Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δημοσιεύσεις Ι.Π.ΤΗΛ.

Two examples of online eHealth platforms for supporting people living with cognitive impairments and their caregivers

This paper compares two methodological approaches derived from the EU Horizon 2020 funded projects CAREGIVERSPRO-MMD (C-MMD) and ICT4LIFE. Both approaches were initiated in 2016 with the ambition to provide new integrated care services to people living with cognitive impairments, including Dementia, Alzheimer and Parkinson disease, as well as to their home caregivers towards a long-term increase in quality of life and autonomy at home. An outline of the disparities and similarities related to non-pharmacological interventions introduced by the two projects to foster treatment adherence was made. Both approaches have developed software solutions, including social platforms, notifications, Serious Games, user monitoring and support services aimed at developing the concepts of self-care, active patients and integrated care. Besides their differences, both projects can be benefited by knowledge and technology exchange, pilot results sharing and possible user’s exchange if possible in the near future.

Συνημμένα

  • Two examples of online eHealth platforms for supporting people living with cognitive impairments and their caregivers (639KB)

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: