Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

el en

Δρ. Νικόλαος Κακλάνης - Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

 1. C. Loitsch, G. Weber, N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "A knowledge-based approach to user interface adaptation from preferences and for special needs", User Modeling and User-Adapted Interaction, December 2017, Volume 27, Issue 3–5, pp 445–491. DOI: https://doi.org/10.1007/s11257-017-9196-z
 2. V. Koutkias, N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, N. Maglaveras, "An Integrated Semantic Framework Supporting Universal Accessibility to ICT", Universal Access in the Information Society, Vol. 15, pp. 49–62, 2016
 3. N. Kaklanis, P. Biswas, Y. Mohamad, M. F. Gonzalez, M. Peissner, P. Langdon, D. Tzovaras, C. Jung, "Towards standardisation of user models for simulation and adaptation purposes", Universal Access in the Information Society, Vol. 15, No. 21, pp. 1–28, 2016.
 4. N. Kaklanis, G. Stavropoulos, D. Tzovaras, "Modeling people with motor disabilities to empower the automatic accessibility and ergonomic assessment of new products", Applied Ergonomics, Vol. 51, pp. 120–136, 2015, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.apergo.2015.04.016
 5. N. Kaklanis, P. Biswas, Y. Mohamad, M.F. Gonzalez, M. Peissner, P. Langdon, D. Tzovaras, C. Jung, "Towards Standardization of User Models for Simulation and Adaptation Purposes", Universal Access in the Information Society, Springer, Vol. 15 No.1, pp. 21-48, 2014.
 6. A. Tsakiris, P. Moschonas, N. Kaklanis, I. Paliokas, G. Stavropoulos, S. Segouli, D. Tzovaras, "A novel accessibility assessment framework of GUI using cognitive disability simulation", Technology & Disability, 26(2), pp. 117-126, 2014.
 7. D. Giakoumis, N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "Enabling user interface developers to understand accessibility limitations through visual, hearing, physical and cognitive impairment simulation", Universal Access in the Information Society, Vol. 13, No. 2, pp. 227-248, 2014.
 8. N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "Open Touch/Sound Maps: A system to convey street data through haptic and auditory feedback", Computers & Geosciences, Vol. 57, pp. 59-67, Elsevier (2013), DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cageo.2013.03.005
 9. N. Kaklanis, P. Moschonas, K. Moustakas, D. Tzovaras, "Virtual User Models for the elderly and disabled for automatic simulated accessibility and ergonomy evaluation of designs", Universal Access in the Information Society, Vol. 12. No. 4, pp. 403-425, 2013, DOI: 10.1007/s10209-012-0281-0

Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

 1. D. Konstantinidis, K. Dimitropoulos, K. Stefanidis, T. Kalvourtzis, S. Gannoum, N. Kaklanis, K. Votis, P. Daras, et al., "Developing Accessibility Multimedia Services: The Case of EasyTV", International Conference on Pervasive Technologies Related to Assistive Environments Conference (PETRA 2020), June-July, 2020, Corfu, Greece
 2. S. Segkouli, K. Vaxevani, M. Loukea, G. Dafoulas, C. Karaberi, N. Kaklanis, S. Stavrotheodoros, D. Tzovaras, K. Votis, "Privacy and Ethical challenges in the context of interoperable", open IoT platforms: The Case study of ACTIVAGE IoT services in Greece, Διεθνές Συνέδριο «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΙΑΤΡΙΚΑ, ΝΟΜΙΚΑ & ΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ», 21-22 Νοεμβρίου 2019.
 3. S. Segkouli, S. Stavrotheodoros, N. Kaklanis, K. Votis, G. Dafoulas, C. Karaberi, D. Tzovaras, "IoT–based Smart Living Environments for ageing well in Greece", OpenLivingLab Days Conference, 2 September 2019 – Learning Lab Day at the Science Center and Technology Museum, 3 to 5 September 2019 – OpenLivingLab Days at the Concert Hall M2, Thessaloniki, Greece. (accepted).
 4. Y. Mohamad, C.A. Velasco, N. Kaklanis, D. Tzovaras, F. Paternò, "A holistic decision support environment for web accessibility", 16th International Conference on Computers Helping People with Special Needs (ICCHP 2018), Linz, Austria, 11-13 Jul. 2018.
 5. A.J. Astell, A. Gradišek, J. Bizjak, H. Gjoreski, M. Gams, K. Goljuf, M.F. Cabrera-Umpierrez, J. Bautista Montalva, Y. Karavidopoulou, M. Panou, A. Touliou, N. Kaklanis, S. Stavrotheodoros, D. Tzovaras, E. Kaimakamis, K. Laakso, M. Göransson Buchholz, S. Derbring, C. Samuelsson, A. Ekström, A. Garcia, J. Chamorro Mata, S. Kate Smith, S. Potter, M. Tabak, M. Dekker- van Weering, F. Cossu-Ergecer, B. Black, "INLIFE - Independent living support functions for the elderly: Technology and pilot overview", International Workshop on Intelligent Environments Supporting Healthcare and Well-being (WISHWell '18), 14th International Conference on Intelligent Environments (IE '18), Rome, Italy, 25-28 Jun. 2018.
 6. A. Nizamis, D. Ioannidis, N. Kaklanis, D. Tzovaras, "A Semantic Framework for Agent-based Collaborative Manufacturing Eco-systems", 16th IFAC Symposium on Information Control Problems in Manufacturing (INCOM 2018), Bergamo, Italy, 11-13 Jun. 2018.
 7. I. Kalamaras, N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "Towards Big Data Analytics in Large-scale Federations of Semantically Heterogeneous IoT Platforms", Semantics in the Deep: International Workshop on Semantic Analytics for Big Data (SEDSEAL 2018), 14th International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (AIAI 2018), Rhodes, Greece, May 2018.
 8. S. Stavrotheodoros, N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "A smart-home IoT Infrastructure for the support of independent living of older adults", 14th International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (AIAI 2018), Rhodes, Greece, May 2018.
 9. S. Stavrotheodoros, N. Kaklanis, D. Tzovaras, "A Personalized Cloud-Based Platform for AAL Support to Cognitively Impaired Elderly People", Precision Medicine Powered by pHealth and Connected Health, Thessaloniki, Greece, Nov. 2017, pp 87-91.
 10. K. Votis, D. Tzovaras, N. Kaklanis, S. Segkouli, V. Mizaras, G. E. Dafoulas, E. Mitsakis, "Securing Internet of Things Data Services for Healthy and Active Ageing Services in Regions of Greece", IoT Connected World & Semantic Interoperability Workshop (IoT-CWSI) 2017, Linz, Austria, 22 Oct. 2017.
 11. M. Vasileiadis, N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "Extraction of Tabular Data from Document Images", 14th International Web for All Conference (W4A 2017), Perth, Western Australia, 2-4 April 2017.
 12. A. Konstadinidou, N. Kaklanis, I. Paliokas, D. Tzovaras, "A unified cloud-based framework for AAL services provision to elderly with cognitive impairments", 7th International Conference on Cognitive InfoCommunications, Wroclaw, Poland, 16-18 Oct. 2016, pp. 145-150. doi: 10.1109/CogInfoCom.2016.7804540
 13. K. McGlinn, M. Weise, H. Wicaksono, N. Kaklanis, I. Petri, D. Tzovaras, W. Lawton, "Identifying Use Cases and Data Requirements for BIM Based Energy Management Processes", CIBSE Technical Symposium (CIBSE) 2016, Heriot Watt, Edinburgh, Scotland, 14-15 Apr. 2016.
 14. N. Kaklanis, I. Paliokas, D. Tzovaras, "Offering personalised cloud-based ICT solutions to elderly with cognitive impairments", Med-e-Tel 2016 conference on telemedicine and eHealth, Luxembourg, 6-8 Apr. 2016.
 15. N. Kaklanis, A. Konstadinidou, K. Votis, D. Tzovaras, "Automatic semantic service composition aiming at increasing end-users’ accessibility", 31st ACM Symposium on Applied Computing (SAC 2016), Pisa, Italy, 4-8 Apr. 2016.
 16. N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "Adding haptic feedback to web applications towards improving end-users’ cognitive capabilities", 6th IEEE Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2015), Győr, Hungary, 19-21 Oct. 2015.
 17. A. Konstadinidou, N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "A Unified Semantic Framework for the description of assistive technologies", AAATE Conference (AAATE’15), Studies in health technology and informatics, Budapest, Hungary, Sep. 2015, Vol. 217, pp. 744-748.
 18. N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "Service composition towards increasing end-user accessibility", AAATE Conference (AAATE’15), Studies in health technology and informatics, Budapest, Hungary, Sep. 2015, Vol. 217, pp. 621-625.
 19. N. Fernandes, N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, L. Carrico, "An analysis of personalized web accessibility", In Proceedings of the 11th Web for All Conference, ACM, p. 19, Seoul, Republic of Korea, 7- 9 Apr. 2014.
 20. A. Tsakiris, P. Moschonas, N. Kaklanis, I. Paliokas, G. Stavropoulos, D. Tzovaras, "Cognitive Impairments Simulation in a Holistic GUI Accessibility Assessment Framework", 12th European AAATE Conference (AAATE 2013), Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe, Vilamoura, Algarve, Portugal, 19-22 Sep. 2013, pp. 489-493. doi: 10.3233/978-1-61499-304-9-489
 21. N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "Personalised web accessibility assessment using virtual user models", W3C User Modeling for Accessibility Online Symposium, 15 Jul. 2013.
 22. N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "A Mobile Interactive Maps Application for a Visually Impaired Audience", 10th International Cross-Disciplinary Conference on Web Accessibility, The Paciello Group Web Accessibility Challenge - W4A 2013, Rio de Janeiro, Brazil, 13-15 May 2013.
 23. N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "Touching OpenStreetMap Data in Mobile Context for the Visually Impaired", CHI 2013 Mobile Accessibility Workshop, Paris, France, 28 Apr. 2013.
 24. N. Kaklanis, Y. Mohamad, M. Peissner, P. Biswas, P. Langdon, D. Tzovaras, "An Interoperable and Inclusive User Modelling concept for Simulation and Adaptation", 20th Cconference on User Modeling, Adaptation, and Personalization (UMAP’12), Montreal, Canada, Jul. 2012.
 25. P. Moschonas, A. Tsakiris, N. Kaklanis, G. Stavropoulos, D. Tzovaras, "Holistic accessibility evaluation using VR simulation of users with special needs", UMAP 2012, Montreal, Canada, Jul. 2012.
 26. N. Kaklanis, K. Moustakas, D. Tzovaras, "A methodology for generating virtual user models of elderly and disabled for the accessibility assessment of new products", 13th International Conference on Computers Helping People with Special Needs, Linz, Austria, 11-13 Jul. 2012.
 27. P. Moschonas, N. Kaklanis, A. Tsakiris, K. Moustakas, D. Tzovaras, "An Open Simulation Framework for Automated and Immersive Accessibility Engineering", 6th Cambridge workshop on universal access and assistive technology (CWUAAT 2012), Fitzwilliam College, University of Cambridge, 26 - 29 Mar. 2012.
 28. K. Votis, D. Tzovaras, N. Kaklanis, P. Korn, "Using the AEGIS OAF: Making an Accessible RIA", Annual International Technology & Persons with Disabilities Conference (CSUN 2012), San Diego, California, 27 Feb. - 03 Mar. 2012.
 29. P. Moschonas, N. Kaklanis, D. Tzovaras, "Novel Human Factors for Ergonomy Evaluation in Virtual Environments Using Virtual User Models", The 10th International Conference on Virtual Reality Continuum and Its Applications in Industry (ACM SIGGRAPH VRCAI 2011), Hong Kong, China, 11-12 Dec. 2011.
 30. N. Kaklanis, P. Moschonas, K. Moustakas, D. Tzovaras, "A framework for automatic simulated accessibility assessment in virtual environments", Proceedings of the Third international conference on Digital human modeling (ICDHM'11), 26 Oct. 2011.
 31. Y. Mohamad, P. Biswas, P. Langdon, M. Peissner, M. Dangelmaier, C. Jung, P. Wolf, N. Kaklanis, "Standardisation of user models for designing and using inclusive products", Joint Virtual Reality Conference (JVRC), 20-21 September, 2011, Nottingham, UK
 32. N. Kaklanis, K. Moustakas, D. Tzovaras, "An extension of UsiXML enabling the detailed description of users including elderly and disabled", 13th IFIP TCI3 Conference on Human-Computer Interaction (Interact 2011), Lisbon, Portugal, 5-9 Sep. 2011.
 33. T. Oikonomou, N. Kaklanis, K. Votis, D. Tzovaras, "An Accessibility Assessment Framework for Improving Designers Experience in Web Applications", 14th International Conference on Human - Computer Interaction (HCII 2011), Orlando, Florida, USA, 9 - 14 July 2011.
 34. N. Partarakis, C. Doulgeraki, M. Antona, T. Oikonomou, N. Kaklanis, K. Votis, G. E. Kastori, D. Tzovaras, "A Unified Environment for Accessing a Suite of Accessibility Evaluation Facilities", 14th International Conference on Human - Computer Interaction (HCII 2011), Orlando, Florida, USA, 9 - 14 July 2011.
 35. N. Kaklanis, K. Votis, P. Moschonas, D. Tzovaras, "HapticRiaMaps: Towards Interactive exploration of Web World maps for the Visually Impaired", W4A2011 Microsoft Challenge: co-Located with the 20th International World Wide Web Conference, Hyderabad, India, 28-29 Mar. 2011.
 36. T. Oikonomou, N. Kaklanis, K. Votis, G. E. Kastori, N. Partarakis, D. Tzovaras, "WaaT: Personalised Web Accessibility Evaluation Tool", W4A2011 Microsoft Challenge: co-Located with the 20th International World Wide Web Conference, Hyderabad, India, 28-29 Mar. 2011.
 37. N. Kaklanis, P. Moschonas, K. Moustakas, D. Tzovaras, "Enforcing accessible design of products and services through simulated accessibility evaluation", Confidence 2010, Jyvaskyla, Finland, 9-10 Dec. 2010.
 38. N. Kaklanis, K. Moustakas, K. Votis, D. Tzovaras, "A framework for accessibility testing of virtual environments based on UsiXML", ACM SIGCHI, Symposium on Engineering Interactive Computing Systems, UsiXML Workshop, Berlin, Germany, 19-23 June 2010.
 39. N. Kaklanis, K. Votis, K. Moustakas, D. Tzovaras, "3D HapticWebBrowser: Towards Universal Web Navigation for the Visually Impaired", 7th International Cross-Disciplinary Conference on Web Accessibility, (W4A), Raleigh, north Carolina, USA, 26-27 April 2010.
 40. N. Kaklanis, D. Tzovaras, K. Moustakas, "Haptic navigation in the World Wide Web", HCI International 2009 (HCII 2009), LNCS5616, pp.707-715, San Diego, California, USA, 19-24 Jul. 2009, pp. 707-715.
 41. N. Kaklanis, J-G. Calleros, J. Vanderdonckt, D. Tzovaras, "A haptic rendering engine of web pages for blind users", ACM International Working Conference on Advanced Visual Interfaces (AVI 2008), Naples-Italy, May 2008.
 42. N. Kaklanis, J-G. Calleros, J. Vanderdonckt, D. Tzovaras, "Hapgets, Towards Haptically-enhanced widgets based on a User Interface Description Language", Workshop on Multimodal Interaction Through Haptic Feedback (MITH 2008), Naples-Italy, May 2008.

Κεφάλαια Βιβλίων

 1. N. Kaklanis, K. Votis, K. Giannoutakis, D. Tzovaras, V. Gower, R. Andrich, "A unified semantic framework for detailed description of assistive technologies based on the EASTIN taxonomy", (2014) In Computers Helping People with Special Needs (pp. 275-282). Springer International Publishing.
 2. A. Iglesias-Perez, C. Loitsch, N. Kaklanis, K. Votis, A. Stiegler, K. Kalogirou, G. Serra-Autonell, D. Tzovaras, G. Weber, "Accessibility through preferences: context-aware recommender of settings", Universal Access in Human-Computer Interaction. Design and Development Methods for Universal Access, pp. 224-235. Springer International Publishing, 2014.
 3. N. Kaklanis, K. Votis, K. Giannoutakis, D. Tzovaras, "A semantic framework for assistive technologies description to strengthen UI adaptation", In Universal Access in Human-Computer Interaction, Design and Development Methods for Universal Access (pp. 236-245). Springer International Publishing. (2014)
 4. P. Biswas, N. Kaklanis, Y. Mohamad, M. Peissner, P. Langdon, D. Tzovaras, C. Jung, "An Interoperable and Inclusive User Modeling Concept for Simulation and Adaptation", In A Multimodal End-2-End Approach to Accessible Computing, (pp. 195-236). Springer London (2013).
 5. N. Kaklanis, K. Moustakas, D. Tzovaras, "Haptic Rendering of HTML components and 2D maps included in web pages", in G. Ghinea, F. Andres, S. Gulliver (Eds) Multiple Sensorial Media Advances and Applications: New Developments in MulSeMedia, 2010.

Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τ.Θ.60361, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2311 257701-3 / fax. 2310 474128
email: