Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Κος Θώμας Τέγου - Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

  1. T. Tegou, A. Papadopoulos, I. Kalamaras, K. Votis, D. Tzovaras, "Using Auditory Features for WiFi Channel State Information Activity Recognition", 2020, SN Computer Science, 1(1), p.3.
  2. T. Tegou , I. Kalamaras , M. Tsipouras, N. Giannakeas, K. Votis, D. Tzovaras, "A Low-Cost Indoor Activity Monitoring System for Detecting Frailty in Older Adults", Sensors 2019, 19(3), 452; https://doi.org/10.3390/s19030452 (registering DOI)

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

  1. M. Tsipouras, N. Giannakeas, T. Tegou, I. Kalamaras, K. Votis, D. Tzovaras, "Assessing the Frailty of Older People using Bluetooth Beacons Data", In October 2018 14th International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications (WiMob) (pp. 5-11). IEEE.
  2. T. Tegou, I. Kalamaras, K. Votis, D. Tzovaras, "A low-cost room-level indoor localization system with easy setup for medical applications", In September 2018 11th IFIP Wireless and Mobile Networking Conference (WMNC) (pp. 1-7). IEEE.

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: