to Autonomous Unfolding of Clothes", Proc. of European Conference on Computer Vision (ECCV), Zurich, Switzerland, 2014
 3. A. Popescu, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "USEMP at MediaEval Placing Task 2014", Proc. MediaEval 2014 Multimedia Benchmark Workshop, Barcelona, Catalunya, Spain, October 16-17, 2014.
 4. A. Satsiou, L.Tassiulas, "Propagating Users' Similarity towards improving Recommender Systems", in Proceedings of the 2014 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence, Warsaw, Poland, 11–14 August, 2014.
 5. A. Tsakalidis, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "An Ensemble Model for Cross-Domain Polarity Classification on Twitter", Proceedings of Web Information Systems Engineering–WISE 2014 (pp. 168-177). Springer International Publishing, 2014
 6. D. Alexiadis, A. Doumanoglou, D. Zarpalas, P. Daras, "A case study for tele-immersion communication applications: from 3D capturing to rendering", IEEE International Conference on Visual Communications and Image Processing, VCIP 2014, Dec 7-10, Valletta, Malta
 7. D. Alexiadis, D. Zarpalas, P. Daras, "Fast and smooth 3D reconstruction using multiple RGB-Depth sensors", IEEE International Conference on Visual Communications and Image Processing, VCIP 2014, Dec 7-10, Valletta, Malta
 8. E. Apostolidis, V. Mezaris, "Fast Shot Segmentation Combining Global and Local Visual Descriptors", Proc. IEEE Int. Conf. on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), Florence, Italy, May 2014.
 9. E. Apostolidis, V. Mezaris, M. Sahuguet, B. Huet, B. Cervenkova, D. Stein, S. Eickeler, J.-L. Redondo Garcia, R. Troncy, L. Pikora, "Automatic fine-grained hyperlinking of videos within a closed collection using scene segmentation", Proc. ACM Multimedia (MM'14), Orlando, FL, US, Nov. 2014.
 10. K. Apostolidis, C. Papagiannopoulou, V. Mezaris, "CERTH at MediaEval 2014 Synchronization of Multi-User Event Media Task", Proc. MediaEval 2014 Workshop, CEUR vol. 1263, Barcelona, Spain, October 2014
 11. P. Barboutis, K. Dimitropoulos, N. Grammalidis, "Smoke Detection Using Spatio-Temporal Analysis, Motion Modeling and Dynamic Texture Recognition", 22nd European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2014), Lisbon, Portugal, 1-5 September 2014.
 12. C. Boididou, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, S. Schifferes, N. Newman, "Challenges of computational verification in social multimedia", Proceedings of the companion publication of the 23rd international conference on World Wide Web companion (WWW Companion '14). pp. 743-748, April 2014
 13. C. Doulaverakis, A. Tzotsos, I. Tsampoulatidis, N. Gerontidis, A. Argyridis, K. Karantzalos, I. Kompatsiaris, D. Argialas, "Gnorasi: A Modular Knowledge-based Platform for Object-based Image Analysis", GEOBIA 2014, Thessaloniki, Greece, 21 May 2014.
 14. C. Papadaniil, V. Kosmidou, L.J. Hadjileontiadis, I. Kompatsiaris, "Effective Brain Areas Identification Using 3D Vector Field Tomography", Proc. of IEEE Int Conf on Engineering in Medicine and Biology Society, Brain Grand Challenges, Washington DC, USA, Nov. 2014
 15. G. Chantas, A. Kitsikidis, S. Nikolopoulos, K. Dimitropoulos, S. Douka, I. Kompatsiaris, N. Grammalidis, "Multi-entity Bayesian networks for knowledge-driven analysis of ICH content", International Workshop on Computer Vision and Ontology Applied Cross-disciplinary Technologies, Zurich, Switzerland, 7 September 2014.
 16. D. Christopoulos, E. Hatzi, A. Chatzitofis, N. Vretos, P. Daras, "Future Media Internet Technologies for Digital Domes", 16th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI International 2014), 22 - 27 June 2014, Creta Maris, Heraklion, Crete, Greece
 17. N. Conci, F. De Natale, V. Mezaris, "Synchronization of Multi-User Event Media (SEM) at MediaEval 2014: Task Description, Datasets, and Evaluation", Proc. MediaEval 2014 Workshop, CEUR vol. 1263, Barcelona, Spain, October 2014.
 18. S. Crowle, M. Boniface, B. Poussard, S. Asteriadis, "A design and evaluation framework for a tele-immersive mixed reality platform", 1st International Conference on Augmented and Virtual Reality (SALENTO AVR 2014), Lecce, 17-20 Sept, 2014
 19. D. Liparas, A. Moumtzidou, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Concept-oriented labelling of patent images based on Random Forests and proximity-driven generation of synthetic data", COLING'14 Workshop on Vision and Language (VL'14), Dublin, August 23, 2014.
 20. D. Liparas, I. Hacohen-Kerner, A. Moumtzidou, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "News articles classification using Random Forests and weighted multimodal features", Proceedings of the 3rd Open Interdisciplinary MUMIA Conference and 7th Information Retrieval Facility Conference (IRFC2014), 10 - 12 November 2014, Copenhagen, Denmark, LNCS 8849, pp. 63-75, Berlin: Springer-Verlag, 2014.
 21. F. Destelle, A. Ahmadi, A. Chatzitofis, D. Zarpalas, N.E. O’Connor, K. Moran, P. Daras, "Low-cost Accurate Skeleton Tracking Based on Fusion of Kinect and Wearable Inertial Sensors", 22nd European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2014), Lisbon, Portugal, 2-5 Sept. 2014
 22. T. Diamantopoulos, D. Kehagias, F. Konig, D. Tzovaras, "Use of density-based cluster analysis and classification techniques for traffic congestion prediction and visualization", In Transport Research Arena (TRA 2014), Paris, France, 14-17 Apr. 2014.
 23. K. Dimitropoulos, S. Manitsaris, F. Tsalakanidou, S. Nikolopoulos, B. Denby, S. Al Kork, L. Crevier-Buchman, C. Pillot-Loiseau, M. Adda-Decker, S. Dupont, J. Tilmanne, M. Ott, M. Alivizatou, E. Yilmaz, L. Hadjileontiadis, V. Charisis, O. Deroo, A. Manitsaris, I. Kompatsiaris, N. Grammalidis, "Capturing the Intangible: An Introduction to the i-Treasures Project", in VISAPP2014, Lisbon, Portugal, 5-8 January 2014.
 24. A. Dimou, V. Lovatsis, A. Papadakis, S. Pantelopoulos, P. Daras, "GIS-supported People Tracking Re-acquisition in a Multi-camera Environment", 11th International Conference on Signal Processing and Multimedia Applications (SIGMAP-14), Special Session on Multimodal Security and Surveillance Analytics (MUSESUAN), Vienna, 28-30 August, 2014
 25. A. Doumanoglou, D. Alexiadis, S. Asteriadis, D. Zarpalas, P. Daras, "On human time-varying mesh compression exploiting activity-related characteristics", IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP), FLORENCE, ITALY, MAY 4-9, 2014
 26. A. Doumanoglou, A. Kargakos, T. Kim, S. Malassiotis, "Autonomous Active Recognition and Unfolding of Clothes using Random Decision Forests and Probabilistic Planning", Proc. of IEEE Int. Conf. on Robotics and Automation (ICRA), Hong Kong, China, 2014
 27. E. Chatzilari, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, J. Kittler, "Active Learning in Social Context for Image Classification", 9th International Conference on Computer Vision Theory and Applications (VISAPP) 2014, Lisbon, Portugal, 5-8 January 2014
 28. E. Chatzilari, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, J. Kittler, "How many more images do we need? Performance Prediction of bootstrapping for Image Classification", Proc. IEEE Int. Conf. on Image Processing (ICIP 2014), Paris, France, 27-30 October 2014.
 29. E. Chatzilari, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, J. Kittler, "Towards modelling visual ambiguity for visual object detection", 14th International Conference on Knowledge Technologies and Data-driven Business (i-KNOW 2014), Graz, Austria.
 30. E. Spyromitros-Xioufis, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, I. Vlahavas, "SocialSensor: Finding Diverse Images at MediaEval 2014", Proc. MediaEval 2014 Multimedia Benchmark Workshop, Barcelona, Catalunya, Spain, October 16-17, 2014.
 31. M. Eguaras-Martinez, C. Martin-Gomez, M. Vidaurre-Arbizu, T. Brennan, S. Krinidis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Architectural Simulation of the Integration of Building Information Modeling (BIM) & Business Process Modeling (BPM)", eeDBDM Workshop at 10th European Conference on Product and Process Modelling (ECPPM 2014), 17-19 Sep. 2014.
 32. N. Fernandes, N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, L. Carrico, "An analysis of personalized web accessibility", In Proceedings of the 11th Web for All Conference, ACM, p. 19, Seoul, Republic of Korea, 7- 9 Apr. 2014.
 33. G. Chantas, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, "Multi-entity Bayesian Networks for Treasuring the Intangible Cultural Heritage", VISAPP2014, Lisbon, Portugal, 5-8 January 2014.
 34. G. Kordopatis-Zilos, G. Orfanidis, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "SocialSensor at MediaEval Placing Task 2014", Proc. MediaEval 2014 Multimedia Benchmark Workshop, Barcelona, Catalunya, Spain, October 16-17, 2014.
 35. G. Meditskos, E. Kontopoulos, I. Kompatsiaris, "Knowledge-driven Activity Recognition and Segmentation Using Context Connections", In International Semantic Web Conference (pp. 260-275). Springer International Publishing.
 36. G. Petkos, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Graph-Based Multimodal Clustering for Social Event Detection in Large Collections of Images", Proceedings of MultiMedia Modeling, Lecture Notes in Computer Science Volume 8325, pp 146-158, Springer, 2014
 37. G. Petkos, S. Papadopoulos, L. Aiello, R. Skraba, I. Kompatsiaris, "A soft frequent pattern mining approach for textual topic detection", Proceedings of the 4th International Conference on Web Intelligence, Mining and Semantics (WIMS '14). ACM, New York, NY, USA, Article 25, 2014
 38. A. Gaggioli, P. Cipresso, S. Serino, G. Pioggia, G. Tartarisco, G. Baldus, D. Corda, M. Ferro, N. Carbonaro, A. Tognetti, D. De Rossi, D. Giakoumis, D. Tzovaras, A. Riera, G. Riva, "A Decision Support System for Real-Time Stress Detection During Virtual Reality Exposure", 21st Medicine Meets Virtual Reality Conference (NextMed/MMVR21), Manhattan, California, USA, vol. 196, Feb. 2014, pp.114-120.
 39. E. Gakis, D. Kehagias, D. Tzovaras, "Mining Traffic Data for Road Incidents Detection", In Proceedings of the 17th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC 2014), Qingdao, China, 8-11 Oct. 2014.
 40. D. Giakoumis, G. Stavropoulos, D. Kikidis, M. Vasileiadis, K. Votis, D. Tzovaras, "Recognizing Daily Activities in Realistic Environments through Depth-Based User Tracking and Hidden Conditional Random Fields for MCI/AD Support", Assistive Computer Vision and Robotics (ACVR) workshop of the European Conference on Computer Vision 2014 (ECCV 2014), Zurich, Sep. 2014.
 41. D. Giakoumis, D. Tzovaras, "A Novel Probabilistic Framework to Broaden the Context in Query Recommendation Systems", In Proceedings of the 8th Hellenic Conference on Artificial Intelligence (SETN 2014), Artificial Intelligence: Methods and Applications, Springer International Publishing, Ioannina, Greece, May 2014, pp. 589-602.
 42. N. Gkalelis, F. Markatopoulou, A. Moumtzidou, D. Galanopoulos, K. Avgerinakis, N. Pittaras, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, I. Patras, "ITI-CERTH participation to TRECVID 2014", Proc. TRECVID 2014 Workshop, Orlando, FL, USA, November 2014.
 43. N. Gkalelis, V. Mezaris, "Video event detection using generalized subclass discriminant analysis and linear support vector machines", Proc. ACM Int. Conf. on Multimedia Retrieval (ICMR), Glasgow, UK, March-April 2014.
 44. I. HaCohen-Kerner, S. Vrochidis, D. Liparas, A. Moumtzidou, I. Kompatsiaris, "Key-phrase Extraction using Textual and Visual Features", 3rd Workshop on Vision and Language (VL), Dublin, Ireland, August 23-29, 2014.
 45. I. Kompatsiaris, S. Diplaris, D. Corney, N. Heise, M. Klusch, E. Jaho, J. Geurts, I. Liu, G. Petkos, S. Papadopoulos, N. Sarris, A. Goker, J. Spangenberg, "Real-time social media indexing and search", In: IET Conference Proceedings, International Broadcasting Community Conference 2014 (IBC 2014), Amsterdam, Netherlands, p. 5.3-5.3.
 46. I. Kompatsiaris, S. Diplaris, S. Papadopoulos, "Invited Keynote at MSDM 2014: Multimodal Social Data Management Workshop", (part of EDBT/ICDT 2014), “Social Data and Multimedia Analytics for News and Events Applications”, pp. 280-281
 47. I. Michailidis, S. Baldi, E. Kosmatopoulos, I. Boutalis, "Optimization-based active techniques for energy efficient building control part i: Optimization algorithms", In International Conference on Buildings Energy Efficiency and Renewable Energy Sources, BEE RES (pp. 35-38). (2014)
 48. I. Michailidis, S. Baldi, E. Kosmatopoulos, I. Boutalis, "Optimization-based active techniques for energy efficient building control part ii: Real-life experimental results", In International conference on buildings energy efficiency and renewable energy sources, BEE RES (pp. 39-42). (2014)
 49. D. Ioannidis, S. Krinidis, D. Tzovaras, S. Likothanassis, "Human Tracking & Visual Spatio-Temporal Statistical Analysis", IEEE International Conference on Image Processing (ICIP’14), Paris, France, 27-30 Oct. 2014.
 50. D. Kehagias, A. Salamanis, D. Tzovaras, "Using speed dynamics for short-term traffic forecasting", In Proceedings of the 10th ITS European Congress, Helsinki, Finland, 16-19 Jun. 2014.
 51. A. Kitsikidis, K. Dimitropoulos, S. Douka, N. Grammalidis, "Dance Analysis using Multiple Kinect Sensors", VISAPP2014, Lisbon, Portugal, 5-8 January 2014
 52. A. Kitsikidis, K. Dimitropoulos, E. Yilmaz, S. Douka, N. Grammalidis, "Multi-sensor technology and fuzzy logic for dancer’s motion analysis and performance evaluation within a 3D virtual environment", HCI Internation 2014, Heraklion, Greece, 22-27 June 2014.
 53. G. Kordelas, D. Alexiadis, P. Daras, E. Izquierdo, "Revisiting guided image filter based stereo matching and scanline optimization for improved disparity estimation", IEEE International Conference on Image Processing, ICIP 2014, Oct 27-30, Paris, France
 54. G. Kordelas, P. Daras, P. Klavdianos, E. Izquierdo, Q. Zhang, "Accurate stereo 3D point cloud generation suitable for multi-view stereo reconstruction", IEEE International Conference on Visual Communications and Image Processing, VCIP 2014, Dec 7-10, Valletta, Malta
 55. S. Krinidis, G. Stavropoulos, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "A Robust and Real-Time Multi-Space Occupancy Extraction System Exploiting Privacy-Preserving Sensors", International Symposium on Communications, Control, and Signal Processing (ISCCSP'14), Athens, Greece, 21-23 May 2014. (http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?reload=true&arnumber=6877932)
 56. L. Johansson, V. Epitropou, K. Karatzas, L. Wanner, A. Karppinen, J. Kukkonen, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "The extraction and fusion of meteorological and air quality information for orchestrated services", Proceedings of 1st International Workshop on Environmental Multimedia Retrieval (EMR 2014), Glasgow, UK, April 1, 2014.
 57. H.A. Le, Q.M. Bui, B. Huet, B. Cervenkova, J. Bouchner, E. Apostolidis, F. Markatopoulou, A. Pournaras, V. Mezaris, D. Stein, S. Eickeler, M. Stadtschnitzer, "LinkedTV at MediaEval 2014 Search and Hyperlinking Task", Proc. MediaEval 2014 Workshop, CEUR vol. 1263, Barcelona, Spain, October 2014.
 58. M. Riga, G. Petkos, S. Papadopoulos, M. Schinas, I. Kompatsiaris, "CERTH @ MediaEval 2014 Social Event Detection Task", Proc. MediaEval 2014 Multimedia Benchmark Workshop, Barcelona, Catalunya, Spain, October 16-17, 2014.
 59. F. Markatopoulou, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "A Comparative Study on the Use of Multi-Label Classification Techniques for Concept-Based Video Indexing and Annotation", Proc. 20th Int. Conf. on MultiMedia Modeling (MMM'14), Dublin, Ireland, Springer LNCS vol. 8325, pp. 1-12, January 2014. Best Paper Award
 60. D. Matsiki, A. Dimou, P. Daras, "Online Identification of Primary Social Groups", 20th International Conference on Multimedia Modeling (MMM 2014), Dublin, Ireland, 6-10 Jan 2014
 61. E. Mavridaki, V. Mezaris, "No-Reference blur assessment in natural images using Fourier transform and spatial pyramids", Proc. IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2014), Paris, France, October 2014.
 62. T. Mexis, K. Dimitropoulos, N. Grammalidis, "Interactive Mobile Application, Web Technologies And Fire Simulations In The Service Of Forest Fire Volunteers", IEEE/ComSoc TEMU2014, Heraklion, Greece, 28-30 July 2014.
 63. V. Mezaris, B. Huet, "Video Hyperlinking", Proc. ACM Multimedia (MM'14), Orlando, FL, US, Nov. 2014.
 64. E. Michail, K. Dimitropoulos, T. Koletsa, I. Kostopoulos, N. Grammalidis, "Morphological and Textural Analysis of Centroblasts in Low-Thickness Sliced Tissue Biopsies of Follicular Lymphoma", IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC 2014), Chicago, USA, 26-30 August 2014.
 65. P. Moschonas, S. Krinidis, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Building Performance Simulation using Business Process Modelling", 10th European Conference on Product and Process Modelling (ECPPM 2014), 17-19 Sep. 2014.
 66. P. Moschonas, I. Paliokas, D. Tzovaras, "A Novel Accessibility Assessment Framework for the Elderly: Evaluation in a case study on Office Design", 2nd Patient Rehabilitation Techniques Workshop (REHAB 2014) / 8th International Conference on Pervasive Computing Technologies for Healthcare (PervasiveHealth 2014), Oldenburg, Germany, 20-23 May 2014, pp. 366-369.
 67. P. Moschonas, A. Tsakiris, D. Tzovaras, "Product Accessibility Evaluation using Virtual User Models", Research demo, IEEE Virtual Reality Conference, IEEEVR 2014, Minneapolis, Minnesota, USA, Mar. 2014.
 68. A. Moumtzidou, K. Avgerinakis, E. Apostolidis, V. Aleksic, F. Markatopoulou, C. Papagiannopoulou, S. Vrochidis, V. Mezaris, R. Busch, I. Kompatsiaris, "VERGE: An Interactive Search Engine for Browsing Video Collections", Proc. Video Browser Showdown (VBS'14) at the 20th Int. Conf. on MultiMedia Modeling (MMM'14), Dublin, Ireland, Springer LNCS vol. 8326, pp. 411-414, January 2014.
 69. L. Nixon, V. Mezaris, J. Thomsen, "Seamlessly interlinking TV and Web content to enable Linked Television", ACM Int. Conf. on Interactive Experiences for Television and Online Video (TVX 2014), Adjunct Proc., Newcastle Upon Tyne, UK, June 2014.
 70. N.E. O’Connor, Y. Tisserand, A. Chatzitofis, F. Destelle, J. Goenetxea, L. Unzueta, D. Zarpalas, P. Daras, M. Linaza, K. Moran, N. Magnenat Thalmann, "Interactive Games for Preservation and Promotion of Sporting Movements", 22nd European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2014), Lisbon, Portugal, 2-5 Sept. 2014
 71. G. T. Papadopoulos, P. Daras, "Local descriptions for human action recognition from 3D reconstruction data", IEEE International Conference on Image Processing, ICIP 2014, Oct 27-30, Paris, France
 72. St. Papadopoulos, V. Mavroudis, A. Drosou, D. Tzovaras, "Visual Analytics for enhancing supervised attack attribution in mobile networks", Information Sciences and Systems 2014 (ISCIS ‘14), Krakow Old City, Poland, Oct. 2014, pp.193-203, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-09465-6_21
 73. S. Papadopoulos, K. Votis, C. Alexakos, D. Tzovaras, "Feature Extraction and Visual Feature Fusion for the Detection of Concurrent Prefix Hijacks", 1st Workshop on New Methods and Tools for Big Data (MT4BD), part of the 10th International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (AIAI), Sep. 2014.
 74. C. Papagiannopoulou, V. Mezaris, "Concept-based image clustering and summarization of event-related image collections", Proc. 1st ACM Workshop on Human Centered Event Understanding from Multimedia (HuEvent'14) at ACM Multimedia (MM'14), Orlando, FL, US, Nov. 2014.
 75. G. Papamakarios, D. Giakoumis, M. Vasileiadis, A. Drosou, K. Votis, D. Tzovaras, "Monitoring activities of daily living and physical exercise for support of MCI and AD patients", In Proceedings of 2nd International Medical Olympiad, HJNM 2014, Vol. 17(Suppl1), Thessaloniki, Greece, Oct 2013, p.73.
 76. G. Papamakarios, D. Giakoumis, M. Vasileiadis, K. Votis, S. Segkouli, D. Tzovaras, C. Karagiannidis, "A Tool to Monitor and Support Physical Exercise Interventions for MCI and AD Patients", 2nd Patient Rehabilitation Techniques Workshop (REHAB 2014), 8th International Conference on Pervasive Computing Technologies for Healthcare (PervasiveHealth 2014), Oldenburg, Germany, May 2014.
 77. G. Papamakarios, D. Giakoumis, K. Votis, S. Segkouli, D. Tzovaras, C. Karagiannidis, "Synthetic ground truth data generation for automatic trajectory-based ADL detection", IEEE-EMBS International Conferences on Biomedical and Health Informatics (BHI 2014), Valencia, Spain, 1-4 Jun. 2014, pp. 33-36.
 78. G. Petkos, S. Papadopoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "Social Event Detection at MediaEval 2014: Challenges, Datasets, and Evaluation", Proc. MediaEval 2014 Workshop, CEUR vol. 1263, Barcelona, Spain, October 2014.
 79. G. Petkos, S. Papadopoulos, V. Mezaris, R. Troncy, P. Cimiano, T. Reuter, I. Kompatsiaris, "Social Event Detection at MediaEval: a three-year retrospect of tasks and results", Proc. ACM ICMR 2014 Workshop on Social Events in Web Multimedia (SEWM), Glasgow, UK, April 2014.
 80. Z. Petrou, I. Manakos, T. Stathaki, C. Tarantino, M. Adamo, P. Blonda, "A vegetation height classification approach based on texture analysis of a single VHR image", Proceedings of the 35th International Symposium on Remote Sensing of Environment, 2014, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 17, 012210 doi:10.1088/1755-1315/17/1/012210.
 81. Z. Petrou, T. Stathaki, I. Manakos, M. Adamo, C. Tarantino, P. Blonda, "Land cover to habitat map conversion using remote sensing data: a supervised learning approach," in: IEEE Int. Geoscience and Remote Sensing Symp., IEEE, Quebec City, 2014, pp. 4683–4686.
 82. B. Poussard, S. Richir, J. Vatjus-Anttila, S. Asteriadis, D. Zarpalas, P. Daras, "3DLIVE: A Multi-Modal Sensing Platform Allowing Tele-Immersive Sports Applications", 22nd European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2014), Lisbon, Portugal, 2-5 Sept. 2014
 83. T. Reuter, S. Papadopoulos, V. Mezaris, P. Cimiano, "ReSEED: Social Event dEtection Dataset", Proc. 5th ACM Multimedia Systems Conference (MMSys’14), Singapore, March 2014.
 84. S. Rogotis, D. Ioannidis, A. Tsolakis, D. Tzovaras, S. Likothanassis, "Early defect diagnosis in installed PV modules exploiting spatio-temporal information from thermal images", In Proceedings of the 12th quantitative infrared thermography conference (QIRT). Bordeaux, France, 7-11 Jul. 2014.
 85. S. Beis, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Benchmarking Graph Databases on the Problem of Community Detection", Advances in Intelligent Systems and Computing Volume 312, pp 3-14, Springer, 2014
 86. A. Scherp, V. Mezaris, B. Ionescu, F. De Natale, "Human-centered Event Understanding from Multimedia", Proc. ACM Multimedia (MM'14), Orlando, FL, US, Nov. 2014.
 87. M. Skokan, K. Tsatsakis, A. Adamopoulou, A. Tryferidis, D. Tzovaras, "Occupancy information in SW system for assessing energy flexibility", in MedPower Conference, Athens, Greece, 2-5 Nov. 2014.
 88. C. Spampinato, V. Mezaris, M. Cristani, "Summary Abstract for the 3rd ACM International Workshop on Multimedia Analysis for Ecological Data", Proc. ACM Multimedia (MM'14), Orlando, FL, US, Nov. 2014.
 89. F. Spyridonis, P. Moschonas, K. Touliou, A. Tsakiris, G. Ghinea, "Designing accessible ICT products and services: The VERITAS accessibility testing platform", 12th International Working Conference on Advanced Visual Interfaces, AVI 2014, Como, Italy, May 27th – 29th, 2014.
 90. G. Stavropoulos, S. Krinidis, D. Ioannidis, K. Moustakas, D. Tzovaras, "A Building Performance Evaluation & Visualization System", IEEE International Conference on Big Data (BigData’14), Washington DC, USA, 27-30 Oct. 2014.
 91. G. Stavropoulos, K. Moustakas, A. Drosou, D. Tzovaras, "Gait Silhouette Reconstruction for Walking Angle Compensation", International Computer Vision Summer School (ICVSS), Poster Session, 2014
 92. T. Stavropoulos, G. Meditskos, E. Kontopoulos, I. Kompatsiaris, "The DemaWare Service-Oriented AAL Platform for People with Dementia", 3rd Int. Workshop on Artificial Intelligence and Assistive Medicine (AI-AM/NetMed) in conjunction with ECAI 2014, Vol-1213, Prague, Czech Republic (pp. 11-15).
 93. T. Tsikrika, A. Moumtzidou, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Focused Crawling of Environmental Web Resources: A Pilot Study on the Combination of Multimedia Evidence", Proceedings of 1st International Workshop on Environmental Multimedia Retrieval (EMR 2014), Glasgow, UK, April 1, 2014.
 94. A. Tsakiris, I. Paliokas, D. Tzovaras, "Simulation-Based Accessibility Evaluation of Graphical User Interfaces using Virtual User Models, User Modeling for Accessibility", In International Conference on Universal Access in Human-Computer Interaction (UAHCI 2014), LNCS 8513, Heraklion, Greece, Jun. 2014, pp 288-298.
 95. D. Tsatsou, S. Dasiopoulou, I. Kompatsiaris, V. Mezaris, "LiFR: A Lightweight Fuzzy DL Reasoner", Proc. Extended Semantic Web Conference (ESWC'14), poster track, Anissaras, Crete, Greece, May 2014.
 96. D. Tsatsou, V. Mezaris, "LUMO: The LinkedTV User Model Ontology", Proc. Extended Semantic Web Conference (ESWC'14), poster track, Anissaras, Crete, Greece, May 2014.
 97. V. Kaltsa, A. Briassouli, I. Kompatsiaris, M. G. Strintzis, "Swarm - based Motion Features for Anomaly Detection in Crowds", 2014 IEEE International Conference on Image Processing, Paris, France, Oct 27-30, 2014.
 98. V. Kosmidou, A. Tsolaki, C. Papadaniil, M. Tsolaki, L. Hadjileontiadis, I. Kompatsiaris, "Cognitive Brain signal Processing: Healthy vs Alzheimer’s disease patients", 16th International Conference on Human-Computer Interaction, Heraklion, Greece, June, 2014
 99. N. Vretos, P. Daras, "Temporal And Color Consistent Disparity Estimation In Stereo Videos", IEEE International Conference on Image Processing, ICIP 2014, Oct 27-30, Paris, France

Κεφάλαια Βιβλίων

 1. E. Apostolidis, P. Sidiropoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "Visual Information Analysis for Interactive TV applications", Encyclopedia of Information Science and Technology, IGI Global, 2014.
 2. K. Dimitropoulos, A. Kitsikidis, N. Grammalidis, "Information Technologies in Traditional Dance Analysis", Science of Dance, Scientific Dance Association, April-May 2014.
 3. N. Gkalelis, V. Mezaris, M. Dimopoulos, I. Kompatsiaris, "Video Event Understanding", Encyclopedia of Information Science and Technology, IGI Global, 2014, to appear.
 4. I. Kompatsiaris, S. Diplaris, S. Papadopoulos, "Collective Intelligence", Overview. In: Alhajj, R.; Rokne, J. (eds.), Encyclopedia of Social Networks and Mining (ESNAM), Springer (2014), pp. 177-189
 5. A. Iglesias-Perez, C. Loitsch, N. Kaklanis, K. Votis, A. Stiegler, K. Kalogirou, G. Serra-Autonell, D. Tzovaras, G. Weber, "Accessibility through preferences: context-aware recommender of settings", Universal Access in Human-Computer Interaction. Design and Development Methods for Universal Access, pp. 224-235. Springer International Publishing, 2014.
 6. N. Kaklanis, K. Votis, K. Giannoutakis, D. Tzovaras, "A semantic framework for assistive technologies description to strengthen UI adaptation", In Universal Access in Human-Computer Interaction, Design and Development Methods for Universal Access (pp. 236-245). Springer International Publishing. (2014)
 7. N. Kaklanis, K. Votis, K. Giannoutakis, D. Tzovaras, V. Gower, R. Andrich, "A unified semantic framework for detailed description of assistive technologies based on the EASTIN taxonomy", (2014) In Computers Helping People with Special Needs (pp. 275-282). Springer International Publishing.
 8. I. Manakos, M. Braun, "Land Use & land cover mapping in Europe - practices and trends", Remote Sensing and Digital Image Processing Book Series, 2014, Springer Verlag, 18, p.441
  (Recent only)
 9. I. Manakos, S. Lavender, "Remote Sensing in Support of Geo-Information in Europe", Land Use and Land Cover Mapping in Europe - practices & trends, Remote Sensing and Digital Image Processing Book Series, 2014, Springer Verlag, 18, 3-10.
 10. I. Paliokas, A. Tsakiris, A. Vidalis, D. Tzovaras, "Sense of presence and metacognition enhancement in virtual reality exposure therapy in the treatment of social phobias and the fear of flying", Virtual, Augmented and Mixed Reality. Applications of Virtual and Augmented Reality, pp. 316–328, Springer International Publishing, 2014.
 11. S. Segkouli, I. Paliokas, T. Tsakiris, M. Tsolaki, K. Votis, D. Tzovaras, "Enabling accessibility features in enhanced VR environments for supporting spatial abilities and social interaction in elderly and MCI patients", Handbook of Research on Innovations in the Diagnosis and Treatment of Dementia, Editor(s): Bamidis D. et al., Ch.8, IGI Global Topic Selections, pp. 147-162, 2014.
 12. D. Tsatsou, M. Mancas, J. Kuchar, L. Nixon, M. Vacura, J. Leroy, F. Rocca, V. Mezaris, "When TV meets the Web: towards personalised digital media", in book "Semantic Multimedia Analysis and Processing", CRC Press, 2014. ISBN 978-1-4665-7549-3.
 13. K. Votis, S. Segkouli, A. Drosou, D. Tzovaras, M. Tsolaki, "An Ambient Intelligence System for the Monitoring, Empowerment and Disease Evolution Prediction for Patients with Μild cognitive impairments", Handbook of Research on Innovations in the Diagnosis and Treatment of Dementia, IGI Global Topic Selections, pp. 225-239, 2014.
 14. S. Vrochidis, A. Moumtzidou, I. Kompatsiaris, "Enhancing Patent Search with Content-based Image Retrieval", Professional Search in the Modern World, Lecture Notes in Computer Science Volume 8830, 2014, pp 250-273.

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: