Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις Ι.Π.ΤΗΛ.

Markerless Structure-based Multi-sensor Calibration for Free Viewpoint Video Capture

Free-viewpoint capture technologies have recently started demonstrating impressive results. Being able to capture human performances in full 3D is a very promising technology for a variety of applications. However, the setup of the capturing infrastructure is usually expensive and requires trained personnel. In this work we focus on one practical aspect of setting up a free-viewpoint capturing system, the spatial alignment of the sensors. Our work aims at simplifying the external calibration process that typically requires significant human intervention and technical knowledge. Our method uses an easy to assemble structure and unlike similar works, does not rely on markers or features. Instead, we exploit the a-priori knowledge of the structure's geometry to establish correspondences for the little-overlapping viewpoints typically found in free-viewpoint capture setups. These establish an initial sparse alignment that is then densely optimized. At the same time, our pipeline improves the robustness to assembly errors, allowing for non-technical users to calibrate multi-sensor setups. Our results showcase the feasibility of our approach that can make the tedious calibration process easier, and less error-prone.

Συνημμένα

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: