Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις ΙΠΤΗΛ

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

 1. A. Amanatiadis, S. Chatzichristofis, K. Charalampous,, L. Doitsidis, E. Kosmatopoulos,, P. Tsalides, A. Gasteratos, S. Roumeliotis, "A multi-objective exploration strategy for mobile robots under operational constraints", IEEE Access, 1, 691-702. (2013).
 2. D. Alexiadis, D. Zarpalas, P. Daras, "Real-time, full 3-D reconstruction of moving foreground objects from multiple consumer depth cameras", IEEE Transactions on Multimedia, VOL. 15, NO. 2, pp. 339-358, February 2013, IEEE Distinguished paper, IEEE MMTC R-Letter Vol 4, No 3, June2013
 3. K. Apostolakis, P. Daras, "A framework for implicit human-centered image tagging inspired by attributed affect", SPRINGER, The Visual Computer, DOI 10.1007/s00371-013-0903-4, Nov. 2013
 4. E. Apostolidis, T. Kounalakis, C. Manifavas, G. Triantafyllidis, "Optimized Watermarking for Light Field Rendering based Free-View TV", 3D Research Journal, Springer, vol. 4, no. 1, pp. 1-14, January 2013.
 5. A. Axenopoulos, P. Daras, Ge. Papadopoulos, E. Houstis, "SP-Dock: Protein-Protein Docking using Shape and Physicochemical Complementarity", IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics, Volume 10 Issue 1, Pages 135-150, January 2013
 6. C. Doulaverakis, I. Tsampoulatidis, A. Antoniadis, Y. Chatzizisis, A. Giannopoulos, I. Kompatsiaris, G. Giannoglou, "IVUSAngio Tool: A Publicly Available Software for Fast and Accurate 3D Reconstruction of Coronary Arteries", Computers in Biology and Medicine, Volume 43, Issue 11, November 2013, pp. 1793-1803. DOI: 10.1016/j.compbiomed.2013.08.013
 7. A. E. Cetin, K. Dimitropoulos, B. Gouverneur, N. Grammalidis, O. Gunay, B. Ugur Toreyin, S. Verstockt, "Video Fire Detection – Review", ELSEVIER, Digital Signal Processing, 23(6): 1827-1843 (2013)
 8. K. Dimitropoulos, O. Gunay, K. Kose, F. Erden, F. Chaabane, F. Tsalakanidou, N. Grammalidis, A.E. Cetin, "Video-Based Flame Detection For The Protection Of Cultural Heritage", Heritage in the Digital Era, 2013 Vol.2, No.1. pp.23-47.
 9. D. Giakoumis, K. Votis, D. Tzovaras, "Introducing web service accessibility assessment techniques through a unified quality of service context", Service Oriented Computing and Applications, Vol. 8, No. 2, pp. 159–174, 2013, doi:10.1007/s11761-013-0135-5
 10. N. Gkalelis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, T. Stathaki, "Mixture subclass discriminant analysis link to restricted Gaussian model and other generalizations", IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, vol. 24, no. 1, pp. 8-21, January 2013
 11. I. Kompatsiaris, D. Gatica-Perez, X. Xie, J. Luo, "Special Section on Social Media as Sensors", IEEE Transactions on Multimedia, Volume: 15, Issue: 6, 2013, doi: 10.1109/TMM.2013.2264232
 12. I. Kompatsiaris, W. Zeng, G. Hua, L. Cao, "Introduction to the Special Section of Best Papers of ACM Multimedia 2012", ACM Transactions on Multimedia Computing Communications and Applications, October 2013.
 13. N. Kaklanis, P. Moschonas, K. Moustakas, D. Tzovaras, "Virtual User Models for the elderly and disabled for automatic simulated accessibility and ergonomy evaluation of designs", Universal Access in the Information Society, Vol. 12. No. 4, pp. 403-425, 2013, DOI: 10.1007/s10209-012-0281-0
 14. N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "Open Touch/Sound Maps: A system to convey street data through haptic and auditory feedback", Computers & Geosciences, Vol. 57, pp. 59-67, Elsevier (2013), DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cageo.2013.03.005
 15. I. Kalamaras, A. Mademlis, S. Malassiotis, D. Tzovaras, "A novel framework for retrieval and interactive visualization of multimodal data", Electronic Letters on Computer Vision and Image Analysis, Vol. 12, No. 2, pp. 28–39, 2013.
 16. C.G. Karydas, M. Petriolis, I. Manakos, "Evaluating alternative methods of soil erodibility mapping in the Mediterranean island of Crete.", Special Issue 'Soil Erosion: A Major Threat to Food Production and the Environment', Journal of Agriculture, 2013, 3(3), Pages 362-380.
 17. L. Aiello, G. Petkos, C. Martin, D. Corney, S. Papadopoulos, R. Skraba, A. Goker, I. Kompatsiaris, A. Jaimes, "Sensing trending topics in Twitter", Transactions on Multimedia, online preprint, IEEE, 2013, doi:10.1109/TMM.2013.2265080
 18. M. Lazaridis, A. Axenopoulos, D. Rafailidis, P. Daras, "Multimedia Search and Retrieval using Multimodal Annotation Propagation and Indexing Techniques", in Elsevier Journal Signal Processing: Image Communication, Special Issue on Visual Search and Augmented Reality, Vol. 28, Issue 4, April 2013, Pages 351–367, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.image.2012.04.001
 19. C. Malavazos, D. Tzovaras, D. Ioannidis, "Activity based & behavioural occupancy modelling for EE building design", Re. Revista de Edificación, Vol. 41–42, pp. 109–119, 2013.
 20. I. Manakos, "Remote Sensing in Europe: Status analysis and trends focusing on environment and agriculture", Journal of Aeronautics and Space Technologies, 2013, Vol.6, No. 1, Pages 1-5.
  (Recent only)
 21. E. Mavridou, D. Kehagias, D. Tzovaras, G. Hassapis, "Mining Affective Needs of Automotive Industry Customers for Building a Mass-Customization Recommender System", Journal of Intelligent Manufacturing, Vol. 24, No.2, pp.251-265, 2013.
 22. D. Rafailidis, P. Daras, "The TFC Model: Tensor Factorization and Tag Clustering for Item Recommendation in Social Tagging Systems", IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics: Systems Volume: 43 , Issue: 3, Page(s): 673 – 688, May 2013
 23. D. Rafailidis, S. Manolopoulou, P. Daras, "A Unified Framework for Multimodal Retrieval", ELSEVIER, Pattern Recognition, Volume 46, Issue 12, Pages 3358–3370, December 2013
 24. D. Zarpalas, P. Gkontra, P. Daras, N. Maglaveras, "Gradient based Reliability Maps for ACM based Segmentation of Hippocampus", IEEE Transactions on BioMedical Engineering, Vol: 61, Issue: 4, April 2014, doi: 10.1109/TBME.2013.2293023

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

 1. A. Kapoutsis, S. Chatzichristofis, L. Doitsidis, J. de Sousa, E. Kosmatopoulos, "Autonomous navigation of teams of unmanned aerial or underwater vehicles for exploration of unknown static & dynamic environments", In Control & Automation (MED), 21st Mediterranean Conference on (pp. 1181-1188). IEEE. (2013, June)
 2. A. Moumtzidou, S. Vrochidis, E. Chatzilari, I. Kompatsiaris, "Discovery of Environmental Resources based on Heatmap Recognition", Proceedings of the IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2013), Melbourne, Australia, September 15-18, 2013.
 3. A. Moumtzidou, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Concept extraction from patent images based on recursive hybrid classification", Proceedings of 6th Information Retrieval Facility Conference 2013 (IRFC 2013), Limassol, Cyprus, 7-9 October, 2013. Multidisciplinary Information Retrieval, Springer Berlin Heidelberg, Vol. 8201, pp. 83-86.
 4. A. Moumtzidou, S. Vrochidis, I. Kompatsiaris, "Discovery of Weather Forecast Web Resources based on Ontology and Content-driven Hierarchical Classification", Proceedings of 14th International Conference on Engineering Applications of Neural Networks (EANN 2013), Halkidiki, Greece, 13-16 September, 2013. Communications in Computer and Information Science, Springer Berlin Heidelberg, Vol. 383, pp. 223-232.
 5. A. Renzaglia, L. Doitsidis, S. Chatzichristofis, A. Martinelli, E. Kosmatopoulos, "Distributed multi-robot coverage using micro aerial vehicles", In Control & Automation (MED), 21st Mediterranean Conference on (pp. 963-968). IEEE. (2013, June)
 6. A. Satt, A. Sorin, O. Toledo-Ronen, O. Barkan, I. Kompatsiaris, A. Kokonozi, M. Tsolaki, "Evaluation of Speech-Based Protocol for Detection of Early-Stage Dementia", in Proceedings of INTERSPEECH 2013, 25 August 2013, Lyon, France.
 7. M. Adamo, C. Tarantino, V. Kosmidou, Z. Petrou, I. Manakos, R. M. Lucas, V. Tomaselli, C. A. Mucher, P. Blonda, "Land cover to habitat map translation: Disambiguation rules based on Earth Observation data", in: IEEE Int. Geoscience and Remote Sensing Symp., IEEE, Melbourne, 2013. pp. 3817–3820.
 8. M. Adamo, C. Tarantino, V. Kosmidou, Z. Petrou, I. Manakos, V. Tomaselli, R. Lucas, S. Muncher, P. Blonda, "Disambiguation rules based on Earth Observation data for Land Cover to habitat map translation: a case study", GI_Forum conference, 2-5 July 2013, Salzburg, Austria, pp. 487–491.
 9. D. Alexiadis, D. Zarpalas, P. Daras, "Real-time, Realistic Full-body 3D Reconstruction and Texture Mapping from Multiple Kinects", 11th IEEE IVMSP Workshop: 3D Image/Video Technologies and Applications, Yonsei University, Seoul, Korea, 10-12 June 2013, best paper award
 10. K. Apostolakis, D. Alexiadis, P. Daras, D. Monaghan, N. E. O’Connor, B. Prestele, P. Eisert, G. Richard, Q. Zhang, E. Izquierdo, M. B. Moussa, N. Magnenat-Thalmann, "Blending Real with Virtual in 3D Life", WIAMIS 2013, 14th International Workshop on Image and Audio Analysis for Multimedia Interactive Services July 3-5, 2013, Paris, France
 11. K. Apostolakis, P. Daras, "An Application Framework for Implicit Sentiment Human-centered Tagging using Attributed Affect", WIAMIS 2013, 14th International Workshop on Image and Audio Analysis for Multimedia Interactive Services July 3-5, 2013, Paris, France
 12. K. Apostolakis, P. Daras, "RAAT - The Reverie Avatar Authoring Tool", 18th International Conference on Digital Signal Processing, Santorini, Greece, 1-3 July 2013
 13. E. Apostolidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "Fast object re-detection and localization in video for spatio-temporal fragment creation", Proc. 1st Int. Workshop on Media Fragment Creation and reMIXing (MMIX'13) at the IEEE Int. Conf. on Multimedia and Expo (ICME 2013), San Jose, CA, USA, July 2013.
 14. S. Asteriadis, A. Chatzitofis, D. Zarpalas, D. Alexiadis, P. Daras, "Estimating human motion from multiple Kinect Sensors", Mirage 2013, 6th International Conference on Computer Vision / Computer Graphics Collaboration Techniques and Applications, June 6–7, 2013, Berlin, Germany
 15. S. Baldi, I. Michailidis, E. Kosmatopoulos, P. A. Ioannou, "A ‘Plug-n- Play’ Computationally Efficient Approach for Control Design of Large-Scale Nonlinear Systems using co-Simulation", 52nd Conference on Decision and Control, IEEE, 2013 December 10th-13th, Florence, Italy, pp. 436-441, 2013.
 16. P. Barboutis, K. Dimitropoulos, N. Grammalidis, "Real time Video Fire Detection using Spatio-Temporal Consistency Energy", IEEE International Conference on Advanced Video and Signal-Based Surveillance (AVSS 2013), Aug 27-30, 2013, Krakow, Poland
 17. P. Blonda, P. Dimopoulos, R. H. G. Jongman, C. A. Mucher, H. Nagendra, D. Iasillo, A. Arnaud, P. Mairota, J. P. Honrado, E. Padoa-Schioppa, R. Lucas, P. Bunting, L. Durieux, S. Bollanos, L. Candela, J. Inglada, I. Manakos, "The BIO_SOS European Initiative for Habitat Monitoring", 33rd EARSeL annual Symposium Proceedings, Matera, Italy, 2013, 911 - 920.
  (Recent only)
 18. C. Doulaverakis, G. Nikolaidis, A. Kleontas, I. Kompatsiaris, "Panacea, a Semantic-enabled Drug Recommendations Discovery Framework", VDOS2013 workshop in conjunction with ICBO 2013, Montreal, Canada, July 8, 2013.
 19. A. Chatzitofis, N. Vretos, D. Zarpalas, P. Daras, "Three-dimensional Monitoring of Weightlifting for Computer Assisted Training", 15th International Conference on Virtual Reality and Converging Technologies, Laval, France, 2013
 20. D. Corney, C. Martin, A. Göker, E. Spyromitros-Xioufis, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, L. Aiello, B. Thomee, "SocialSensor: Finding Diverse Images at MediaEval 2013", Proc. MediaEval 2013 Multimedia Benchmark Workshop, Barcelona, Spain, October 18-19, 2013.
 21. D. Kastrinakis, S. Papadopoulos, A. Vakali, "Compact and Distinctive Visual Vocabularies for Efficient Multimedia Data Indexing", Advances in Databases and Information Systems (pp. 98-111). Springer Berlin Heidelberg, 2013
 22. T. Diamantopoulos, D. Kehagias, F. G. Konig, D. Tzovaras, "Investigating the Effect of Global Metrics in Travel Time Forecasting", Proceedings of IEEE 16th International Conference on Intelligent Transportation Systems (IEEE ITSC 2013), Hague, The Netherlands, pp. 412-417, 6-9 Oct. 2013, pp. 412-417.
 23. A. Doumanoglou, S. Asteriadis, D. Alexiadis, D. Zarpalas, P. Daras, "A Dataset of Kinect-based 3D scans", 11th IEEE IVMSP Workshop: 3D Image/Video Technologies and Applications, Yonsei University, Seoul, Korea, 10-12 June 2013
 24. A. Drosou, P. Moschonas, D. Tzovaras, "Robust 3D Face Recognition from Low Resolution Images", International Conference of the Biometrics Special Interest Group (BIOSIG 2013), Darmstadt, Germany, 4- 6 Sep. 2013.
 25. A. Drosou, A. Tsimpiris, D. Kugiumtzis, N. Porfyriou, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "Dimensionality Reduction for enhanced 3D Face Recognition", IEEE Proceedings of IISA 2013, Athens, Greece, 10-12 Jul. 2013, doi:10.1109/IISA.2013.6623708.
 26. E. Chatzilari, G. Liaros, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, "A comparative study on mobile visual recognition", 9th International Conference on Machine Learning and Data Mining (MLDM 2013), New York, USA, July 19-25, 2013.
 27. E. Mantziou, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Large-scale semi-supervised learning by Approximate Laplacian Eigenmaps, VLAD and Pyramids", In Proceedings of the 14th International Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services WIAMIS 2013), Paris, France, July 2013.
 28. E. Mantziou, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Scalable training with approximate incremental Laplacian Eigenmaps and PCA", Proceedings of the 21st ACM international conference on Multimedia (pp. 381-384). ACM, 2013
 29. E. Schinas, S. Papadopoulos, S. Diplaris, I. Kompatsiaris, I. Mass, J. Herzig, L. Boudakidis, "EventSense: Capturing the Pulse of Large-scale Events by Mining Social Media Streams", Proceedings of the 17th Panhellenic Conference on Informatics, PCI'13 (pp. 17-24). ACM
 30. P. Fechteler, A. Hilsmann, P. Eisert, S. V. Broeck, C. Stevens, J. Wall, M. Sanna, D. A. Mauro, F. Kuijk, R. Mekuria, P. Cesar, D. Monaghan, N.E. O’Connor, P. Daras, D. Alexiadis, T. Zahariadis, "A Framework for Realistic 3D Tele-Immersion", Mirage 2013, 6th International Conference on Computer Vision / Computer Graphics Collaboration Techniques and Applications, June 6–7, 2013, Berlin, Germany
 31. G. Cheimariotis, V. Koutkias, I. Chouvarda, K. Toutouzas, I. Chatzizisis, A. Giannopoulos, M. Riga, A. Antoniadis, C. Doulaverakis, I. Tsampoulatidis, I. Kompatsiaris, C. Stefanadis, G. Giannoglou, N. Maglaveras, "A Framework for Automatic Detection of Lumen-Endothelium Border in Intracoronary OCT Image Sequences", MEDICON 2013, Sevilla, Spain, September 25-28, 2013.
 32. G. Kordopatis-Zilos, S. Papadopoulos, E. Spyromitros-Xioufis, A. Symeonidis, I. Kompatsiaris, "CERTH at MediaEval Placing Task 2013", Proc. MediaEval 2013 Multimedia Benchmark Workshop, Barcelona, Spain, October 18-19, 2013.
 33. G. Meditskos, S. Dasiopoulou, V. Efstathiou, I. Kompatsiaris, "Ontology Patterns for Complex Activity Modelling", 7th International Web Rule Symposium: Research Based and Industry Focused (RuleML), Seattle Metropolitan Area, USA, July 11-13, 2013.
 34. G. Meditskos, S. Dasiopoulou, V. Efstathiou, I. Kompatsiaris, "SP-ACT: A Hybrid Framework for Complex Activity Recognition Combining OWL and SPARQL Rules", 10th IEEE Workshop on Context Modeling and Reasoning (CoMoRea), San Diego, California, March 18-22, 2013.
 35. E. Gelenbe, G. Gorbil, D. Tzovaras, S. Liebergeld, D. Garcia, M. Baltatu, G. Lyberopoulos, "Security for smart mobile networks: The NEMESYS approach", In 2013 IEEE International Conference on Privacy and Security in Mobile Systems (PRISMS), Atlantic City, USA, 24-27 Jun. 2013, pp. 1-8.
 36. N. Gkalelis, V. Mezaris, M. Dimopoulos, I. Kompatsiaris, T. Stathaki, "Video event detection using a subclass recoding error-correcting output codes framework", Proc. IEEE Int. Conf. on Multimedia and Expo (ICME 2013), San Jose, CA, USA, July 2013.
 37. N. Gkalelis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, T. Stathaki, "Video event recounting using mixture subclass discriminant analysis", Proc. IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2013), Melbourne, Australia, September 2013.
 38. D. Gorpas, C. Kampouris, S. Malassiotis, "Miniature photometric stereo system for textile surface structure reconstruction", Optical Metrology, Munich, Germany, 13-16 May, 2013
 39. N. Grammalidis, K. Dimitropoulos, M. Athanasiou, G. Xanthopoulos, "An integrated system for Estimation and Visualization of Fire Propagation and Verification of its Predictions by Exploiting Data of Real Fire Behaviour for Fires in Greece and Turkey", 16th Pan-Hellenic Forestry Conference, Thessaloniki, 6-9 October 2013.
 40. J. Hreno, M. Skokan, D. Ioannidis, D. Tzovaras, "1st VoCamp Energy Efficiency Modeling", International Conference ICT for Sustainable Places, Workshop on EEB Data Models, Nice, France, 9-11 Sep. 2013.
 41. I. Tsampoulatidis, D. Ververidis, P. Tsarchopoulos, S. Nikolopoulos, I. Kompatsiaris, N. Komninos, "ImproveMyCity - An open source platform for direct citizen-government communication", The 21st ACM International Conference on Multimedia – Open Source Software Competition, Barcelona, Catalunya, Spain, October 21-25, 2013.
 42. K. Avgerinakis, A. Briassouli, I. Kompatsiaris, "Activity detection and recognition of daily living events", 1st ACM MM Workshop on Multimedia Indexing and Information Retrieval for Healthcare (MIIRH): held in conjunction with ACM MM 2013, Barcelona, Spain, Oct 2013.
 43. K. Avgerinakis, A. Briassouli, I. Kompatsiaris, "Recognition of activities of daily living for smart home environments", In Intelligent Environments (IE), 2013 9th International Conference on, pp. 173-180. IEEE, 2013.
 44. K. Avgerinakis, I. Kompatsiaris, "DemCare action dataset for evaluating dementia patients in a home-based environment", Ambient TeleCare session of Innovation in Medicine and Healthcare (InMed), Athens, 17-19 July 2013.
 45. K. Konstantinidis, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Community structure and evolution analysis of osn interactions around real-world social phenomena", In Proceedings of the 17th Panhellenic Conference on Informatics (pp. 9-16). ACM.
 46. N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "A Mobile Interactive Maps Application for a Visually Impaired Audience", 10th International Cross-Disciplinary Conference on Web Accessibility, The Paciello Group Web Accessibility Challenge - W4A 2013, Rio de Janeiro, Brazil, 13-15 May 2013.
 47. N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "Personalised web accessibility assessment using virtual user models", W3C User Modeling for Accessibility Online Symposium, 15 Jul. 2013.
 48. N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "Touching OpenStreetMap Data in Mobile Context for the Visually Impaired", CHI 2013 Mobile Accessibility Workshop, Paris, France, 28 Apr. 2013.
 49. F. Kuijk, S. Van Broeck, C. Dareau, B. Ravenet, M. Ochs, K. Apostolakis, P. Daras, D. Monahan, N. E O'Connor, J. Wall, E. Izquierdo, "A Framework for Human-like Behavior in an Immersive Virtual World", 18th International Conference on Digital Signal Processing, Santorini, Greece, 1-3 July 2013
 50. L. Wanner, H. Bosch, S. Vrochidis, N. Bouayad-Agha, G. Casamayor, L. Johansson, A. Karppinen, A. Moumtzidou, I. Kompatsiaris, T. Ertl, "Involving the Expert in the Delivery of Environmental Information from the Web", EnviroInfo 2013, Hambourg, September 2-4, 2013, pp. 561-568.
 51. C. Loitsch, A. Stiegler, C. Strobbe, D. Tzovaras, K. Votis, G. Weber, G. Zimmermann, "Improving accessibility by matching user needs and preferences", Assistive Technology: From Research to Practice - Proceedings of AAATE, 2013.
 52. R. Lucas, G. Jones, P. Bunting, V. Kosmidou, Z. Petrou, J. Inglada, M. Adamo, C. A. Mucher, D. Arvor, "Land cover and habitat classification from earth observation data: A new approach from BIO_SOS", GI_Forum conference, 2–5 July 2013, Salzburg, Austria, pp. 516–519.
 53. F. Markatopoulou, A. Moumtzidou, C. Tzelepis, K. Avgerinakis, N. Gkalelis, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "ITI-CERTH participation to TRECVID 2013", Proc. TRECVID 2013 Workshop, Gaithersburg, MD, USA, November 2013.
 54. D.A. Mauro, N.E. O'Connor, D. Monaghan, M. Gowing, P. Fechteler, P. Eisert, J. Wall, E. Izquierdo, D. Alexiadis, P. Daras, R. Mekuria , P. Cesar, "Advancements and Challenges towards a Collaborative Framework for 3D Tele-immersive Social Networking (2013)", In 4th International workshop on Hot Topics in 3D (Hot3D), in conjunction with International Conference on Media and Expo
 55. R. Mekuria, D. Alexiadis, P. Daras, P. Cesar, "Real-time encoding of live reconstructed mesh sequences for 3D Tele-Immersion", IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME 2013), San Jose, California, USA, 2013
 56. E. Michail, E. Kornaropoulos, K. Dimitropoulos, T. Koletsa, I. Kostopoulos, N. Grammalidis, "A complete framework for automatic grading of H&E stained images of follicular lymphoma", 25th European Congress of Pathology, Lisbon, 31 August – 4 September 2013.
 57. E. Michail, E. Kornaropoulos, K. Dimitropoulos, T. Koletsa, I. Kostopoulos, N. Grammalidis, "Detection of Centroblasts in H&E stained images of Follicular Lympoma", MUSCLE International Workshop on Computational Intelligence for Multimedia Understanding, Antalya, Turkey, 3-4 October 2013
 58. I. Michailidis, M. F. Pichler, E. Kosmatopoulos, "Multi-Linear State Space Model Identification for Large Scale Building Systems", Sustainable Building Conference Institute of Technology and Testing of Building Materials of Graz University of Technology, AEE - Institute for Sustainable Technologies, 2013, ISBN 978-3-85125-301-6, DOI: 10.3217/978-3-85125-301-6.
 59. P. Moschonas, A. Tsakiris, D. Tzovaras, "Automatic Kinodynamic Wheelchair Modelling for Architectural Design Accessibility Assessment", 12th European AAATE Conference, AAATE 2013, Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe, Vilamoura, Algarve, Portugal, 19-22 Sep. 2013.
 60. S. Mucher, L. Roupioz, H. Kramer, M. Wolters, M. Bogers, R. Lucas, P. Bunting, Z. Petrou, V. Kosmidou, I. Manakos, E. Padoa-Schioppa, G.F. Ficetola, A. Bonardi, M. Adamo, P. Blonda, "LIDAR as a valuable information source for habitat mapping", GI_Forum conference, 2-5 July 2013, Salzburg, Austria, pp. 520–523.
 61. N.E. O’Connor, D. Alexiadis, K. Apostolakis, P. Daras, E. Izquierdo, Y. Li, D.S. Monaghan, F. Rivera, C. Stevens, S. Van Broeck, J. Wall, H. Wei, "Tools for User Interaction in Immersive Environments", MMM 2014, The 20th Anniversary International Conference on MultiMedia Modeling Dublin, Ireland, January 2014
 62. G. T. Papadopoulos, A. Axenopoulos, P. Daras, "Real-time Skeleton-tracking-based Human Action Recognition Using Kinect Data", 20th International Conference on MultiMedia Modeling (MMM 2014), Dublin, Ireland, 6-10 Jan 2014
 63. St. Papadopoulos, K. Moustakas, D. Tzovaras, "BGPViewer: Using Graph representations to explore BGP routing changes", 18th International Conference on Digital Signal Processing (DSP), Santorini, Greece, 1-3 Jul. 2013.
 64. S. Papadopoulos, E. Schinas, V. Mezaris, R. Troncy, I. Kompatsiaris, "The 2012 Social Event Detection Dataset", Proc. ACM Multimedia Systems 2013 (MMSys), Oslo, Norway, Feb.-March 2013.
 65. St. Papadopoulos, G. Theodoridis, D. Tzovaras, "BGPfuse: Using visual feature fusion for the detection and attribution of BGP anomalies", 10th Symposium on Visualization for Cyber Security (VizSec), Atlanta GA, USA, Oct. 2013.
 66. C. Piccoli, P. Aparajeya, G. T. Papadopoulos, J. Bintliff, F. Fol Leymarie, P. Bes, M. van der Enden, J. Poblome, P. Daras, "Towards the automatic classification of pottery sherds: two complementary approaches", Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA), Perth, Western Australia, 25-28 March, 2013.
 67. D. Rafailidis, T. Semertzidis, M. Lazaridis, M. G. Strintzis, P. Daras, "A Data-Driven Approach for Social Event Detection", Working Notes Proceedings of the MediaEval 2013 Workshop, Barcelona, Spain, October 18-19, 2013
 68. T. Reuter, S. Papadopoulos, G. Petkos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, P. Cimiano, C. de Vries, S. Geva, "Social Event Detection at MediaEval 2013: Challenges, Datasets, and Evaluation", Proc. MediaEval 2013 Workshop, CEUR vol. 1043, Barcelona, Spain, October 2013.
 69. S. Nikolopoulos, S. Papadopoulos, I. Kompatsiaris, "Reality Mining in urban space", The Fourth International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA 2013), Workshop on Urban Computing & Modern Cities, Piraeus, Greece, July 10 – 12, 2013.
 70. S. Papadopoulos, C. Sagonas, I. Kompatsiaris, A. Vakali, "Semi-supervised concept detection by learning the structure of similarity graphs", Advances in Multimedia Modeling, LNCS Volume 7732, pp 1-12, Huangshan, China, January 7-9, 2013 (Best Paper Honorable Mention), doi:10.1007/978-3-642-35725-1_1
 71. M. Sahuguet, B. Huet, B. Cervenkova, E. Apostolidis, V. Mezaris, D. Stein, S. Eickeler, J.L. Redondo Garcia, L. Pikora, "LinkedTV at MediaEval 2013 Search and Hyperlinking Task", Proc. MediaEval 2013 Workshop, CEUR vol. 1043, Barcelona, Spain, October 2013.
 72. P. Sidiropoulos, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "Enhancing video concept detection with the use of tomographs", Proc. IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2013), Melbourne, Australia, September 2013.
 73. D. Stein, S. Eickeler, R. Bardeli, E. Apostolidis, V. Mezaris, M. Muller, "Think Before You Link - Meeting Content Constraints when Linking Television to the Web", Proc. 2013 NEM Summit, Nantes, France, October 2013.
 74. D. Stein, A. Oktem, E. Apostolidis, V. Mezaris, J.L. Redondo Garcia, R. Troncy, M. Sahuguet, B. Huet, "From Raw Data to Semantically Enriched Hyperlinking: Recent Advances in the LinkedTV Analysis Workflow", Proc. 2013 NEM Summit, Nantes, France, October 2013.
 75. G. Theodoridis, O. Tsigkas, D. Tzovaras, "An unsupervised behavior-based method for BGP anomaly detection and attribution", In Proceedings of IEEE International Conference on Communications 2013 (ICC '13), Budapest, Hungary, 9-13 Jun. 2013.
 76. D. Triantafyllou, S. Malassiotis, "Visual Feature Extraction and Topological Analysis for Inferring the Configuration of Hanging Cloth", International Conference on Computer Vision and Image Processing, June 2013
 77. A. Tsakiris, P. Moschonas, N. Kaklanis, I. Paliokas, G. Stavropoulos, D. Tzovaras, "Cognitive Impairments Simulation in a Holistic GUI Accessibility Assessment Framework", 12th European AAATE Conference (AAATE 2013), Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe, Vilamoura, Algarve, Portugal, 19-22 Sep. 2013.
 78. A. Tsimpiris, D. Kugiumtzis, A. Drosou, C. Ilioudis, G. Pangalos, D. Tzovaras, "Geometrical Facial Feature Selection for Person Identification", IEEE Proceedings of FUSION 2013, 16th International Conference, Istanbul, Turkey, 9-12 Jul. 2013, pp.730-735.
 79. C. Tzelepis, N. Gkalelis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "Improving event detection using related videos and Relevance Degree Support Vector Machines", Proc. ACM Multimedia 2013 (MM’13), Barcelona, Spain, October 2013.
 80. V. Lovatsis, A. Dimou, P. Daras, "Introducing Context Awareness in Multi-Target Tracking using Re-Identification Methodologies", 5th International Conference on Imaging for Crime Detection and Prevention (ICDP-13), London, 16th-17th December, 2013.
 81. D. Zarpalas, P. Gkontra, P. Daras, N. Maglaveras, "Hippocampus segmentation through gradient based reliability maps for local blending of ACM energy terms", IEEE International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI), San Francisco, USA, 7-11 April, 2013

Κεφάλαια Βιβλίων

 1. P. Biswas, N. Kaklanis, Y. Mohamad, M. Peissner, P. Langdon, D. Tzovaras, C. Jung, "An Interoperable and Inclusive User Modeling Concept for Simulation and Adaptation", In A Multimodal End-2-End Approach to Accessible Computing, (pp. 195-236). Springer London (2013).
 2. A. Galis, A. Gavras, P. Daras, (Co-editor), "The Future Internet", Publisher: Springer (2013)
 3. E. Gelenbe, G. Görbil, D. Tzovaras, S. Liebergeld, D. Garcia, M. Baltatu, G. Lyberopoulos, "NEMESYS: Enhanced network security for seamless service provisioning in the smart mobile ecosystem", Information Sciences and Systems 2013, pp. 369-378, Springer International Publishing, 2013.
 4. I. Mariolis, S. Malassiotis, "Matching folded garments to unfolded templates using robust shape analysis techniques", In Richard Wilson, Edwin Hancock, Adrian Bors, and William Smith, editors, Computer Analysis of Images and Patterns, volume 8048 of Lecture Notes in Computer Science, pp 193–200. Springer Berlin Heidelberg, 2013
 5. St. Papadopoulos, D. Tzovaras, "Towards Visualizing Mobile Network Data", Information Sciences and Systems 2013, pp. 379–387, Springer International Publishing, 2013.

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: