Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δρ. Σωτήρης Μαλασιώτης - Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

 1. D. Triantafyllou, I. Mariolis , A. Kargakos , S. Malassiotis , N. Aspragathos, "A Geometric Approach to Robotic Unfolding of Garments", Journal of Robotics and Autonomous Systems, vol 75, p 233 243, 2016.
 2. I. Mariolis, S. Malassiotis, "Modelling folded garments by fitting foldable templates", Machine Vision and Applications, Vol. 26, No. 4, pp. 549-560, 2015
 3. I. Kalamaras, A. Mademlis, S. Malassiotis, D. Tzovaras, "A novel framework for retrieval and interactive visualization of multimodal data", Electronic Letters on Computer Vision and Image Analysis, Vol. 12, No. 2, pp. 28–39, 2013.
 4. F. Tsalakanidou, S. Malassiotis, "Real-time 2D+3D Facial Action and Expression Recognition", Pattern Recognition, Volume 43, Issue 5, pp. 1763-1775, May 2010
 5. I. Mpiperis, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Bilinear Models for 3D Face and Facial Expression Recognition" IEEE Transactions on Information Forensics and Security, vol. 3, no. 3, pp. 498-511, Sep. 2008.
 6. S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Real-time hand posture recognition using range data", Image & Vision Computing, vol. 26, no. 7, pp. 1027-1037, Jul. 2008.
 7. F. Tsalakanidou, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "A 3D face and hand biometric system for robust user-friendly authentication" Pattern Recognition Letters, vol. 28, no. 16, pp. 2238-2249, Dec 2007
 8. E. Stoykova, A. Alatan, P. Benzie, N. Grammalidis, S. Malassiotis, J. Ostermann, S. Piekh, V. Sainov, C. Theobalt, T. Thevar, X. Zabulis, "3D Time-varying Scene Capture Technologies - A Survey" IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, Special issue on 3DTV, Vol. 17, Issue 11, pp. 1568-1586, Nov 2007.
 9. I. Mpiperis, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "3D Face Recognition with the Geodesic Polar Representation" IEEE Transactions on Information Forensics and Security, vol.2, no.3, pp.537-547, Sep 2007
 10. S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Snapshots: A Novel Local Surface Descriptor and Matching Algorithm for Robust 3D Surface Alignment" IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol.29, no. 7, pp. 1285-1290, Jul 2007.
 11. S. Malassiotis, N. Aifanti, M. G. Strintzis, "Personal Authentication Using 3-D Finger Geometry" IEEE Transactions on Information Forensics and Security, vol. 1, no. 1, pp. 12-21, Mar 2006
 12. S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Robust Face Recognition Using 2D and 3D Data: Pose and Illumination Compensation" Pattern Recognition, Vol. 38, No 12, pp. 2537-2548, Dec 2005
 13. F. Tsalakanidou, F. Forster, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Real-time acquisition of depth and color images using structured light and its application to 3D face recognition" Elsevier Real-Time Imaging, Special Issue on Multi-Dimensional Image Processing, Vol. 11, No 5-6, pp.358-369, Dec 2005
 14. S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Robust Real-time 3D Head Pose Estimation from Range Data" Pattern Recognition, Vol. 38, No. 8, pp. 1153-1165,, Aug 2005.
 15. S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Stereo Vision System for Precision Dimensional Inspection of 3D Holes", Intl. Journal of Machine Vision and Applications, vol. 15, no. 2, pp. 101-113, December 2003
 16. M. G. Strintzis, S. Malassiotis, "Object-Based Coding of Stereoscopic and 3D Image Sequences: A Review", IEEE Signal Processing Magazine, Special Issue on Stereo and 3D Imaging (invited paper), Vol.16, No.3, pp.14-28, May 1999
 17. S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Tracking the Left Ventricle in Echocardiographic Images by Learning Heart Dynamics", IEEE Trans. on Medical Imaging, Vol.18, No.3, pp.282-291, March 1999
 18. M. G. Strintzis, S. Malassiotis, "Optimal Biorthogonal Wavelet Decomposition of WireFrame Surfaces Using Box Splines, and its Application to the Hierarchical Coding of 3D Objects", IEEE Trans. on Image Processing, Vol.8, No.1, pp.41-58, January 1999
 19. S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Tracking Textured Deformable Objects Using a Finite Element Mesh", IEEE Trans. on Circuits and Systems for Video Technology, Vol.8, No.6, pp.756-775, October 1998
 20. D. Tzovaras, N. Grammalidis, M. G. Strintzis, S. Malassiotis, "Coding for the Storage and Communication of Visualizations of 3D Medical Data", Signal Processing: Image Communication, Vol. 13, No. 1, pp. 65–87, Jul. 1998.
 21. P. Kotsas, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, D. W. Piraino, J. F. Cornhill, "A Fast and Accurate Method for Registration of MR Images of the Head", International Journal on Medical Informatics, Vol.52, pp.167-182, January 1998
 22. S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Object-Based Coding of Stereo Image Sequences Using 3D Models", IEEE Trans. on Circuits and Systems for Video Technology, Vol.7, No.6, pp.892-906, December 1997
 23. S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Motion Estimation Based on Spatio-Temporal Warping for Very Low Bit-Rate Coding", IEEE Trans. on Communications, Vol.45, No.10, pp.1172-1176, October 1997
 24. S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Model Based Joint Motion and Structure Estimation from Stereo Images", Journal of Computer Vision and Image Understanding, Vol.65, No.1, pp.79-94, January 1997
 25. S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Coding of Video-Conference Stereo Image Sequences using 3D Models", Image Communication, Vol.9, No.1, pp.125-135, January 1997
 26. A. Saflekos, D. Tzovaras, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Coding of 3D Moving Medical Data using a 3D Warping Technique", Signal Processing, (Fast Communications Section), 55(2), Dec. 1996, pp. 247-252.
 27. N. Grammalidis, S. Malassiotis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "Stereo Image Sequence Coding based on 3-D Motion Estimation and Compensation", Signal Processing:Image Communication, Vol. 7, 1995, pp. 129-145.

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

 1. M. Vasileiadis, S. Malassiotis, D. Giakoumis, C.S. Bouganis, D. Tzovaras, "Robust Human Pose Tracking For Realistic Service Robot Applications", Fifth International Workshop on Assistive Computer Vision and Robotics (ACVR 2017), IEEE International Conference on Computer Vision 2017 (ICCV 2017), Venice, Italy, Oct 2017.
 2. I. Kostavelis, D. Giakoumis, S. Malassiotis, D. Tzovaras, "A POMDP Design Framework for Decision Making in Assistive Robots", 19th International Conference on Human-Computer Interaction (HCII 2017), Vancouver, Canada, Jul. 2017.
 3. M. Vasileiadis, D. Giakoumis, S. Malassiotis, I. Kostavelis, D. Tzovaras, "Body-Part Tracking From Partial-View Depth Data", IEEE 3DTV Conference 2017 (3DTV-CON 2017), Copenhagen, Denmark, Jun 2017.
 4. I. Kostavelis, D. Giakoumis, S. Malassiotis, D. Tzovaras, "Human Aware Robot Navigation in Semantically Annotated Domestic Environments", 18th International Conference on Human-Computer Interaction (HCII 2016), Toronto, Canada, 17-22 July 2016.
 5. C. Kampouris, I. Mariolis, G. Peleka, E. Skartados, A. Kargakos, D. Triantafyllou, S. Malassiotis, "Multi-sensorial and explorative recognition of garments and their material properties in unconstrained environment", International Conference on Robotics and Automation, 2016
 6. I. Mariolis, G. Peleka, A. Kargakos, S. Malassiotis, "Pose and category recognition of highly deformable objects using deep learning", in Advanced Robotics (ICAR), 2015 International Conference on, pp. 655–662, July, 2015
 7. A. Doumanoglou, T. Kim, X. Zhao, S. Malassiotis, "Active Random Forests: An application to Autonomous Unfolding of Clothes", Proc. of European Conference on Computer Vision (ECCV), Zurich, Switzerland, 2014
 8. A. Doumanoglou, A. Kargakos, T. Kim, S. Malassiotis, "Autonomous Active Recognition and Unfolding of Clothes using Random Decision Forests and Probabilistic Planning", Proc. of IEEE Int. Conf. on Robotics and Automation (ICRA), Hong Kong, China, 2014
 9. D. Triantafyllou, S. Malassiotis, "Visual Feature Extraction and Topological Analysis for Inferring the Configuration of Hanging Cloth", International Conference on Computer Vision and Image Processing, June 2013
 10. D. Gorpas, C. Kampouris, S. Malassiotis, "Miniature photometric stereo system for textile surface structure reconstruction", Optical Metrology, Munich, Germany, 13-16 May, 2013
 11. I. Kalamaras, A. Mademlis, S. Malassiotis, D. Tzovaras, "A novel framework for multimodal retrieval and visualization of multimedia data", 13th IASTED International Conference on Computer Graphics and Imaging (CGIM 2012), Crete, Greece, 18-20 Jun. 2012.
 12. T. Steiner, L. Sutton, S. Spiller, M. Lazzaro, F. Nucci, V. Croce, A. Massari, A. Camurri, A. Verroust-Blondet, L. Joyeux, J. Etzold, P. Grimm, A. Mademlis, S. Malassiotis, P. Daras, A. Axenopoulos, D. Tzovaras, "One Size Does Not Fit All - Multimodal Search on Mobile and Desktop Devices with the I-SEARCH Search Engine", ACM International Conference on Multimedia Retrieval (ICMR 2012), Hong Kong, 5-8 Jun. 2012.
 13. T. Steiner, L. Sutton, S. Spiller, M. Lazzaro, F. S. Nucci, V. C., A. Massari, A. Camurri, A. Verroust-Blondet, L. Joyeux, J., P. Grimm, A. Mademlis, S. Malassiotis, P. Daras, A. Axenopoulos, D. Tzovaras, "I-SEARCH – A Multimodal Search Engine based on Rich Unified Content Description (RUCoD)", World Wide Web 2012, EU projects track, Lyon, France, 16-20 Apr. 2012.
 14. F. Tsalakanidou, S. Malassiotis, "Real-time facial feature tracking from 2d+3d video streams," in 3DTV Conference, Tampere, Finland, Jun. 2010
 15. F. Tsalakanidou, S. Malassiotis, "Robust facial action recognition from real-time 3D streams" in Proc. 2nd IEEE Workshop on Human Communicative Behavior Analysis, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR4HB2009), Miami, Florida, pp. 4-11, Jun 2009
 16. I. Mpiperis, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Bilinear decomposition of 3D face images: an application to facial expression recognition", in 10th International Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services (WIAMIS 2009), London, UK, May 2009.
 17. I. Mpiperis, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Expression-Compensated 3D Face Recognition with Geodesically Aligned Bilinear Models", in Proc. 2nd IEEE International Conference on Biometrics: Theory, Applications and Systems BTAS 2008, Washington, Sep. 2008, pp. 1-6.
 18. I. Mpiperis, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Bilinear Elastically Deformable Models with Application to 3D Face and Facial Expression Recognition", in Proc. 8th IEEE International Conference on Automatic Face & Gesture Recognition FG '08, 17-19 Sep. 2008, pp. 1-8.
 19. F. Tsalakanidou, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "A 2D+3D Face Identification System for Surveillance Applications" 2007 IEEE International Conference on Advanced Video and Signal based Surveillance (AVSS 2007), London, UK, Sep 2007.
 20. F. Tsalakanidou, C. Dimitriadis, S. Malassiotis, "A Secure and Privacy Friendly 2D+3D Face Authentication System Robust Under Pose and Illumination Variations" 8th International Workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services (WIAMIS 2007), Santorini, Greece, Jun 2007.
 21. F. Tsalakanidou, S. Malassiotis, "Application and Evaluation of a 2D+3D Face Authentication System" Proc. 3DTV International Conference: True Vision-Capture, Transmission and Display of 3D Video (3DTV-CON 07), Kos Island, Greece, May 2007.
 22. I. Mpiperis, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "3D Face Recognition by Point Signatures and Iso-Contours" Proc. 4th IASTED International Conference on Signal Processing, Pattern Recognition, and Applications (SPPRA2007), Innsbruck, Austria, Feb 2007.
 23. I. Mpiperis, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Expression Compensation for Face Recognition Using a Polar Geodesic Representation" Proc. 3rd International Symposium on 3D Data Processing, Visualization & Transmission (3DPVT 2006), University of North Carolina, Chapel Hill, USA, Jun 2006.
 24. S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Combining 2D and 3D face images for reliable identity verification", in Proc. European Signal Processing Conference, Antalya, Turkey, Sep. 2005.
 25. F. Tsalakanidou, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "A 2D+3D Face Authentication System Robust Under Pose and Illumination Variations" Proc. 4th International Symposium on Image and Signal Processing and Analysis (ISPA 2005), Zagreb, Croatia, Sep 2005
 26. G. Nikolakis, D. Tzovaras, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Ancient Technology Works Presentation Using Haptic Interaction and Gesture Recognition", International Conference on Human Computer Interaction (HCI’05), Las Vegas, USA, Jul. 2005.
 27. G. Nikolakis, D. Tzovaras, S. Malassiotis and M. G. Strintzis, "Simulation of Ancient Technology Works using Haptic Interaction and Gesture Recognition", 5th International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage (Eurographics), Brussels, Belgium, Dec. 2004, pp. 261-270.
 28. A. Sappa, N. Aifanti, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "3D Gait Estimation from Monoscopic Video", in Proc. IEEE International Conference on Image Processing, ICIP 2004, Vol. 1, pp. 47-50, Singapore, October 2004
 29. S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Pose and Illumination Compensation for 3D Face Recognition", Proc. IEEE International Conference on Image Processing, Vol. 1, pp. 91-94, Singapore, October 2004
 30. A. Sappa, N. Aifanti, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Unsupervised Motion Classification by means of Efficient Feature Selection and Tracking", 2nd International Symposium on 3D Data Processing, Visualization and Transmission (3DPVT'04), Thessaloniki, September 2004
 31. F. Tsalakanidou, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Exploitation of 3D Images for Face Authentication under Pose and Illumination Variations", Proc. 2nd International Symposium on 3D Data Processing, Visualization, and Transmission (3DPVT 2004), Thessaloniki, Greece, pp. 50-57, September 2004
 32. A. Sappa, N. Aifanti, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "3D Human Walking Modeling", in Proc. Third International Workshop on Articulated Motion and Deformable Objects, Palma de Mallorca, Spain, September 2004
 33. A. Caplier, L. Bonnaud, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Comparison of 2D and 3D Analysis For Automated Cued Speech Gesture Recognition", Proc. 9-th International Workshop on SPEECH AND COMPUTER (SPECOM'2004), September 2004
 34. F. Tsalakanidou, S. Malassiotis,, M. G. Strintzis, "Integration of 2D and 3D Images for Enhanced Face Authentication", Proc. IEEE 6th International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition (FG2004), Seoul, Korea, May 2004
 35. S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Real-time Head Tracking and 3D Pose Estimation from Range Data", IEEE International Conference on Image Processing 2003, Barcelona, Spain, September 2003
 36. A. Sappa, N. Aifanti, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Monocular 3D Human Body Reconstruction Towards Depth Augmentation of Television Sequences", IEEE International Conference on Image Processing 2003, Barcelona, Spain, September 2003
 37. S. Malassiotis, N. Aifanti, M. G. Strintzis, "A Gesture Recognition System Using 3D Data", in Proc. IEEE 1st International Symposium on 3D Data Processing Visualization and Transmission, Padova, Italy, November 2002
 38. D. Tzovaras, G. Nikolakis, G. Fergadis, S. Malassiotis, M. Stavrakis, "Design and implementation of virtual environments for training of the visually impaired", International ASSETS 2002 SIGCAPH ACM Conference, Edinburg, UK, Jul. 2002.
 39. D. Tzovaras, G. Nikolakis, G. Fergadis, S. Malassiotis, M. Stavrakis, "Feasibility Study of a Human-Computer Interaction System for the Training of Visually Impaired", 2nd Hellenic Conf. On Artificial Intelligence (SETN’02), Thessaloniki, Greece, Apr. 2002.
 40. D. Tzovaras, N. Grammalidis, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Coding for the Storage and Communication of Visualisations of 3D Medical Data", International Conference of Image Processing (ICIP’01), Thessaloniki, Greece, Oct. 2001.
 41. I. Kolonias, D. Tzovaras, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Fast Content-Based Search of VRML Models based on Shape Descriptions", International Conference of Image Processing (ICIP’01), Thessaloniki, Greece, Oct. 2001.
 42. S. Malassiotis, F. Tsalakanidou, N. Mavridis, V. Giagourta, N. Grammalidis, M. G. Strintzis, "A Face and Gesture Recognition System Based on an Active Stereo Sensor", IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2001), Thessaloniki, Greece, October 2001
 43. M. G. Strintzis, N. V. Boulgouris, S. Malassiotis, "Box Splines for the Hierarchical Coding of 3-D Surfaces", OFEA 2001, St. Petersburg, Russia, June 2001
 44. I. Kolonias, D. Tzovaras, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Content-Based Search of VRML Models Using Shape Descriptors", Proc. Euroimage ICAV 3D 2001 Conference, Mykonos, Greece, May 2001.
 45. N. Mavridis, F. Tsalakanidou, D. Pantazis, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "The HISCORE face recognition application: Affordable desktop face recognition based on a novel 3D camera", Proc. Euroimage International Conference on Augmented and Virtual Environments and 3D Imaging (ICAV3D 2001), Mykonos, Greece, pp. 157-160, May 2001
 46. V. Giagourta, N. Grammalidis, S. Malassiotis, F. Nebiacolombo, M. G. Strintzis, "The HISCORE gesture recognition application: A gesture recognition system based on an active stereo sensor", Proc. Euroimage ICAV 3D 2001 Conference, Mykonos, Greece, May 2001
 47. S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "A Gesture Recognition System Based on an Active Stereo Sensor", Gesture Workshop, London, April 2001
 48. M. G. Strintzis, N. V. Boulgouris, S. Malassiotis, "Hierarchical Coding of 3-D Surfaces Using Box Splines", EUSIPCO 2000 (invited paper), September 2000
 49. M. G. Strintzis, S. Malassiotis, I. Kompatsiaris, "Digital Signal Processing for the Analysis and Coding of Stereoscopic and 3D Video", SPIE Conference on Electronic Imaging (invited paper), San Jose, CA, January 1999
 50. I. Thomos, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Optimized Block Based Disparity Estimation in Stereo Systems Using a Maximum-Flow Approach", SIBGRAPI'98 Conference, Rio de Janeiro, October 1998
 51. S. Malassiotis, P. Kotsas, M. G. Strintzis, Z. Hatzopoulou, H. Drakou, E. Arvanitaki, "Communication of Ultrasound Image Sequences with Region of Interest Control", Int'l Conference on Telecommunications, ICT'98, Sithonia, Greece, June 1998
 52. M. G. Strintzis, S. Malassiotis, "Review of Methods for Object-Based Coding of Stereoscopic and 3D Image Sequences", ISCAS'98 (invited paper), Monterey, USA, May 1998
 53. M. G. Strintzis, S. Malassiotis, "Use of Box Splines for the Optimal Wavelet Decomposition of 3D Wire-Frame Meshes", International Wavelet Conference: Wavelets and Multiscale Methods, Tangiers, April 1998
 54. S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Flexible 3D Motion Estimation from Trinocular Image Sequences", 2nd Int'l Symposium on Synthetic and Natural Hybrid Coding and 3D Imaging, Rhodes, Greece, September 1997
 55. S. Malassiotis, M. G. Strinzis, "Flexible 3D Motion Estimation from Trinocular Image Sequences", 1997 Picture Coding Symposium, PCS'97, Berlin, September 1997
 56. S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Bayesian Joint Motion/Disparity Estimation for Multiocular Image Sequences", SPIE's Optical Science, Engineering and Instrumentation '97 Conference, San Diego, CA., August 1997
 57. M. G. Strintzis, S. Malassiotis, "Optimal Wavelet Decomposition of Wire-Frame Meshes Using Box Splines", SPIE's Optical Science, Engineering and Instrumentation 97 Conference, San Diego, CA., August 1997
 58. A. Saflekos, D. Tzovaras, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Lossless and Lossy Coding of 3D Moving Medical Data", in the 18th International Conf. IEEE Engineering in Medicine and Biology (EMBS’96), Amsterdam, The Netherlands, Nov. 1996.
 59. A. Saflekos, D. Tzovaras, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Lossless and Lossy Coding of 3D Moving Heart Muscle MRI Data", in International Conf. IEEE Computers in Cardiology, USA, Sep. 1996.
 60. D. Tzovaras, N. Grammalidis, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Coding for Monoscopic and Stereoscopic 3-D Medical Data Visualization", in International Workshop on Image Processing, Budapest, Hungary, Jun. 1994.
 61. N. Grammalidis, S. Malassiotis, D. Tzovaras, M. G. Strintzis, "3-D Motion Estimation and Compensation for Stereoscopic Image Sequence Coding", in Proc. 4th European Workshop on 3DTV, Rome, Italy, Oct. 1993.

Κεφάλαια Βιβλίων

 1. I. Mariolis, S. Malassiotis, "Matching folded garments to unfolded templates using robust shape analysis techniques", In Richard Wilson, Edwin Hancock, Adrian Bors, and William Smith, editors, Computer Analysis of Images and Patterns, volume 8048 of Lecture Notes in Computer Science, pp 193–200. Springer Berlin Heidelberg, 2013
 2. A. Axenopoulos, P. Daras, S. Malassiotis, V. Croce, M. Lazzaro, J. Etzold, P. Grimm, A. Massari, A. Camurri, T. Steiner, D. Tzovaras, "I-SEARCH: a Unified Framework for Multimodal Search and Retrieval", Future Internet Assembly 2012: From Technological Promises to Reality (FIA Book 2012), Lecture Notes in Computer Science, Volume 7281, DOI: 10.1007/978-3-642-30241-1, pp 130-141, 2012
 3. S. Malassiotis, "3D finger geometry", in Encyclopedia of Biometrics, S. Li and A. Jain, Eds., Springer-Verlag New York Inc, 2009.
 4. F. Tsalakanidou, S. Malassiotis, "A Novel Unobtrusive Face and Hand Geometry Authentication System Based on 2D and 3D Data" in Biometrics: Theory, Methods, and Applications, N. V. Boulgouris, K. N. Plataniotis, and E. Micheli-Tzanakou Eds, Wiley/IEEE Press, ISBN 978-0470247822, Nov 2009.
 5. I. Mpiperis, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "3D face recognition", in Encyclopedia of Multimedia, B. Furht, Ed., Springer-Verlag New York Inc, 2008
 6. I. Mpiperis, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Face and facial expression recognition using 3D data: an overview", in Encyclopedia of Multimedia, B. Furht, Ed., Springer-Verlag New York Inc, 2008.
 7. F. Tsalakanidou, S. Malassiotis, M. G. Strintzis, "Face Recognition" Encyclopedia of Multimedia, B. Furht Ed., Springer-Verlag New York Inc., ISBN 038724395X, Feb 2006.
 8. Ν. Aifanti, A. D. Sappa, N. Grammalidis, S. Malassiotis, "Human Motion Tracking and Recognition" in Mehdi Khosrow-Pour (Editor), Encyclopedia of Information Science and Technology, Idea Group, ISBN 1-59140-553-X., Jan 2005.
 9. A. D. Sappa, N. Aifanti, S. Malassiotis, N. Grammalidis, "Vision-Based 3D Human Body Representations" in Mehdi Khosrow-Pour (Editor), Encyclopedia of Information Science and Technology, Idea Group, ISBN 1-59140-553-X., Jan 2005.
 10. A. Sappa, N. Aifanti, N. Grammalidis and S. Malassiotis (N. Sarris, M. G. Strintzis eds. ), "Advances in Vision-Based Human Body Modeling", in N. Sarris, M.G. Strintzis eds, 3D Modeling and Animation: Synthesis and Analysis Techniques for the Human Body, Idea Group Publishing, pp. 1-26, April 2004
 11. D. Tzovaras, G. Nikolakis, G. Fergadis, S. Malassiotis, M. Stavrakis, "Virtual Environments for the Training of Visually Impaired", S. Keates, PJ Clarkson, PM Langdon and P Robinson (eds.), Universal Access and Assistive Technology, SPRINGER-VERLAG LONDON LIMITED, London, March 2002

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: