Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις ΙΠΤΗΛ

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

  1. N. Dimitriou, L. Leontaris, T. Vafeiadis, D. Ioannidis, T. Wotherspoon, G. Tinker, D. Tzovaras, "A Deep Learning Framwork for Simulation and Defect Prediction in Industrial Processes", Simulation Modelling Practise and Theory, 2020.
  2. D. Konstantinidis, K. Dimitropoulos, B. Langlet, P. Daras, I. Ioakimidis, "Validation of a Deep Learning System for the Full Automation of Bite and Meal Duration Analysis of Experimental Meal Videos", Nutrients, 12(1), 209, doi:10.3390/nu12010209, Jan 2020
  3. A. Vafeiadis, K. Votis, D. Giakoumis, D. Tzovaras, L. Chen, R. Hamzaoui, "Audio content analysis for unobtrusive event detection in smart homes", Engineering Applications of Artificial Intelligence, Elsevier, Vol. 89 (103226), 2020, https://doi.org/10.1016/j.engappai.2019.08.020

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

  1. S. Andreadis, A. Moumtzidou, K. Apostolidis, K. Gkountakos, D. Galanopoulos, E. Michail, I. Gialampoukidis, S. Vrochidis, V. Mezaris, I. Kompatsiaris, "VERGE IN VBS 2020", Proc. 26th Int. Conf. on Multimedia Modeling (MMM2020), Daejeon, Korea, Jan. 2020.
  2. E. Apostolidis, E. Adamantidou, A. Metsai, V. Mezaris, I. Patras, "Unsupervised Video Summarization via Attention-Driven Adversarial Learning", Proc. 26th Int. Conf. on Multimedia Modeling (MMM2020), Daejeon, Korea, Jan. 2020.

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: