Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις Ι.Π.ΤΗΛ.

Subjective quality assessment of textured human full-body 3D-reconstructions

Geometry and texture resolution are two common system parameters of any modern volumetric 3D reconstruction pipeline. In tele-immersive applications, besides their apparent impact on the visual quality of the output 3D mesh, their absolute values implicitly influence the computational load of the whole tele-immersion pipeline from acquisition to 3D reconstruction, compression and transmission. Thus, tuning those parameters to an optimal combination has evident benefits. In this paper, we conduct a subjective experiment to assess the visual quality of textured human 3D-reconstructed meshes that are produced by a volumetric 3D reconstruction algorithm as a joint function of the geometry and texture resolution production parameters. The experiment is based on the forced choice pairwise comparison methodology on prerendered views of the real-time reconstructed meshes within the context of human performance capture. We analyze the pairwise comparison data and establish a ranking of the parameter space and, thus also, a mapping from the parameters to the subjective visual quality. The results of this study may be utilized to tune the parameters of the real-time 3D reconstruction pipeline, optimizing for the best balance between visual quality, bandwidth and overall performance.

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: